Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Jurisprudenta Fiscala
1) Cauza C‑8/17 Biosafe – Indústria de Reciclagens SA împotriva Flexipiso – Pavimentos SA. Descarca speta aici:  C‑8/17 Biosafe
 

2) Cauza C-285/2011 – BONIK EOOD. Domeniu achizitii de la societati fantoma! Descarca speta aici: C-285/2011 Bonik

 
 
3) Activitati CAEN unde se pot angaja zilieri - Legea nr. 52/2011. Descarca fisierul aici: CAEN angajare zilieri.
 
 

4) În cauza C‑277/14 PPUH Stehcemp. Deducerea TVA de la un furnizor ce nu exista. Descarca actul normativ aici: C277/2014PPUH Stehcemp


5) Jurisprudenta curtii europene cazurile Mahagé ben şi Dávid, C ‑ 80/11 şi i C ‑ 142/11 dreptul de deducere a TVA de la achizitii este unul fundamental și nu se poate anula. Descarca decizia aici:Mahage ben si David.

6) În cauza C-527/11, Ablessio SIA,   „TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 213, 214 și 273 — Identificarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA — Refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA pentru motivul că persoana impozabilă nu dispune de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru exercitarea activității economice declarate — Legalitate — Luptă împotriva evaziunii fiscale — Principiul proporționalității”. Descarca decizia aici: C - 527/2011Ablessio Sia
 
7) În cauza C‑159/17, Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius „Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Anularea înregistrării în scopuri de TVA – Obligație de plată a TVA‑ului colectat în perioada în care numărul de identificare în scopuri de TVA este anulat – Nerecunoașterea dreptului de deducere a TVA‑ului aferent achizițiilor efectuate în această perioadă”. Descarca speta aici: C 159/2017Dobre Marius II
 
8)Cauza C664/16, VADAN – Deducerea TVA – stabilirea sumei deductibile doar în baza unei expertize contabile. Decizia poate fi descarcata aici: C-664/2016 Vadan
 
9) Cauza C-17/2018 Mailat – Închirierea unui bun imobil nu poate fi considerat transfer de active din punctul de vedere a TVA, chiar dacă chiriașul continuă aceiși activitate. Descarca aici hotararea: C-17/2018 Mailat
 

10) Cauza C-183/2014 Salomie – Oltean. Deducerea TVA aferentă achiziției de bunuri anterior înregistrării în scopuri de TVA. Construcție si livrare clădiri de persoane fizic e. Descarca hotararea aici: C -183/2018  Salomie

 
11) Cazul C – 386/2016 TORIDAS – Definierea noțiunii de livrare intracomunitară de bunuri din punctul de vedere al TVA, când transportul este efectuat de un cumparator înregistrat în al doilea stat membru dar bunurile sunt transportate în al treilea stat membru. Descarca hotararea aici: C-338/2016
 

12) Cauza C - 246/2016 ENZO DI MAURA data ajustarii tva pentru pierderea din creante generată de insolventa clientului. Decizia poate fi descarcata aici: C-246/2016 Enzo Di Maura

13) Cauza C—438/2013 – BCR Leasing IFN SA – Ajustarea TVA pentru bunurile nerecuperate de la utilizatori. Decizia poate fi descarcata aici: Cauza C-438/2013 BCR Leasing

14) Cauza C-144/2016 – SMS group GmbH - Refuzul de rambursare a TVA plătită în vama de un importator din alt stat membru pe motivul inexistenței unui export ulterior. Decizia poate fi descarcata aici: C-441/2016 SMS GMBH

15) Cauza C-607/2014 – Bookit – TVA pentru serviciile de „de procesare a plății cu cardul de debit sau cu cardul de credit”. Descarca decizia aici: C-607/2014 Bookit

16) Cauza C‑463/16 Stadion Amsterdam CV cota de TVA aplicabilă pentru tranzacțiile ce sunt accesoarii unei tranzacții principale. Descarca decizia aici: C-463/2016 Amsterdam Arena

17) Cauza C-25/2011 - SC Gran Via Moinești SRL. Deducerea TVA la achiziția unor terenuri cu edificații existente, în scopul dărâmării construcțiilor pentru realizarea unui cartier rezidențial. Descarca decizia aici: C-25/2011 Grand Via Moinesti

18) Cauza C-505/2010 - Partrederiet Sea Fighter – Scutire de accize pentru un excavator independent ce este amplasat pe o navă.  Descarca decizia aici:  C-505/2010 - Partrederiet Sea Fighter
 

19) Cauza C‑518/14 – Senatex GmbH – deducerea TVA de pe o factura ce nu menționează codul de TVA al furnizorului și interdicția emiterii de facturi de stornare pentru rectificarea deducerii TVA. Descarca hotararea aici: C - 518/2014 Senatex GMBH


