Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Jurisprudenta Fiscala
1) Cauza C‑8/17 Biosafe – Indústria de Reciclagens SA împotriva Flexipiso – Pavimentos SA. Descarca speta aici:  C‑8/17 Biosafe
 

2) Cauza C-285/2011 – BONIK EOOD. Domeniu achizitii de la societati fantoma! Descarca speta aici: C-285/2011 Bonik

 
 
3) Activitati CAEN unde se pot angaja zilieri - Legea nr. 52/2011. Descarca fisierul aici: CAEN angajare zilieri.
 
 

4) În cauza C‑277/14 PPUH Stehcemp. Deducerea TVA de la un furnizor ce nu exista. Descarca actul normativ aici: C277/2014PPUH Stehcemp


5) Jurisprudenta curtii europene cazurile Mahagé ben şi Dávid, C ‑ 80/11 şi i C ‑ 142/11 dreptul de deducere a TVA de la achizitii este unul fundamental și nu se poate anula. Descarca decizia aici:Mahage ben si David.

6) În cauza C-527/11, Ablessio SIA,   „TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 213, 214 și 273 — Identificarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA — Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA pentru motivul că persoana impozabilă nu dispune de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru exercitarea activității economice declarate — Legalitate — Luptă împotriva evaziunii fiscale — Principiul proporționalității”. Descarca decizia aici: C - 527/2011Ablessio Sia
 
7) În cauza C‑159/17, Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius „Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Anularea înregistrării în scopuri de TVA – Obligație de plată a TVA‑ului colectat în perioada în care numărul de identificare în scopuri de TVA este anulat – Nerecunoașterea dreptului de deducere a TVA‑ului aferent achizițiilor efectuate în această perioadă”. Descarca speta aici: C 159/2017Dobre Marius II
 
8)Cauza C664/16, VADAN – Deducerea TVA – stabilirea sumei deductibile doar în baza unei expertize contabile. Decizia poate fi descarcata aici: C-664/2016 Vadan
 
9) Cauza C-17/2018 Mailat – Închirierea unui bun imobil nu poate fi considerat transfer de active din punctul de vedere a TVA, chiar dacă chiriașul continuă aceiși activitate. Descarca aici hotararea: C-17/2018 Mailat
 

10) Cauza C-183/2014 Salomie – Oltean. Deducerea TVA aferentă achiziției de bunuri anterior înregistrării în scopuri de TVA. Construcție si livrare clădiri de persoane fizic e. Descarca hotararea aici: C -183/2018  Salomie

 
11) Cazul C – 386/2016 TORIDAS – Definierea noțiunii de livrare intracomunitară de bunuri din punctul de vedere al TVA, când transportul este efectuat de un cumparator înregistrat în al doilea stat membru dar bunurile sunt transportate în al treilea stat membru. Descarca hotararea aici: C-338/2016
 

12) Cauza C - 246/2016 ENZO DI MAURA data ajustarii tva pentru pierderea din creante generată de insolventa clientului. Decizia poate fi descarcata aici: C-246/2016 Enzo Di Maura

13) Cauza C—438/2013 – BCR Leasing IFN SA – Ajustarea TVA pentru bunurile nerecuperate de la utilizatori. Decizia poate fi descarcata aici: Cauza C-438/2013 BCR Leasing

14) Cauza C-144/2016 – SMS group GmbH - Refuzul de rambursare a TVA plătită în vama de un importator din alt stat membru pe motivul inexistenței unui export ulterior. Decizia poate fi descarcata aici: C-441/2016 SMS GMBH

15) Cauza C-607/2014 – Bookit – TVA pentru serviciile de „de procesare a plății cu cardul de debit sau cu cardul de credit”. Descarca decizia aici: C-607/2014 Bookit

16) Cauza C‑463/16 Stadion Amsterdam CV cota de TVA aplicabilă pentru tranzacțiile ce sunt accesoarii unei tranzacții principale. Descarca decizia aici: C-463/2016 Amsterdam Arena

17) Cauza C-25/2011 - SC Gran Via Moinești SRL. Deducerea TVA la achiziția unor terenuri cu edificații existente, în scopul dărâmării construcțiilor pentru realizarea unui cartier rezidențial. Descarca decizia aici: C-25/2011 Grand Via Moinesti

