Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Jurisprudenta Europeana
 
 
1) Cauza nr. 895 din 2019 ,,A,, Condiționarea exercitării dreptului de detucere a TVA prin taxare inversă în cazul unei achiziții intracomunitare de obligația declarării achiziției intracomunitare în declarația privind achizițiile intracomunitare într-o perioadă de timp.  Descarca cauza aici: Cauza 895 din 2019 A Achizitii
 
2)Cauza C‑182 din 2020 BE, DT, Versus ANAF. Obligația ajustării TVA pentru bunuri de capital în situația deschiderii procedurii falimentului asupra persoanei impozabile. Descarca cauza aici: Cauza C‑182 din 2020 BE, DT, Versus ANAF
 
3) Cauza C‑449 din 2017 A & G Fahrschul‑Akademie GmbH.Scutire de TVA pentru activități de învățământ. Sitația TVA pentru cursurile de pregătire organizate de o școală de șoferi. Descarca cauza aici: Cauza C‑449 din 2017 A & G Fahrschul‑Akademie GmbH
 
4) Cauza C‑68 din 2018 Petrotel‑Lukoil SA. Inspecție asupra unor produse accizabile. Consum de produse accizabile pentru obținerea altor produse accizabile. Calcularea prin echivalare a accizelor la nivelui accizei pentru motorină în lipsa unei decizii de clasificare a produsului accizabil. Descarca hotararea aici: Cauza C‑68 din 2018 Petrotel‑Lukoil SA
 

5) Cauza C‑931 din 2019 Titanium Ltd. Noțiunea de sediu fix din perspectiva TVA, la închirierea unui bun imobil, când nu se deține personal. Descarca hotararea aici: Cauza C‑931 din 2019 Titanium Ltd

6) Cauza C‑844 din 2019 technoRent International GmbH. Rambursarea cu întârziere a TVA. Dreptul de a primii o dobândă de întârziere chiar dacă această posibilitate nu este prevăzută în legislația națională. Cauza C‑844 din 2019 technoRent International GmbH.

7) Cauza C‑703 din 2019 J.K. Elementele ce fac diferența între serviciile de restaurant/chatering și o livrare de alimente din perspectiva TVA. Renunțarea de către client la utilizarea unor servicii conexe și implicația asupra cotei de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑703 din 2019 J.K.

8) Cauza C‑521 din 2019 CB. Inspecție fiscală și fraudă fiscală. Includerea TVA în baza de impozitare pentru o tranzacție ce constituie fraudă fiscală – în ce situație este posibilă această procedură. Descarca hotararea aici:
Cauza C‑521 din 2019 CB. Inspecție fiscală și fraudă fiscală
 

9) Cauza C‑846 din 2019 EQ. Regimul TVA al serviciilor realizate de un avocat când reprezintă persoane declarate incapabile de lege, ce suferă de o alterare a facultăților mintale ca urmare a unei boli, a unei infirmități sau a unei deteriorări datorate vârstei. Descarca hotararea aici: Cauza C‑846 din 2019 EQ.

10) Cauza C‑712 din 2019, Novo Banco SA. În ce condiții se pot stabilii prin reglementare națională taxe asupra cifrei de afaceri cu excepția TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑712 din 2019, Novo Banco SA.

11) Cauza C‑90 din 2016 The English Bridge Union Limited. Jocul de bridge și noțiunea de sport din perpectiva TVA. Descarca cauza aici: Cauza C‑90 din 2016 The English Bridge Union Limited

12) Cauza C‑695 din 2019 Rádio Popular – Electrodomésticos SA. Procedura TVA privind plata unei sume suplimentare de bani în scopul extinderii perioadei pentru care se acordă o garanție de funcționare a unui echipament electrocasnic. Descarca hotararea aici:
Cauza C‑695 din 2019 Rádio Popular – Electrodomésticos SA.

13) Cauzele conexate C‑58 din 2020 și C‑59 din 2020, K – DBKAG. Gestiunea fondurilor comune de plasament și elemente ce exced acestei activități din perspectiva TVA. Descarca hotararea aici: Cauzele conexate C‑58 din 2020 și C‑59 din 2020, K – DBKAG

14) Cauza C‑273 din 2016 Federal Express Europe Inc., Tratamentul fiscal din perspectiva TVA pentru transportul aferent unor importuri cu valoare mică sau cu caracter necomercial pentru care se acordă scutire de TVA la efectuarea procedurilor de import. Descarca hotararea aici: Cauza C‑273 din 2016 Federal Express Europe Inc

15) Cauza C 574 din 2015, Mauro Scialdone. Sancțiune privativă de libertate pentru neplata TVA la scadență când se depășește un anumit plafon prevăzut de legislația națională. Cauza C 574 din 2015, Mauro Scialdone.