20) În cauza C‑288/16,  -  „L.Č.” IK – Subcontractarea serviciilor de transport aferente unui export – obligația colectării TVA. Descarca hotararea aici: C-288/2016 LCIK
 

21) Cauza C‑81/17, Zabrus Siret SRL – deducerea TVA aferenta unor tranzacții dintr-o perioadă ce a fost deja supusă inspecției fiscale. Descarca hotararea aici: C -81/2017 Zabrus Siret Srl

 

22) Cauza C-278/2018 Sequeira Mescquita – Scutirea de TVA pentru închirierea unei sprafețe de viță de vie în scopul exploatării de către chiriaș. Descarca hotararea aici. C-278/2018 Sequeira Mescquita

23) Chestionar Profesional

23) C-265/2018 Akvilė Jarmuškienė – Obligația plății TVA la vanzarea de imobile când prin valoarea prețului cesiunii se depășește plafonul de scutire de TVA. Descarca hotararea aici: C-265/2019 Akvile Jarmuskiene

24) Cauza C‑531/17- Vetsch Int. Transporte GmbH – Scutirea de TVA la importul de bunuri primita de o persoana impozabilă dintr-un stat cand urmează o livrare intracomunitară la o alta persoană impozabilă ce comite o fraudă fiscală. Descarca hotararea aici. Cauza C-531/2017 Vetsch

25) Cauza C – 164/2017 Mercedes Benz Financial Services UK Ltd, - în ce condiții se reclasifică un contract de leasing în contract de vânzare cu plata în rate cu obligația colectarii TVA la livrare. Hotararea poate fi descarcata aici: C-164/2017 Mercedes Benz
 
26) Cauza C‑291/18, Grup Servicii Petroliere SA – Colectarea TVA la livrarea unor platforme maritime de exploatare către beneficiari din alte state membre. Descarca hotararea aici: C-219/2018 Grup Servicii Petroliere SA
 

27) Cauza C‑201/18 Mydibel SA – ajustarea TVA pentru bunuri de capital pentru care se aplică o procedura de lease back. Descarca hotararea aici: C-201/2018 Mydibel SA

 
28) În cauza C‑420/18, - IO – calitatea de persoană impozabilă din perspectiva TVA pentru un membru din consiliu de supraveghere a unei fundații. Descarca hotararea aici: C - 420/2018 IO
 

29) În cauza C‑264/17 – Harry Mensing, aplicarea TVA la marja de profit pentru bunuri de natura colecțiilor de art, antichități și colecții. Descarca hotararea aici: Cauza C 264/2017 Harry Mensing

30) În cauza C 528/17, - Milan Božičevič Ježovnik. Anularea dreptului de scutire de TVA pentru importuri urmat de livrarea intracomunitară. Import in Slovenia cu beneficiari societăți fantomă din România. Descarca hotararea aici: C-542/2017 Bozicevic

31) C-568/2017 L. W. Geelen -  Calificarea serviciilor de video chat din punctul de vedere al TVA. Locul prestării de servicii pentru activitati de video chat. Descarca hotararea aici: C-568/2017 Geelen - Videochat

32) În cauza C‑471/15, Sjelle Autogenbrug I/S – Aplicarea TVA la marja de profit pentru piesele de schimb rezultate din dezmembrarea unor autoturisme cumpărate de la persoane particulare. Descarca hotarârea aici: C‑471/15, Sjelle Autogenbrug I/S
 

33) În cauza C‑691/17, PORR Építési Kft. Lipsa dreptului de deducere a TVA de la achizițiile supuse cotei normale de TVA când livrarea este de fapt supusă taxării inverse. Descarca hotararea aici: C-691/2017 PORR

34) Cauza C‑388/18, ,,B,,  Modul în care se determină plafonul cifrei de afaceri pentru înregistrarea în scopurI de TVA în cazul aplicării regimului special al marjei TVA pentru bunuri second-hand.
Descarca hotarârea aici: C-388/2018

35) În cauza C‑495/17, Cartrans Spedition SRL Documente justificative pentru scutirea de TVA când se prestează servicii de transport bunuri ce sunt destinate exportului. Descarca hotararea aici: C-495/Cartrans Spedition SRL
 

36) Cauza C‑647/17 Srf konsulterna AB. Locul prestării de servicii pentru cursuri și seminiarii de contabilitate, management si resurse umane din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: C-647/2017 Srk Konsulterna AB

37) Cauza C‑127/18, A‑PACK CZ s. r. o. Dreptul ajutării TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii catre clienți în insolvență când aceștia își pierd calitatea de persoană  impozabilă din perspectiva TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑127/18, A‑PACK CZ