18) Cauza C-505/2010 - Partrederiet Sea Fighter – Scutire de accize pentru un excavator independent ce este amplasat pe o navă.  Descarca decizia aici:  C-505/2010 - Partrederiet Sea Fighter
 

19) Cauza C‑518/14 – Senatex GmbH – deducerea TVA de pe o factura ce nu menționează codul de TVA al furnizorului și interdicția emiterii de facturi de stornare pentru rectificarea deducerii TVA. Descarca hotararea aici: C - 518/2014 Senatex GMBH


20) În cauza C‑288/16,  -  „L.Č.” IK – Subcontractarea serviciilor de transport aferente unui export – obligația colectării TVA. Descarca hotararea aici: C-288/2016 LCIK
 

21) Cauza C‑81/17, Zabrus Siret SRL – deducerea TVA aferenta unor tranzacții dintr-o perioadă ce a fost deja supusă inspecției fiscale. Descarca hotararea aici: C -81/2017 Zabrus Siret Srl

 

22) Cauza C-278/2018 Sequeira Mescquita – Scutirea de TVA pentru închirierea unei sprafețe de viță de vie în scopul exploatării de către chiriaș. Descarca hotararea aici. C-278/2018 Sequeira Mescquita

23) Chestionar Profesional

23) C-265/2018 Akvilė Jarmuškienė – Obligația plății TVA la vanzarea de imobile când prin valoarea prețului cesiunii se depășește plafonul de scutire de TVA. Descarca hotararea aici: C-265/2019 Akvile Jarmuskiene

24) Cauza C‑531/17- Vetsch Int. Transporte GmbH – Scutirea de TVA la importul de bunuri primita de o persoana impozabilă dintr-un stat cand urmează o livrare intracomunitară la o alta persoană impozabilă ce comite o fraudă fiscală. Descarca hotararea aici. Cauza C-531/2017 Vetsch

25) Cauza C – 164/2017 Mercedes Benz Financial Services UK Ltd, - în ce condiții se reclasifică un contract de leasing în contract de vânzare cu plata în rate cu obligația colectarii TVA la livrare. Hotararea poate fi descarcata aici: C-164/2017 Mercedes Benz
 
26) Cauza C‑291/18, Grup Servicii Petroliere SA – Colectarea TVA la livrarea unor platforme maritime de exploatare către beneficiari din alte state membre. Descarca hotararea aici: C-219/2018 Grup Servicii Petroliere SA
 

27) Cauza C‑201/18 Mydibel SA – ajustarea TVA pentru bunuri de capital pentru care se aplică o procedura de lease back. Descarca hotararea aici: C-201/2018 Mydibel SA

 
28) În cauza C‑420/18, - IO – calitatea de persoană impozabilă din perspectiva TVA pentru un membru din consiliu de supraveghere a unei fundații. Descarca hotararea aici: C - 420/2018 IO
 

29) În cauza C‑264/17 – Harry Mensing, aplicarea TVA la marja de profit pentru bunuri de natura colecțiilor de art, antichități și colecții. Descarca hotararea aici: Cauza C 264/2017 Harry Mensing

30) În cauza C 528/17, - Milan Božičevič Ježovnik. Anularea dreptului de scutire de TVA pentru importuri urmat de livrarea intracomunitară. Import in Slovenia cu beneficiari societăți fantomă din România. Descarca hotararea aici: C-542/2017 Bozicevic

31) C-568/2017 L. W. Geelen -  Calificarea serviciilor de video chat din punctul de vedere al TVA. Locul prestării de servicii pentru activitati de video chat. Descarca hotararea aici: C-568/2017 Geelen - Videochat

32) În cauza C‑471/15, Sjelle Autogenbrug I/S – Aplicarea TVA la marja de profit pentru piesele de schimb rezultate din dezmembrarea unor autoturisme cumpărate de la persoane particulare. Descarca hotarârea aici: C‑471/15, Sjelle Autogenbrug I/S
 

33) În cauza C‑691/17, PORR Építési Kft. Lipsa dreptului de deducere a TVA de la achizițiile supuse cotei normale de TVA când livrarea este de fapt supusă taxării inverse. Descarca hotararea aici: C-691/2017 PORR

34) Cauza C‑388/18, ,,B,,  Modul în care se determină plafonul cifrei de afaceri pentru înregistrarea în scopurI de TVA în cazul aplicării regimului special al marjei TVA pentru bunuri second-hand.
Descarca hotarârea aici: C-388/2018