16) Cauza C‑294 din 2020, GE Auto Service Leasing GmbH importanța prezentării în termenul legal a documentelor justificative pentru deducerea și ramburasarea TVA. Cauza C‑294 din 2020, GE Auto Service Leasing GmbH

17) Cauza C‑406 din 2020, Phantasialand.Noțiunea de parc de distracții din punctul de vedere al TVA. Cota de TVA pentru utilizarea instalațiilor existente în parcul de distracție.  Cauza C‑406 din 2020, Phantasialand.

18) Cauza C‑299 din 2020 Icade Promotion SAS. O posibilitate permisă de directiva TVA, neregasită în legislația națională, aplicarea TVA la marja, la cesiunea de terenuri construibile. Cauza C‑299 din 2020 Icade Promotion SAS

19) Cauza C‑186 din 2021 HYDINA SK s. r. o. Depășirea termenelor de realizare a schimbului de informații între statele membre și legalitatea/nelegalitatea inspecției fiscale cand s-a extins perioada de finalizare a inspecției fiscale în domeniul TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑186 din 2021 HYDINA SK s. r. o.

20) Cauza C‑288 din 2019 QM, locul prestarii de servicii și locul impozitării în situația închirierii unor mijloace de transport. Punerea la dispoziția salariatului a unor mijloace de transport și caracterul oneros al tranzacției. Descarca hotararea aici:  Cauza C‑288 din 2019 QM

21) Cauza C‑80 din 2020, Wilo Salmson France SAS. O procedura neconformă aplicată de organul fiscal din România la rambursarea TVA către persoane impozabile din alte state membre. Nașterea dreptului de rambursare a TVA nu poate fi condiționat de stornarea unei facturi neconforme și emiterea unei facturi corecte într-o perioada ulterioară. Descarca hotararea aici: Cauza C‑80 din 2020, Wilo Salmson France SAS

22) Cauza C‑396 din 2020, CHEP Equipment Pooling NV. Procedurile de urmat de către autoritățile fiscale când suma de rambursat a TVA este diferită de suma ce rezultă din facturile în care sunt consemnate achizițiile pentru care se solicit rambursarea TVA. Descarca cauaza aici: Cauza C‑396 din 2020, CHEP Equipment Pooling NV.

23) Cauza C‑373 din 2019 Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics. Cursuri elementare de înot și clasificarea din punctul de vedere al scutirii de TVA pentru educația copiilor și tinerilor. Descarca hotararea aici: Cauza C‑373 din 2019 Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics.

24) Cauza C‑398 din 2020 ELVOSPOL s.r.o. Ajustarea TVA pentru perderile din creanță generate de falimentul clientului. Existența unei condiții impuse de legislația națională cu privire la termenul anterior falimentului pentru nașterea creanței. Descarca hotararea aici: Cauza C‑398 din 2020 ELVOSPOL s.r.o.

25) Cauza C‑358 din 2021 Promexor Trade SRL. Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA obligația colectării TVA și dreptul de deducere a TVA de la achiziții. Dreptul la reînregistrarea în scopuri de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑358 din 2021 Promexor Trade SRL

26) Cauza C‑281 din 2020 Ferimet SL. Achiziția unor bunuri supuse măsurii de taxare inversă. Utilizarea de către cumpărător a datelor unui furnizor pentru emiterea unei facturi false care să justifice taxarea inversă. Regimul fiscal al TVA din taxarea inversă. Descarca hotararea aici: Cauza C‑281 din 2020 Ferimet SL.

27) Cauza C‑324 din 2020, X‑Beteiligungsgesellschaft mbH, faptul generator al TVA în cazul unei prestări de servicii cu plata în rate. Descarca cauza aici: Cauza C‑324 din 2020, X‑Beteiligungsgesellschaft mbh

28) Cauza C‑334 din 2020 Amper Metal Kft. Anularea deducerii TVA pentru achiziții de servicii de publicitate calificate excesiv de costisitoare și inutile de către administrația fiscală. Descarca cauza aici: Cauza C‑334 din 2020 Amper Metal Kft.

29) Cauza C‑219 din 2013 K Oy. Aplicarea unor cote diferite de TVA pentru livrarea de cărți pe suport hârtie față de livrarea acelorași cărți pe compact‑discuri, CD‑ROM‑uri, memorii USB sau produse echivalente. Descarca hotararea aici: Cauza C‑219 din 2013 K Oy.
 