38) Cauza C‑712/2017 EN.SA. Srl – TVA aferent vânzării fictive de bunuri în cadrul unui grup circular, când se utilizează aceleași prețuri de transfer. Descarca hotararea aici:  Cauza C‑712/2017 EN.SA

39)Cauza C‑597/17. Belgisch Syndicaat van Chiropraxie și Bart Vandendries, aplicarea scutirii de TVA pentru servicii medicale. Nelimitarea scutirii de înscrierea într-un organism profesional. Descarca hotararea aici: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie și Bart Vandendries

40) Cauzele C-459/2017 SGI și C-460/2017 Valériane SNC – Anularea dreptului de deducere la TVA aferent unei achiziții fictive prin demonstrația lipsei livrării. Descarca hotararea aici: Cauzele C-459/2017 SGI și C-460/2017 Valériane SNC

41) Cauza C‑249/17 – Ryanair Ltd – dreptul de deducere la TVA aferente achizițiilor de părți sociale, când scopul achiziției este vânzarea de servicii de management catre societatea de la care au fost achiziționate părțile sociale. Lipsa prestării ulterioare a serviciilor preconizate. Descarca hotararea aici: C-249/2017 Ryanair Ltd

42) Cauzele C-660/2016 Achim Kollroß și C-661/2016 Erich Wirtl – Deducerea TVA plătită la un avans când furnizorul fraudează cumpărătorul și nu mai livrează marfa achitată în avans. Descarca hotararea aici: Cauzele C-660/2016 Achim Kollroß și C-661/2016 Erich Wirt
 

43) Cauza C‑552/16 „Wind Inovation 1” EOOD. Cand este permisă și când este interzisă ajutarea TVA dedusă la achiziția de active, când persoana impozabilă intră în lichidare și iese din registul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑552/16 „Wind Inovation 1” EOOD.

44) Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 385/A/2015 – Nedepunerea declarațiilor și acuzația de evaziune fiscală. Descarca decizia aici: Decizia ICCJ nr 385/A/2015
 

45) Cauza nr. C 145/18 Regards Photographiques SARL Noțiunea de ,,artistic,, din punctul de vedere al TVA. Cota de TVA pentru fotografii artistice. Descarca hotararea aici: C 145/18 Regards Photographiques SARL

 

46) Cauza C-21/2016 Euro Tyre BV – Scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri la clienți ce dețin un cod valid de TVA în statul de destinație dar acest cod de TVA nu este valid în sitemul VIES. Cauza C-21/2016 Euro Tyre BV

47) Cauza C‑142/2012 Hristomir Marinov. Ajustarea TVA în favoarea bugetului la momentul încetării activității economice. Baza de calcul a TVA la momentul ajustării TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑142/2012 Hristomir Marinov

48) Cauza C‑534/16 - BB construct s. r. o., Stabilirea unei garanții semnificative pentru înregistrarea în scopuri de TVA la depășirea plafonului. Descarca hotarea aici: Cauza C‑534/16 - BB construct s. r. o

49) Cauza C-71/18 - KPC Herning –  Noțiunea de teren construibil din punctul de vedere al TVA când pe acesta este edificată o construcție destinată demolării. Descarca hotararea aici: Cauza C-71/2018 KPC Herning

50) Cauza C‑307/16 Stanisław Pieńkowski. Export de bunuri cu aplicarea scutirii de TVA cand transportul bunurilor în afara Comunității europene este efectuat de călătorul ce se deplasează în statul terț și nu are domiciliu în statul de unde se realizează exportul. Descarca hotatararea aici:
Cauza C‑307/16 Stanisław Pieńkowski.
 

51) Cauzele conexate C‑249/12 și C‑250/12 Corina‑Hrisi Tulică și Călin Ion Plavoșin. Baza de calcul pentru TVA când vânzatorul a fost înscris din oficiu în scopuri de TVA și nu s-a prevăzut dacă TVA este sau nu inclus în preț. Descarca hotararea aici: C‑249/12 și C‑250/12 Corina‑Hrisi Tulică și Călin Ion Plavoșin

52)Cauza C‑36/16, Posnania Investment SA. Livrarea de bunuri imobile catre stat în scopul plății unei datorii fiscale – procedura privind TVA. Cauza C‑36/16, Posnania Investment SA

53)Cauza C‑653/18, Unitel sp. z o.o. Condițiile prin care se beneficiază de scutirea de TVA la export când nu se poate identifica beneficiarul real din statul terț. Descarca hotararea aici: Cauza C‑653/18, Unitel sp. z o.o
 
54)Cauza C-69/2017 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL. Declararea inactivă a unui contribuabil și exercitarea dreptului de deducere la TVA pe perioada inactivității fiscale. Descarca hotararea aici: Cauza C-69/2017 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL

