Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Jurisprudenta Europeana
 
 
1) Cauza nr. 895 din 2019 ,,A,, Condiționarea exercitării dreptului de detucere a TVA prin taxare inversă în cazul unei achiziții intracomunitare de obligația declarării achiziției intracomunitare în declarația privind achizițiile intracomunitare într-o perioadă de timp.  Descarca cauza aici: Cauza 895 din 2019 A Achizitii
 
2)Cauza C‑182 din 2020 BE, DT, Versus ANAF. Obligația ajustării TVA pentru bunuri de capital în situația deschiderii procedurii falimentului asupra persoanei impozabile. Descarca cauza aici: Cauza C‑182 din 2020 BE, DT, Versus ANAF
 
3) Cauza C‑449 din 2017 A & G Fahrschul‑Akademie GmbH.Scutire de TVA pentru activități de învățământ. Sitația TVA pentru cursurile de pregătire organizate de o școală de șoferi. Descarca cauza aici: Cauza C‑449 din 2017 A & G Fahrschul‑Akademie GmbH
 
4) Cauza C‑68 din 2018 Petrotel‑Lukoil SA. Inspecție asupra unor produse accizabile. Consum de produse accizabile pentru obținerea altor produse accizabile. Calcularea prin echivalare a accizelor la nivelui accizei pentru motorină în lipsa unei decizii de clasificare a produsului accizabil. Descarca hotararea aici: Cauza C‑68 din 2018 Petrotel‑Lukoil SA
 

5) Cauza C‑931 din 2019 Titanium Ltd. Noțiunea de sediu fix din perspectiva TVA, la închirierea unui bun imobil, când nu se deține personal. Descarca hotararea aici: Cauza C‑931 din 2019 Titanium Ltd

6) Cauza C‑844 din 2019 technoRent International GmbH. Rambursarea cu întârziere a TVA. Dreptul de a primii o dobândă de întârziere chiar dacă această posibilitate nu este prevăzută în legislația națională. Cauza C‑844 din 2019 technoRent International GmbH.

7) Cauza C‑703 din 2019 J.K. Elementele ce fac diferența între serviciile de restaurant/chatering și o livrare de alimente din perspectiva TVA. Renunțarea de către client la utilizarea unor servicii conexe și implicația asupra cotei de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑703 din 2019 J.K.

8) Cauza C‑521 din 2019 CB. Inspecție fiscală și fraudă fiscală. Includerea TVA în baza de impozitare pentru o tranzacție ce constituie fraudă fiscală – în ce situație este posibilă această procedură. Descarca hotararea aici:
Cauza C‑521 din 2019 CB. Inspecție fiscală și fraudă fiscală
 

9) Cauza C‑846 din 2019 EQ. Regimul TVA al serviciilor realizate de un avocat când reprezintă persoane declarate incapabile de lege, ce suferă de o alterare a facultăților mintale ca urmare a unei boli, a unei infirmități sau a unei deteriorări datorate vârstei. Descarca hotararea aici: Cauza C‑846 din 2019 EQ.

10) Cauza C‑712 din 2019, Novo Banco SA. În ce condiții se pot stabilii prin reglementare națională taxe asupra cifrei de afaceri cu excepția TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑712 din 2019, Novo Banco SA.

11) Cauza C‑90 din 2016 The English Bridge Union Limited. Jocul de bridge și noțiunea de sport din perpectiva TVA. Descarca cauza aici: Cauza C‑90 din 2016 The English Bridge Union Limited

12) Cauza C‑695 din 2019 Rádio Popular – Electrodomésticos SA. Procedura TVA privind plata unei sume suplimentare de bani în scopul extinderii perioadei pentru care se acordă o garanție de funcționare a unui echipament electrocasnic. Descarca hotararea aici:
Cauza C‑695 din 2019 Rádio Popular – Electrodomésticos SA.

13) Cauzele conexate C‑58 din 2020 și C‑59 din 2020, K – DBKAG. Gestiunea fondurilor comune de plasament și elemente ce exced acestei activități din perspectiva TVA. Descarca hotararea aici: Cauzele conexate C‑58 din 2020 și C‑59 din 2020, K – DBKAG

14) Cauza C‑273 din 2016 Federal Express Europe Inc., Tratamentul fiscal din perspectiva TVA pentru transportul aferent unor importuri cu valoare mică sau cu caracter necomercial pentru care se acordă scutire de TVA la efectuarea procedurilor de import. Descarca hotararea aici: Cauza C‑273 din 2016 Federal Express Europe Inc

15) Cauza C 574 din 2015, Mauro Scialdone. Sancțiune privativă de libertate pentru neplata TVA la scadență când se depășește un anumit plafon prevăzut de legislația națională. Cauza C 574 din 2015, Mauro Scialdone.

16) Cauza C‑294 din 2020, GE Auto Service Leasing GmbH importanța prezentării în termenul legal a documentelor justificative pentru deducerea și ramburasarea TVA. Cauza C‑294 din 2020, GE Auto Service Leasing GmbH

17) Cauza C‑406 din 2020, Phantasialand.Noțiunea de parc de distracții din punctul de vedere al TVA. Cota de TVA pentru utilizarea instalațiilor existente în parcul de distracție.  Cauza C‑406 din 2020, Phantasialand.


 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999