30) Cauza C‑154 din 2020, Kemwater ProChemie s. r. o. Anularea dreptului de deucere a TVA de la achiziții de servicii ce sunt reale dar factura este emisă de un alt furnizor decât cel ce a prestat în mod efectiv acele servicii.  Descarca cauza aici: Cauza C‑154 din 2020, Kemwater ProChemie s. r. o

31) Cauza C-346 din 2019 Y‑GmbH Lipsa numărului de identificare al unei facturii și condițiile de îndeplinit pentru rambursarea TVA în cazul achizițiilor intracomunitare unde s-a reținut TVA în statul de origine. Descarca hotararea aici: Cauza C-346 din 2019 Y‑GmbH

32) Cauza nr. C‑524 din 2015 Luca Menci, sustragerea de la plata TVA aplicarea pentru aceeași fapta atât o sancțiune administrativă cât și o sancțiune penală. Cauza nr. C‑524 din 2015 Luca Menci

33) Cauza C‑124 din 2012 AES‑3C Maritza East 1 EOOD. Deducerea TVA de la echipamentele de lucru achiziționate de o societate dar utilizate de salariații unui alt angajator. Descarca hotararea aici: Cauza C‑124 din 2012 AES‑3C Maritza East 1 EOOD.

34) Cauza C‑513 din 2020 Termas Sulfurosas de Alcafache SA, Activități conexe unor cure termale. În ce condiții nu se colecteaza TVA pentru serviciul de întocmire a unor fișe individuale cu descrierea istoricului medical.Descarca hotararea aici: Termas Sulfurosas de Alcafache SA

35) Cauza C‑156 din 2020, Zipvit Ltd. Aplicarea eronata a unei scutiri de TVA. În ce condiții se poate considera că valoarea TVA este inclusă în prețul de vânzare. Descarca hotarea aici: Cauza C‑156 din 2020, Zipvit Ltd

36) Cauza C‑90 din 2020, Apcoa Parking Danmark AS. Regimul TVA pentru taxe de control penalizatoare în domeniul parcărilor auto realizate în regim privat. Descarca hotararea aici: Cauza C‑90 din 2020, Apcoa Parking Danmark AS.

37) Cauza C‑515 din 2020 B AG. Noțiunea de lemn de foc din perspectiva TVA. Dreptul statelor membre de a limita aplicarea exhaustivă a cotei reduse de TVA doar pentru anumite sortimente de lemne de foc. Descarca hotararea aici: Cauza C‑515 din 2020 B AG.
38) Cauza C‑295 din 2017 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA. Elementele ce fac diferența între solicitarea unei despăgubiri nesupuse TVA și prestarea de servicii aflată în sfera TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑295 din 2017 MEO
 
39) Cauza  C‑9 din 2020, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136. Deducerea și colectarea TVA în cazul sistemului de TVA la încasare. Descarca hotararea aici: Cauza  C‑9 din 2020, Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136.
 

40) Cauza C‑582 din 2020 Cridar Cons SRL. Analiza procedurilor de suspendare a soluționării contestației din cauza existenței unei procedure penale ce are drept scop identificarea unei fraude fiscale. Descarca hotararea aici: Cauza C‑582 din 2020 Cridar Cons SRL.

41)C‑487 din 2020, Philips Orăștie SRL Elemente de procedură privind adminstrarea rambursării TVA. Aplicarea aceleiași proceduri de administrare pentru TVA ca și pentru alte impozite și taxe ce sunt administarte de Codul de procedură fiscală.
 
42)  Cauza C‑571 din 2017 Wallenborn Transports SA. Sustragerea marfurilor aflate in zona liberă și procedura în domeniul TVA. Descrca cauza aici: Cauza C‑571 din 2017 Wallenborn Transports SA
 

43) Cauza C‑431 din 2012, Rafinăria Steaua Română SA. Dreptul la dobanzi de întârziere pentru rambursarea TVA atunci când s-a efectuat o ciompensare de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑431 din 2012, Rafinăria Steaua Română SA.

44) Cauza C‑697 din 2020 W.G. Aspecte privind interpretarea și aplicarea sistemului simplificat de TVA pentru agricultori atunci cand într-o familie fiecare dintre soți desfășoară activități agricole. Situația în care unul dintre soți are calitate de persoană impozabilă din perspectiva TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑697 din 2020 W.G.
 
45) Cauza C‑319 din 2012 Akademia Biznesu. Procedura în domeniul TVA pentru servicii educaționale efectuate de organisme de drept privat. Condițiile în care se acordă o scutire de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑319 din 2012 Akademia Biznesu
 
 
46) Cauza C‑319 din 2012 MDDP. Procedura în domeniul TVA pentru servicii educaționale efectuate de organisme de drept privat. Condițiile în care se acordă o scutire de TVA. Descarca cauza aici: Cauza nr. C-316 din 2012 MDDP
 
47) Cauza C‑333 din 2020 Berlin Chemie A. Menarini SRL. Dacă o societate mamă dintr-un alt stat membru are înființată o filială în alt stat membru nu înseamnă că realizează un sediu fix din punctul de vedere al TVA în statul unde exită filială. Descarca cauza aici: Cauza C‑333 din 2020 Berlin Chemie A. Menarini SRL.

 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999