55) Cauza C‑421/17 Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie, Procedura privind TVA la reducerea capitalului social prin compensarea participanților la societate cu dreptul de proprietate asupra unor imobile. Descarca hotararea aici:  Cauza C‑421/17 Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

56) Cauza C 400/18 Infohos. Scutirea de TVA pentru acordarea de servicii pentru membrii grupurilor independente de persoane. Descarca hotararea aici: Cauza C 400/18 Infohos

57) Cauza C-229/2015 Jan Mateusiak - obligația de a colecta TVA la încetarea activității economice, pentru bunuri de capital ce au ieșit din perioada de ajustare a TVA. Descarca hotararea aici: C-229/2015 Jan Mateusiak

58) Cauza C‑387/16 - Nidera BV. Nerambursarea TVA la termen – dobanzi de întârziere solicitate de persoana impozabilă îndreptățită la rambursare. Descarca hotararea aici: Cauza C‑387/16 - Nidera BV.

59) Cauza C‑462/16 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. Aplicarea unitara a sitemului de reducere a bazei TVA pentru reducerile ulterioare de preț acordate clienților. Descarca hotararea aici: Cauza C‑462/16 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
 

60) Cauza C‑715/18 Segler‑Vereinigung Cuxhaven. Încadrarea serviciilor de  închiriere  de locuri de acostare pentru ambarcațiuni într un port de agrement din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑715/18 Segler‑Vereinigung Cuxhaven.

61) Cauza C 707/18 Amărăști Land Investment SRL. Suportarea unor cheltuieli în numele beneficiarului și reclasificarea acestora drept servicii la care se colectează TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C 707/18 Amărăști Land Investment SRL.
 
62)În cauza C‑499/2013 Marian Macikowski. Responsabilitatea executorului judecătoresc cu privire la plata TVA când se execută silit un imobil a carei livrare este supusă TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑499/2013 Marian Macikowski
 
 

63) Cauza C‑142 din 2018 Skype Communications Sàrl. Clasificarea serviciilor de telefonie prin infrastructura Skype în servicii de comunicații electronice pentru care locul prestării de servicii este locul unde persoana fizică are domiciliu.Descarca hotararea aici: Cauza C‑142 din 2018 Skype Communications Sàrl.

64) Cauzele conexate C 374/16 și C 375/16, Finanzamt Neuss, Igor Butin – elemenetele minime obligatorii pentru ca o factură să aiba calitate de document justificativ pentru deducerea TVA de la achiziții. Descarca hotararea aici: Cauzele conexate C 374/16 și C 375/16

65) Cauza C-275/2018 Milan Vins. Exportul unor bunuri realizat prin expedierea prin poștă. Justificarea scutirii de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C-275/2018 Milan Vins.

66) Cauza C 533/16, Volkswagen AG. Rambursarea TVA de catre un stat membru către o persoană impozabilă din alt stat membru nu are prescriptie generată de emiterea cu întârziere a facturii. Descarca hotararea aici: C 533/16, Volkswagen AG

67) Cauza C‑254/16 Glencore Agriculture Hungary Kft. Solționarea rambursării de TVA după efectuarea unei inspecții de fond ce a durat doi ani. Solicitarea de dobânzi de întârziere de catre persoana impozabilă. Descarca hotararea aici: Cauza C‑254/16 Glencore Agriculture Hungary Kft.

68) Cauza C‑154/17 SIA „E LATS”. Regimul TVA pentru valorificarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase rezultate din activitatea de amanet la nivelul societații de amanet ce le valorifică prin vânzare catre terți. Descarca hotararea aici: Cauza C‑154/17 SIA „E LATS”.
 

69) Cauza C‑208/15, Stock ‘94 Szolgáltató Zrt. Tratamentul TVA la dobânzile percepute la împrumuturile acordate pentru finațarea unei producții agricole, când finanțatorul achiziționează producția. Descarca hotararea aici: Cauza C‑208/15, Stock ‘94 Szolgáltató Zrt.

70) Cauza C‑624/15, „Litdana” UAB. Aplicarea regimului special de TVA la marja de profit când furnizorul bunurilor nu avea acest drept din perspectivă fiscală. Descarca hotararea aici: Cauza C‑624/15, „Litdana” UAB.

71)Cauza C‑273/18, SIA „Kuršu zeme”. Deducerea TVA după un lanț de livrări succesive. Interdicția anularii dreptului de deducere a TVA fără ca autoritatea fiscală să stabilească o practică abuzivă a persoanei impozabile. Cauza C‑273/18, SIA „Kuršu zeme”.

72)Cauza C‑94/19, San Domenico Vetraria SpA. Facturarea serviciilor de delegare a unui salariat la o societate afiliată. Înregistrarea acestei tranzacții în sfera TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑94/19, San Domenico Vetraria SpA.

