Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Arhiva Legislatie      Legislatie 2013
  • HG nr. 84/2013 pentru modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal. Descarca aici: HG nr. 84/2013.
 • Legea nr. 50/2013 pentru combaterea evaziunii fiscale. Descarca aici: Legea nr. 50/2013.
 • HG nr. 88/2013 pentru adoptarea normelor de aplicare a timbrului de mediu. Descarca aici: HG nr. 88/2013.
 • OpANAF nr. 378/2013 privind modificarea Normelor Codului de Procedura fiscala. Descarca aici: OpANAF nr. 378/2013.
 • Legea nr. 72/2013 privind combaterea intarzierii la plata. Descarca aici: Legea nr. 72/2013.
 • OpANAF nr. 339/2013 inscriere si radiere din oficiu Registru TVA incasare. Descarca aici: OpANAF nr. 339/2013.
 • OMFP nr. 426/2013 TVA nedeductibila cheltuiala eligibila fonduri structurale. Descarca aici: OMFP nr. 426/2013.
 • OMFP nr. 415/2013 privind contabilitatea institutiilor publice. Descarca aici: OMFP nr. 415/2013.
 • Legea nr. 113/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea A.S.F. Descarca aici: Legea nr. 113/2013.
 • OpANAF nr. 504/2013 - Procedura privind accesul la informatii prin SMS. Descarca aici: OpANAF nr. 504/2013.
 • OpANAF nr. 393/2013 privind activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice. Descarca aici: OpANAF nr. 393/2013.
 • Ordin ANAF nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale. Descarca aici: OpANAF nr. 467/2013.
 • HG nr. 225/2013 privind contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Descarca aici: HG nr. 225/2013.
 • Ordin emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice  nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013. Descarca aici: Ordin nr. 882/2013.
 • Ordin emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectei Sociale si Persoanelor Varstnice nr.  883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013. Descarca aici: Ordin nr. 883/2013.
 • OUG nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Descarca aici: OUG nr. 46/2013.
 • Hotarare nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali. Descarca aici: Hotarare nr. 7/2013.
 • Legea nr. 168/2013 pentru aprobarea OG nr. 8/2013 privind modificarea Codului fiscal. Descarca aici: Legea nr. 168/2013.

 • HG nr. 276/2013 privind valoarea de intrare in patrimoniu a mijloacelor fixe. Descarca aici: HG nr. 276/2013.
 • Comunicat ANAF din 29.05.2013 privind declaratia 394. Descarca aici: Comunicat ANAF.
 • OUG nr. 50/2013 privind nivelul penalitatilor bugetare si esalonarea la plata. Descarca aici: OUG nr. 50/2013.
 • OpANAF nr. 641/2013 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute in titulul III din Legea nr. 571/2003. Descarca aici: OpANAF nr. 641/2013.
 • OpANAF nr. 606/2013 privind modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal unic cu privire la TVA. Descarca aici: OpANAF nr. 606/2013.
 • Ordin Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1356/2013 privind activitatea de inspectie fiscala. Descarca aici: OMMSC nr. 1356/2013.
 • OUG nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Descarca aici: OUG nr. 43/2013.
 • Hotararea Parlamentul Romaniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Descarca aici: Hotarare nr. 54/2013.
 • OUG nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF. Descarca aici: OUG nr. 74/2013.
 • OUG nr. 78 /2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind ASF. Descarca aici: OUG nr. 78/2013.
 • OMFP nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Descarca aici: OMFP nr. 814/2013.
 • OMFP nr. 917/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie. Descarca aici: OMFP nr. 917/2013.
 • OMFP nr. 918/2013 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna iulie 2013. Descarca aici: OMFP nr. 918/2013.
 • Legea nr. 202/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa. Descarca aici: Legea nr. 202/2013.
 • Circulara BNR nr. 17/2013 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Descarca aici: Circulara nr. 17/2013.
 • OMFP nr. 608/2013 privind constituirea Evidentei autovehiculelor inmatriculate sau transcrise care intra sub incidenta timbrului de mediu pentru autovehicule. Descarca aici: OMFP nr. 608/2013.
 • OMFP nr. 821/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale. Descarca aici: OMFP nr. 821/2013.
 • OG nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Descarca aici: OG nr. 11/2013.
 • OpANAF nr. 878/2013 pentru modificarea si completarea OpANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. Descarca aici: OpANAF nr. 878/2013.
 • Legea nr. 227/2013 pentru aprobarea OUG nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Descarcă aici: Legea nr. 227/2013.
 • OpANAF nr. 877/2013 privind declararea sediilor permanente apartinand unor persoane nerezidente. Descarcă aici: OpANAF nr. 877/2013.
 • OMFP nr. 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici. Descarcă aici: OMFP nr. 1013/2013.
 • Legea  nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Descarcă aici: Legea nr. 250/2013.
 • OG nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Descarcă aici: OG nr. 16/2013.
 • OpANAF nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate“. Descarcă aici: OpANAF nr. 938/2013.
 • Ordin ANAF nr. 1021/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice“. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 1021/2013.

 • Ordin ANAF nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale“. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 1024/2013.

 • HG  nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. Descarcă aici: HG nr. 527/2013.

 • Circulară BNR nr. 22/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulara BNR nr. 22/2013.

 • Ordin ANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 1022/2013.

 • Ordin ANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 1023/2013.

 • HG  nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă. Descarcă aici: HG nr. 590/2013.

 • Ordin ANRDE nr. 57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi. Descarcă aici: Ordin ANRDE nr. 57/2013.

 • HG nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Descarcă aici: HG nr. 613/2013.

 • HG nr. 623/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii. Descarcă aici: HG nr. 623/2013.