35) În cauza C‑495/17, Cartrans Spedition SRL Documente justificative pentru scutirea de TVA când se prestează servicii de transport bunuri ce sunt destinate exportului. Descarca hotararea aici: C-495/Cartrans Spedition SRL
 

36) Cauza C‑647/17 Srf konsulterna AB. Locul prestării de servicii pentru cursuri și seminiarii de contabilitate, management si resurse umane din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: C-647/2017 Srk Konsulterna AB

37) Cauza C‑127/18, A‑PACK CZ s. r. o. Dreptul ajutării TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii catre clienți în insolvență când aceștia își pierd calitatea de persoană  impozabilă din perspectiva TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑127/18, A‑PACK CZ

38) Cauza C‑712/2017 EN.SA. Srl – TVA aferent vânzării fictive de bunuri în cadrul unui grup circular, când se utilizează aceleași prețuri de transfer. Descarca hotararea aici:  Cauza C‑712/2017 EN.SA

39)Cauza C‑597/17. Belgisch Syndicaat van Chiropraxie și Bart Vandendries, aplicarea scutirii de TVA pentru servicii medicale. Nelimitarea scutirii de înscrierea într-un organism profesional. Descarca hotararea aici: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie și Bart Vandendries

40) Cauzele C-459/2017 SGI și C-460/2017 Valériane SNC – Anularea dreptului de deducere la TVA aferent unei achiziții fictive prin demonstrația lipsei livrării. Descarca hotararea aici: Cauzele C-459/2017 SGI și C-460/2017 Valériane SNC

41) Cauza C‑249/17 – Ryanair Ltd – dreptul de deducere la TVA aferente achizițiilor de părți sociale, când scopul achiziției este vânzarea de servicii de management catre societatea de la care au fost achiziționate părțile sociale. Lipsa prestării ulterioare a serviciilor preconizate. Descarca hotararea aici: C-249/2017 Ryanair Ltd

42) Cauzele C-660/2016 Achim Kollroß și C-661/2016 Erich Wirtl – Deducerea TVA plătită la un avans când furnizorul fraudează cumpărătorul și nu mai livrează marfa achitată în avans. Descarca hotararea aici: Cauzele C-660/2016 Achim Kollroß și C-661/2016 Erich Wirt
 

43) Cauza C‑552/16 „Wind Inovation 1” EOOD. Cand este permisă și când este interzisă ajutarea TVA dedusă la achiziția de active, când persoana impozabilă intră în lichidare și iese din registul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑552/16 „Wind Inovation 1” EOOD.

44) Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 385/A/2015 – Nedepunerea declarațiilor și acuzația de evaziune fiscală. Descarca decizia aici: Decizia ICCJ nr 385/A/2015
 

45) Cauza nr. C 145/18 Regards Photographiques SARL Noțiunea de ,,artistic,, din punctul de vedere al TVA. Cota de TVA pentru fotografii artistice. Descarca hotararea aici: C 145/18 Regards Photographiques SARL

 

46) Cauza C-21/2016 Euro Tyre BV – Scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri la clienți ce dețin un cod valid de TVA în statul de destinație dar acest cod de TVA nu este valid în sitemul VIES. Cauza C-21/2016 Euro Tyre BV

47) Cauza C‑142/2012 Hristomir Marinov. Ajustarea TVA în favoarea bugetului la momentul încetării activității economice. Baza de calcul a TVA la momentul ajustării TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑142/2012 Hristomir Marinov

48) Cauza C‑534/16 - BB construct s. r. o., Stabilirea unei garanții semnificative pentru înregistrarea în scopuri de TVA la depășirea plafonului. Descarca hotarea aici: Cauza C‑534/16 - BB construct s. r. o

49) Cauza C-71/18 - KPC Herning –  Noțiunea de teren construibil din punctul de vedere al TVA când pe acesta este edificată o construcție destinată demolării. Descarca hotararea aici: Cauza C-71/2018 KPC Herning

50) Cauza C‑307/16 Stanisław Pieńkowski. Export de bunuri cu aplicarea scutirii de TVA cand transportul bunurilor în afara Comunității europene este efectuat de călătorul ce se deplasează în statul terț și nu are domiciliu în statul de unde se realizează exportul. Descarca hotatararea aici:
Cauza C‑307/16 Stanisław Pieńkowski.
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999