73) Cauza C‑48/19, X‑GmbH Scutire de TVA - Prestații prin telefon – Prestații furnizate de asistenți medicali și de personal medical de specialitate. Descarca hotararea aici: Cauza C‑48/19, X‑GmbH

74) Cauza C 5 din 2017 DPAS Limited. Serviciul de intermediere în activitatea medicilor stomatologi nu poate fi asimilat unor tranzactii financiare chiar dacă se debitează conturi bancare. Descarca hotararea aici: Cauza C 5 din 2017 DPAS Limited

75) Cauza C 648 din 2016 Fortunata Silvia Fontana. Stabilirea TVA prin inducție în sectoare în care declararea veniturilor impozabile este cu mult mai mică decât calcule sectoriale serioase. Descarca hotararea aici: C 648 din 2016 Fortunata Silvia Fontana.

76) Cauza C‑566 din 2016, Dávid Vámos. Inspecție fiscală asupra activității unei persoane impozabile ce nu s-a înregistrat în scopuri de TVA. Procedura din anii fiscali când activitatea economică este mai redusă decât plafonul de înregistrare în scopuri de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑566 din 2016, Dávid Vámos.

77) Cauza C‑404 din 2016 Lombard Ingatlan Lízing Zrt. Anularea contractului de laesing din culpa utilizatorului. Dreptul de a storna TVA aferentă livrării inițiale pentru ratele de leasing neîncasate de societatea de leasing. Descarca hotararea aici: Cauza C‑404 din 2016 Lombard Ingatlan Lízing Zrt

78) Cauza C‑320 din 2017 Marle Participations SARL. Condiții de deducere a TVA la nivelul societății hoding când sunt efectuate activități în favoarea societăților afiliate. Descarca hotararea aici: Cauza C‑320 din 2017 Marle Participations SARL

79) Cauza C 422 din 2017, Skarpa Travel sp. z o.o. – determinarea bazei de calcul a TVA pentru o agenție turistică ce aplica TVA la marja de profit, când se incasează un avans. Descarca hotararea aici: Cauza C 422 din 2017, Skarpa Travel sp. z o.o.
80) Cauzele conexate C‑180 din 2010 și C‑181 din 2010, Jarosław Słaby, Emilian Kuć, Halina Jeziorska‑Kuć. TVA aferent vânzării de terenuri arabile ce au devenit terenuri construibile prin schimbarea planurilor urbanistice. Calitatea de persoană impozabilă a cedentului. Descarca hotararea aici: Cauzele conexate C‑180 din 2010 și C‑181 din 2010, Jarosław Słaby
 
81) Cauza C‑576/15 Маya Маrinova ET – Dreptul autorității fiscale de determina TVA de plată în lipsa ținereii evidenței contabile atunci când nu s-au înregistrat toate achizițiile efectuate. Descarca hotararea aici: Cauza C‑576/15 Маya Маrinova ET
 
82) Cauza C‑592/15, British Film Institute, condițiile de acordare a scutirii de TVA pentru ,, anumite prestări de servicii culturale,,. Descarca hotarerea aici: Cauza C‑592/15, British Film Institute,
 
83) Cauza C‑434 din 2017 Human Operator Zrt. Solicitarea unei derogări de la aplicarea unei prevederi din directiva TVA. Data de la care se aplică o derogare de la aplicarea directivei TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑434 din 2017 Human Operator Zrt.
 

84) Cauza C‑430 din 2019 - SC C.F. SRL din România – anularea actului administrativ fiscal pentru lipsa acesului la dosarul fiscal. Interzicerea altor documente decât factura pentru justifificarea deducerii TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑430 din 2019 - SC C.F. SRL din România

85) Cauza C‑475 din 2017 Viking Motors AS. O altă taxă pe cifra de afaceri decât taxa pe valoarea adăugată permisiunea sau interzicerea conform directivei TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑475 din 2017 Viking Motors AS.
 
86) Cauza C‑684/2018 World Comm Trading Gfz SRL. Tratamentul TVA pentru reduceri de preț, cand sunt achiziții intracomunitare și naționale, iar reducerea de preț este dată pe o singură factură. Descarca hotararea aici: Cauza C‑684/2018 World Comm Trading Gfz SRL.
87) Cauza C‑146 din 2019, SCT d.d. Ajustarea TVA pentru pierderile din creanțe generate de falimentul sau insolvența clientului în situația neînscrierii la masa credală. Descarca hotararea aici: Cauza C‑146 din 2019, SCT d.d.
 

88) Cauza C‑242 din 2019 CHEP Equipment Pooling NV. Refuzul autorității fiscale din România la solicitarea unei persoane impozabile străine la rambursarea TVA din cauza lipsei înregistrării în scopuri de TVA în România. Descarca hotararea aici: Cauza C‑242 din 2019 CHEP Equipment Pooling NV.