 • OMFP nr. 1436/2013  privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie. Descarcă aici: OMFP nr. 1436/2013.
 • HG nr. 644/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Descarcă aici: HG nr. 644/2013.
 • Ordin ANAF nr. 2223/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“. Descarcă aici:  Ordin ANAF nr. 2223/2013.
 • Ordin ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“. Descarcă aici: Ordin ANAF nr. 2224/2013.
 • OG nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Descarcă aici: OG nr. 28/2013.
 • OG nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Descarcă aici: OG nr. 31/2013.
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Descarcă aici: OG nr. 26/2013.
 • OG nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. Descarcă aici: OG nr. 29/2013.
 • OMFP nr. 1439/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1439/2013.
 • OMFP nr. 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Descarcă aici: OMFP nr. 1479/2013.
 • OMFP nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale. Descarcă aici: OMFP nr. 1504/2013.
 • OpANAF nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Descarcă aici: OpANAF nr. 2986/2013.
 • OMFP nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 1520/2013.
 • HG nr. 678/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură. Descarcă aici: HG nr. 678/2013.
 • OG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: OG nr. 88/2013.
 • HG nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor. Descarcă aici: HG nr. 682/2013.
 • OUG nr. 158/1999* privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. Descarcă aici: OUG nr. 158/1999.
 • Ordin Ministerului Educatiei Nationale nr. 5037/2013 privind corespondenţa între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat şi domeniile de doctorat. Descarcă aici: OMEN nr. 5037/2013.
 • HG nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare. Descarcă aici: HG nr. 710/2013.
 • OpANAF nr. 3136/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Descarcă aici: OpANAF nr. 3136/2013.
 • Circulara nr. 29/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulara nr. 29/2013.
 • OUG nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Descarcă aici: OUG nr. 91/2013.
 • Legea nr. 261/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale. Descarcă aici: Legea nr. 261/2013.
 • Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: Legea nr. 262/2013.
 • Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative. Descarcă aici: Legea nr. 260/2013.
 • OMFP nr. 1661/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1661/2013.
 • OMFP nr. 1662/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1662/2013.
 • OUG nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Descarcă aici: OUG nr. 92/2013.
 • OUG nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. Descarcă aici: OUG nr. 94/2013.
 • Ordin MADR nr. 1075/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin. Descarcă aici: Ordin MADR nr. 1075/2013.
 • OMFP nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora. Descarcă aici: OMFP nr. 1673/2013.
 • OMFP nr. 1711/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004. Descarcă aici: OMFP nr. 1711/2013.
 • OMFP nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1722/2013.
 • Ordin nr. 1714/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. Descarcă aici: Ordin nr. 1714/2013.
 • OpANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Descarcă aici: OpANAF nr. 3331/2013.
 • Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012. Descarcă aici: Legea nr. 276/2013.
 • Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Descarcă aici: Legea nr. 277/2013.
 • OpANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Descarcă aici: OpANAF nr. 3330/2013.
 • OpANAF nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar. Descarcă aici: OpANAF nr. 3361/2013.
 • Decizie CCR nr. 447/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Descarcă aici: Decizie CCR nr. 447/2013.
 • OMFP nr. 1778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1778/2013.
 • OpANAF nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă. Descarcă aici: OpANAF nr. 3477/2013.
 • Circulară BNR nr. 33/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulară BNR nr. 33/2013.
 • Ordin MADR nr. 1229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Descarcă aici: Ordin MADR nr. 1229/2013.
 • OMFP nr. 1794/2013 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1794/2013.
 • OpANAF nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 3494/2013.
 • Ordin INS nr. 931 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011. Descarcă aici: Ordin INS nr. 931/2013.
 • O.G. nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Descarcă aici: O.G. nr. 102/2013.
 • O.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Descarcă aici: O.G. nr.103/2013.
 • H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Descarcă aici: H.G. nr. 871/2013.
 • Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Descarcă aici: Legea nr. 291/2013.
 • H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Descarcă aici: H.G. nr. 855/2013.
 • Lege nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Descarcă aici: Lege nr. 303/2013.
 • OMFP nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1877/2013.
 • OMFP nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri. Descarcă aici: OMFP nr. 1891/2013.
 • OMFP nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009. Descarcă aici: OMFP nr. 1898/2013.
 • OMFP nr. 1924/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2013. Descarcă aici: OMFP nr. 1924/2013.
 • OpANAF nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 3721/2013.
 • OpANAF nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“. Descarcă aici: OpANAF nr. 3713/2013.
 • HG nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Descarcă aici: HG nr. 936/2013.
 • Lege nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013. Descarcă aici: Lege nr. 329/2013.
 • HG nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere. Descarcă aici: HG nr. 965/2013.
 • Lege nr. 340/2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Descarcă aici: Lege nr. 340/2013.
 • OUG nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare. Descarcă aici: OUG nr. 107/2013.
 • OUG nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 111/2013.
 • Lege nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal - bugetar pe anul 2014. Descarcă aici: Lege nr. 355/2013.
 • OMFP nr. 2002/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005. Descarcă aici: OMFP nr. 2002/2013.
 • OpANAF nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“. Descarcă aici: OpANAF nr. 3763/2013.
 • Ordin INS nr. 1042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014. Descarcă aici: Ordin INS nr. 1042/2013.
 • HG nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/ 2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. Descarcă aici: HG nr. 1070/2013.
 • Lege nr. 377/2013 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Descarcă aici: Lege nr. 377/2013.
 • Ordin nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Descarcă aici: Ordin nr. 3806/2013.
 • OMFP nr. 2060/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014. Descarcă aici: OMFP nr. 2060/2013.
 • OMFP nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu“. Descarcă aici: OMFP nr. 2030/2013.
 
 
 
 
 
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999