Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Jurisprudenta 2022
 
 
1) 17.04.2022 Cauza C‑489 din 2020 UB. Întroducerea în Comunitatea Europeana în mod fraudulos de produse accizabile ce au fost confiscate și ulterior distruse de autorități. Consecințe asupra obligației plății taxelor vamale, accizelor și TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑489 din 2020 UB

2) 17.04.2022 Cauza C‑219 din 2012 Thomas Fuchs. Explatarea unei rețele fotovoltaice situate pe acoperisul unei clădiri cu destinația de locuință de către o persoană fizică și noțiunea de activitate economică din perspectiva TVA. Descarca hotarrea  aici: Cauza C‑219 din 2012 Thomas Fuchs

3) Cauza C‑637 din 2020, DSAB Destination Stockholm AB. Vânzarea unor carduri ce conțion o sumă de bani și asimilarea acestora unor cupoane valorice cu utilizare multiplă. Descarca hotarea aici: Cauza C‑637 din 2020, DSAB Destination Stockholm AB.

4) Cauza C‑612 din 2020, Happy Education SRL. Servicii de învățământ efectuate de o societate înmatriculată la Registrul Comerțului fără să dețină o autorizație emisă de Ministerul Educației și aplicarea TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑612 din 2020, Happy Education SRL

5) Cauza C‑218 din 2021 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA. Diferențierea din perspectiva TVA a serviciilor de reparare ascensoare față de întreținerea unor ascensoare din perspectiva cotei reduce de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑218 din 2021 DSR – Montagem

 

6) Cauza C‑714 din 2020 U. I. Srl. Dreptul de a invoca reprezentantul vamal indirect ca obligat la plata TVA pentru un import de bunuri. Descarca hotararea aici: CauzaC‑714 din 2020 U. I. Srl.

7) Cauza C‑563 din 2012 BDV Hungary Trading Kft. Depaășirea unui termen national privind exportul de bunuri și colectarea TVA la export. Descarca hotararea aici: C‑563 din 2012 BDV Hungary Trading Kft

8) Cauza C‑610 din 2019 Vikingo Fővállalkozó Kft. Obligația de a se respecta principiul neutralității TVA chiar și în situația unor suspiciuni de fraudă asupra achizițiilor. Descarca hotararea aici: Cauza C‑610 din 2019 Vikingo Fővállalkozó Kft
 
9)Cauza C‑700 din 2017 Wolf‑Henning Peters. Scutirea de TVA pentru servicii medicale. Efectul neîntâlnirii fizice între prestatorul de servicii medicale și pacient. Descarca hotararea aici: Cauza C‑700 din 2017 Wolf‑Henning Peters

10) Cauzele conexate C‑606 din 2012 și C‑607 din 2012, Dresser‑Rand SA. Transferul unor bunuri dintr-un stat membriu în alt stat membru în scopul prelucrării. Împlicații din punctul de vedere al TVA când restituirea bunurilor rezultate în urma prelucrării se realizează în alt stat membru decât cel de proveniență inițială. Descarca hotararile aici: Cauzele conexate C‑606 din 2012 și C‑607 din 2012, Dresser‑Rand SA

 
11) Cauza C‑111 din 2014 GST – Sarviz AG Germania. Achiziția intracomunitară de prestări de servicii. Imposibilitatea aplicării taxării inverse în momentul în care prestatorul realizeză activitatea economică și un sediu fix în același stat membru cu beneficiarul serviciului. Descarca hotararea aici: Cauza C‑111 din 2014 GST – Sarviz AG Germania.

12) Cauza C‑146 din 2021 VB. Condiția fundamentală pentru aplicarea măsurii de taxare inversă este ca ambele părți să fie înregistrate în scopuri de TVA. Situația în care furnizorul nu este înregistrat în scopuri de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑146 din 2021 VB

13) Cauza C‑56 din 21 UAB „ARVI” ir ko. Reglementări alternative în domeniul vânzărilor de imobile, în domeniul TVA. Reglementări naționale atipice însă conforme cu directiva TVA. Descarca cauza aici: Cauza C‑56 din 21 UAB „ARVI” ir ko

14) Cauza C‑194 din 2021 – X. Limitarea în timp a dreptului de deducere a TVA de la achiziție, dacă deducerea TVA nu s-a efectuat la momentul cumpărării. Descarca hotararea aici: Cauza C‑194 din 2021 – X.

15) Cauza C 138 din 2012 Rusedespred OOD. Facturarea unor servicii cu TVA când acestea beneficiau de scutire de TVA. Anularea dreptului de deducere a TVA la client. Refuzul restitituirii TVA facturată eronat de furnizor. Descarca hotararea aici:
Cauza C 138 din 2012 Rusedespred OOD
 
16) Cauzele reunite C-318 din 2011 Daimler AG și C-319 din 2011 Widex. Elemente ale unui sediu fix din prspectiva TVA realizat în alt stat membru și rambursarea de TVA aferentă achizitiilor din alt stat membru. Descarca cauzele aici: Cauzele reunite C-318 din 2011 Daimler AG și C-319 din 2011 Widex.
 

17) Cauza C‑267 din 2021 Uniqa Asigurări SA Clasificarea serviciilor de soluționare a daunelor, realizate de societăți terțe, către un asigurator din perspectiva TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑267 din 2021 Uniqa Asigurări SA

18) Cauza C‑581 din 2008 EMI Group Ltd. Noțiunea de mostră sau cadouri de mică valoare distribuite în activitatea promoțională din perspectiva TVA. Descarca cauza aici: Cauza C‑581 din 2008 EMI Group Ltd.

19) Cauza C‑550 din 2014 Envirotec Denmark ApS. Aplicarea măsurii de taxare inversă pentru lingouri din aur când acestea provin din topirea unor resturi de materiale ce conțin aur. Descarca hotararea aici: Cauza C‑550 din 2014 Envirotec Denmark ApS.
 
20) Cauza C‑553 din 2016 „TTL” EOOD. Nereținerea impozitului pe redevențe cu prezentarea ulterioara a certificatelor de rezidență fiscală în scopul aplicării convențiilor de evitare a dublei impuneri. Obligația plaților de accesorii între data scadenței impozitului și data justificării rezidenței fiscale a beneficiarului. Descarca hotararea aici: Cauza C‑553 din 2016 „TTL” EOOD
 
21) Cauza C‑520 din 2014 Gemeente Borsele. Lipsa calității de persoană impozabilă din perspectiva TVA  când o comună decontează serviciile de transport public școlar al elevilor. Descarca hotararea aici: Cauza C‑520 din 2014 Gemeente Borsele
 
22) Cauza C‑368 din 2021 R.T. Importul in mod ilegal al unui autoturism. Introducerea pe teritoriul Uniunii Europene printr-un stat si ulterior utilizarea în alt stat. Statul ce are dreptul să solicite încasarea taxelor vamale și a TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑368 din 2021 R.T.
 

23) Cauza C‑227 din 2021 UAB „HA.EN.” Exercitarea deducerii TVA la achiziția unui imobil atunci când cumpărătorul stie sau ar fi trebuit să stie că furnizorul nu va achita TVA către bugetul de stat. Descarca cauza aici : Cauza C‑227 din 2021 UAB „HA.EN.”
 

24) Cauza C‑330 din 2021, The Escape Center BVBA. Aplicarea cotei reduse de TVA pentru accesul la sălile de sport. Situația fiscală pentru serviciile suplimentare ce constau în acordarea de consiliere individuală sau de grup în legătura cu accesul la sălile de sport. Descarca hotararea aici: Cauza C‑330 din 2021 The Escape Center BVBA

 


 
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999