89) Cauza C‑672 din 2016, Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA. Neutilizarea unei clădiri in activităție economice și procedura TVA de al achiziție. Descarca hotararea aici: Cauza C‑672 din 2016, Imofloresmira

90) Cauza C‑33 din 2016 A Oy. Servicii livrate către nave maritime. Procedura TVA cănd serviciile sunt realizate de subcontractanți. Descarca hotarearea aici: Cauza C‑33 din 2016 A Oy

91) Cauza C‑424 din 2019 Cabinet de avocat UR. Profesia de avocat și noțiunea de persoană impozabilă din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑424 din 2019 Cabinet de avocat UR.

92) Cauza C‑374 din 2019 HF. Ajustarea TVA din investiții asupra unor bunuri de capital când activele sunt utilizate în activități scutite de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑374 din 2019 HF.

93) În cauza C‑215 din 2019 – AOy. Servicii de găzduire a unor servere în dulapuri de tip rack. Clasificarea serviciilor din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑215 din 2019 – AOy

94) Cauza C‑716 din 2018 – CT versus ANAF. Realizarea de venituri din profesii libere și venituri din chirii în aceiași perioadă. Detreminarea plafonului cifrei de afaceri ce obligă persoana fizică la înregistrarea în scopuri de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑716 din 2018 – CT versus ANAF

95) Cauza C‑43 din 2019 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA. Încadrarea despăgubirilor solicitate de furnizor pentru rezilierea contractului înainte de perioada scadentă din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑43 din 2019 Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA

96) Cauza C‑835 din 2018 Terracult SRL. Posibilitatea de a amite facturi de corecție pentru regularizarea TVA după ce s-a efectuat o inspecție fiscală asupra unei perioade anterioare. Regularizare cotă TVA când se aplică mecanismul de taxare inversă. Descaca hotararea aici: Cauza C‑835 din 2018 Terracult SRL.

97) Cauza C‑126 din 2014 „Sveda” UAB. Deducerea TVA de la achizițiile finanțate printr-un proiect cu finanțare publică cu utilizare gratuită însă cu posibilitatea efectuări unor activități economice în sfera TVA. Descarca actul normativ aici: Cauza C‑126 din 2014 „Sveda” UAB

98) Cauza C‑264 din 2014 David Hedqvist. Regimul TVA aplicabil la schimbul de monedă bancară în criptomonedă. Descarcă hotărârea aici: Cauza C‑264 din 2014 David Hedqvist

99) Cauza C‑674 din 2019 „Skonis ir kvapas” UAB. Modul în care se determină acciza de plată când se importă un produs ce conține tutun, sirop de zahăr, glicerină și  substanțe aromate. Descarca hotararea aici: Cauza C‑674 din 2019 „Skonis ir kvapas” UAB.
 

100)Cauza C‑509 din 2019 BMW Bayerische Motorenwerke AG. Detreminarea valorii în vamă când importatorul furnizează societății din statul terț în mod gratuit un soft ce va fi montat pe echipamentul importat. Descarca hotararea aici: Cauza C‑509 din 2019 BMW Bayerische Motorenwerke AG

101) Cuaza C‑528 din 2019 Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie AG. Efectuarea unor lucrări la un drum de acces public ce aparține unei municipalități. Dreptul de deducere a TVA la achizițiile eferente lucrărilor executate. Descarca hotararea aici: Cuaza C‑528 din 2019 Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie AG.

102) Cauza C‑331 din 2019 ,,X,, Utilizarea unei cote reduse de TVA la produsele alimentare. Cota de TVA pentru livrarea de produse afrodiziace. Descarca hotararea aici: Cauza C‑331 din 2019 ,,X,,

103) Cauza C 516 din 2016 Barlis 06 Investimentos Imobiliários e Turísticos SA. Obligația de a consemna corect și complet conținutul explicativ al achizțiilor, mai ales al achizițiilor de servicii. În ce condiții pot anula autoritățile fiscale dreptul de deducere a TVA de la achiziții dacă nu se menționează clar denumirea achizițiilor. Cauza C 516 din 2016 Barlis 06 Investimento.

104) Cauza C‑335 din 2019, E. sp. z o.o. sp. k. Reducerea bazei impozabile pentru TVA când beneficiarul livrării/prestării de servicii nu achită prețul și nici nu este în insolvență sau faliment. Descarca hotararea aici: Cauza C‑335 din 2019, E. sp. z o.o. sp. k.

105).Cauze conexate C‑13 din 2018 și C‑126 din 2018 Sole‑Mizo Zrt. Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. Plata de către autoritatea fiscală a unor dobânzi de întârziere pentru nerambursarea la termen a TVA cu titlul de ramburasat. Descarca hotararea aici: C‑13 din 2018 și C‑126 din 2018 Sole‑Mizo Zrt. Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.

106) Cauza C‑26 din 2016 Santogal M‑Comércio e Reparação de Automóveis Lda. Livrarea intracomunitară de autoturisme noi în regim de scutire de TVA către persoane neimpozabile. Descarca hotararea aici: Cauza C‑26 din 2016 Santogal

107)Cauza C‑73 din 2019 ITH Comercial Timișoara SRL exercitarea dreptului de deducedre a TVA aferente achizițiilor pentru proiecte imobiliare ce ulterior au fost abandonate din motive externe față de voința persoanei impozabile. Descarca hotararea aici:  Cauza C‑73 din 2019 ITH Comercial Timișoara SRL

108) Cauza C‑547 din 2018, Dong Yang Electronics sp. z o.o. Realizarea unui sediu permanent din punctul de vedere al TVA și îndeplinirea unor condiții pentru exercitarea dreptului de deucere la TVA de la achizițiile aferente acestui sediu. Descarca hotararea aici: Cauza C‑547 din 2018, Dong Yang Electronics sp. z o.o

109) Cauza C‑235 din 2018, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH. Reclasificarea refacturării cheltuialilor cu combustibilii de la o societate mamă catre filialele din alte state membre. Regimul TVA aplicabil. Descarca hotararea aici: Cauza C‑235 din 2018, Vega International Car Transport and Logistic

110) Cauza C‑308 din 2016, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Noțiunea de modernizare a unei clădiri din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑308 din 2016, Kozuba Premium

111) Cauza C‑101 din 2016 SC Paper Consult SRL. Exercitarea dreptului de deducere a TVA pentru achiziții de la furnizori declarați inactivi de către autoritatea fiscală. Descarca hotararea aici: Cauza C‑101 din 2016 SC Paper Consult SRL.

112) Cauza C‑656 din 2019 BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Implicații asupra TVA la micul trafic de frontieră. Prezumția de nevinovăție și sancțiunea participării conștiente la o fraudă în domeniul TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑656 din 2019 BAKATI PLUS

112) Cauza C‑801 din 2019 FRANCK d.d., Zagreb. Regimul TVA pentru activități de factoring garantate cu bilete la ordin de societăți ce nu sunt instituții financiare. Descarca hotararea aici:  Cauza C‑801 din 2019 FRANCK d.d., Zagreb.

113) Cauza C‑40 din 2015 Aspiro SA Delimitarea serviciilor ce reflect asigurări scutite de TVA față de alte servicii colaterale aflate în sfera TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑40 din 2015 Aspiro SA

114) Cauza nr. C‑488 din 2018, Golfclub Schloss Igling eV, Scutirea de TVA pentru servicii strâns legate de practicarea sportului și obligația de a se identifica în legislația fiscală ce activități sunt scutate. Descarca hotararea aici: Cauza nr. C‑488 din 2018, Golfclub Schloss Igling eV,

115) Cauza C‑37 din 2016 SAWP. Încasarea drepturilor de proprietate intelectuală de la organizațiile de gestionare colectivă și incidența asupra TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑37 din 2016 SAWP

116) C‑501 din 2019, UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor. Procedura privind TVA la colectarea drepturilor de autor pentru opera musicale efectuate de organisme de gestiune colectivă. C‑501 din 2019, UCMR – ADA

117) Cauza C‑655 din 2019 LN versus ANAF. Vânzarea unor imobile în scopul recuperării imprumuturilor de către o persoană fizică nu conduce neapărat la calitatea de persoană impozabilă din punctul de vedere al TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑655 din 2019 LN versus ANAF

118) Cauza C‑312 din 2019 XT versus MF Lituania. Asocieri fără personalitate juridică prin care sunt edificate immobile. Persoana obligată la plata TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑312 din 2019 XT versus MF Lituania.

119) Cauzele conexate C‑226 din 2014 și C‑228 din 2014 Eurogate Distribution GmbH DHL Hub Leipzig GmbH. Înregistrarea tardivă a reexportului de bunuri aflate în regim de antrepozit vamal și consecințele din perspectiva plății TVA la import. Descarca hotararea aici: C‑226 din 2014 și C‑228 din 2014 Eurogate Distribution GmbH DHL Hub Leipzig GmbH.

120) Cauza C‑432 din 2015, Pavlína Baštová, Punerea la dispozițiea unui organizator de conscursuri ecvestre a unui cal și activitatea economică în sfera TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑432 din 2015, Pavlína Baštová

121) Cauza C‑412 din 2015 TMD Gesellschaft. Regimul TVA la livrările de plasmă de proveniență umană utilizată la producția de medicamente. Descarca hotararea aici: Cauza C‑412 din 2015 TMD Gesellschaft.

122) Cauza  C‑390 din 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Posibilitatea de aplicare a unei cote reduce de TVA pentru vânzarea de carte în format electronic. Descarca hotarea aici: Cauza  C‑390 din 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

123) Cauza C-42 din 2019 Sanaecom SGPS SA. Achiziția unor servicii de catre societățile tip holding în scopul achizițiilor altor participații. În ce conditii se poate exercita dreptul de deducerea a TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C-42 din 2019 Sanaecom SGPS SA.

124) Cauza C‑7 din 2020 VS împotrivaHauptzollamt Münster. Introducerea unor bunuri din import într-un stat membru când ce acestea au traversat mai multe frontiere comunitare. Ce autoritate fiscală este îndreptățită să încaseze taxele vamale și TVA aferent importului?. Descarca hotararea aici: Cauza C‑7 din 2020 VS împotrivaHauptzollamt Münster.

125) Cauza C‑812 din 2019. Societatea mamă este înmatriculată într-un stat membru și face parte dintr-un grup de TVA. Sucursala acestei societăți este înregistrată într-un alt stat membru și nu face parte dintr-un grup de TVA. Vor fi considerate persoane impozabile distincte din punctul de vedere al TVA? Descarca hotararea aici: Cauza C - 812 din 2019 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial,

126) Cauza C‑581 din 2019 Frenetikexito - servicii de monitorizare nutrițională în unitățile sale prin intermediul unei nutriționiste calificate și certificate în acest scop. Regimul TVA aferent realizării de astfel de servicii. Descarca Hotararea aici: Cauza C‑581 din 2019 Frenetikexito

127) Cauza C‑262 din 2016 Shields & Sons Partnership. Regimul special al TVA pentru producători agricoli. Condiții de reclasificare a regimului la regimul normal de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑262 din 2016 Shields & Sons Partnership

128) Cauza C‑155 din 2012, RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. Servicii de depozitare, manipulare și sortare. În ce condiții aceste servicii sunt considerate servicii în legătura cu bunurile imobile. Descarca hotararea aici: Cauza C‑155 din 2012, RR Donnelley Global

129) Cauzele conexate C 250  din 2014 și C 289 din 2014, Air France KLM, Hop Brit Air SAS. Emiterea unor bilete de călatorie pentru transportul aerian și neutilizare acestora de către călători. Procedura din perspectiva TVA. Descarca hotararea aici:
Cauzele conexate C 250  din 2014 și C 289 din 2014, Air France KLM, Hop Brit Air SAS.
130) Cauza C‑935 din 2019 Grupa Warzywna sp. z o.o. Solicitarea la rambursare a unei sume de TVA mai mare decât ar fi fost în mod legal. Aplicarea unei sancțiuni administrative de 20% din valoarea TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑935 din 2019 Grupa Warzywna sp. z o.o.
 
131) Cauza C‑332 din 2015 Giuseppe Astone. Frauda fiscală poate să conducă și la anularea unor drepturi din punctul de vedere a deducerii TVA. Hotararea poate poate fi descarcata aici: Cauza C‑332 din 2015 Giuseppe Astone.
 
132) Cauza C‑907 din 2019, Q‑GmbH. Serviciile conexe la activitatea de asigurare și reasigurare analizate din perspectiva unei posibile scutiri de TVA. hotararea poate fi descarcata aici: Cauza C‑907 din 2019, Q‑GmbH
 
133) Cauza C‑507 din 2016 Entertainment Bulgaria System EOOD Deducerea TVA sau anularea dreptului de deducere a TVA aferentă achizițiilor realizate atunci când persoana impozabilă nu a fost înregistrată în scopuri de TVA. Descarca hotararea aici: Cauza C‑507 din 2016 Entertainment Bulgaria System
 

134) Cauza C‑787 din 2018 Sögård Fastigheter AB,Regularizarea TVA pentru bunuri de capital efectuată de o altă persoană decât cumpăratorul activului. Descarca hotararea aici: Cauza C 787 din 2018 Sogard
 
135) Cauza C‑4 din 2020 „ALTI” OOD.  Sitația în care cumpărătorul unor bunuri sau servicii este obligat la plata TVA atunci când furnizorul a colectat TVA dar nu l-a achitat la bugetul de stat. Descarca hotararea aici: Cauza C‑4 din 2020 „ALTI” OOD
 

136) Cauza C‑895 din 2019 ,,A,, Condiționarea exercitării dreptului de detucere a TVA prin taxare inversă în cazul unei achiziții intracomunitare de obligația declarării achiziției intracomunitare în declarația privind achizițiile intracomunitare într-o perioadă de timp. Descarca hotararea aici: Cauza C‑895 din 2019 ,,A,,

 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999