Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Arhiva Legislatie      Legislatie 2015
 
  • 1) 30.12.2014 - OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Descarcă aici: OMFP nr. 1802/2014..
  • 2) 05.01.2015 - OpANAF nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Descarcă aici: OpANAF nr. 4024/2014.
  • 3) 09.01.2015 - Circulară BNR nr. 1/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulară BNR nr. 1/2015.
  • 4) 12.01.2015 - OpANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Descarcă aici: OpANAF nr. 17/2015.
  • 5) 13.01.2015 - OMFP nr. 1820/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014. Descarcă aici: OMFP nr. 1820/2014.
  • 6) 13.01.2015 - OpANAF nr. 19/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Descarcă aici: OpANAF nr. 19/2015.
  • 7) 13.01.2015 - Lege nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar- fiscale. Descarcă aici: Lege nr. 11/2015.
  • 8) 16.01.2015 - OpANAF nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Descarcă aici: OpANAF nr. 18/2015.
  • 9) 17.01.2015 - OpANAF nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Descarcă aici: OpANAF nr. 112/2015.
  • 10) 20.01.2015 - HG nr. 15/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Descarcă aici: HG nr. 15/2015.
  • 11) 20.01.2015 - HG nr. 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Descarcă aici: HG nr. 20/2015.
  • 12) 22.01.2015 - Decizia CCR nr. 662/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: Decizia CCR nr. 662/2014.
  • 13) 22.01.2015 - Lege nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Descarcă aici: Lege nr. 12/2015.
  • 14) 23.01.2015 - HG nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Descarcă aici: HG nr. 23/2015.
  • 15) 28.01.2015 - OMFP nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. Descarcă aici: OMFP nr. 60/2015.
  • 16) 29.01.2015 - OMFP nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Descarcă aici: OMFP nr. 65/2015.
  • 17) 29.01.2015 - OG nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: OG nr. 4/2015.
  • 18) 30.01.2015 - OpANAF nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire. Descarcă aici: OpANAF nr. 163/2015.
  • 19) 30.01.2015 - OMFP nr. 83/2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015. Descarcă aici: OMFP nr. 83/2015.
  • 20) 02.02.2015 - OMFP nr. 103/2015 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului. Descarcă aici: OMFP nr. 103/2015.
  • 21) 02.02.2015 - OG nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Descarcă aici: OG nr. 10/2015.
  • 22) 02.02.2015 - OMFP nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014. Descarcă aici: OMFP nr. 96/2015.
  • 23) 05.02.2015 - OMFP nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 106/2015.
  • 24) 06.02.2015 - Circulară BNR nr. 5/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulară BNR nr. 5/2015.
  • 25) 13.02.2015 - OMFP nr. 138/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011. Descarcă aici: OMFP nr. 138/2015.
  • 26) 13.02.2015 - OpANAF nr. 320/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Descarcă aici: OpANAF nr. 320/2015.
  • 27) 17.02.2015 - OpANAF nr. 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită. Descarcă aici: OpANAF nr. 360/2015.
  • 28) 23.02.2015 - OMFP nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 159/2015.
  • 29) 23.02.2015 - OMFP nr. 161/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014. Descarcă aici: OMFP nr. 161/2015.
  • 30) 23.02.2015 - OMFP nr. 162/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal. Descarcă aici: OMFP nr. 162/2015.
  • 31) 23.02.2015 - OMFP nr. 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Descarcă aici: OMFP nr. 166/2015.
  • 32) 24.02.2015 - OpANAF nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“. Descarcă aici: OpANAF nr. 410/2015.
  • 33) 24.02.2015 - OMFP nr. 150/2015 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012. Descarcă aici: OMFP nr. 150/2015.
  • 34) 25.02.2015 - OpANAF nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili. Descarcă aici: OpANAF nr. 467/2015.
  • 35) 25.02.2015 - OpANAF nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii. Descarcă aici: OpANAF nr. 468/2015.
  • 36) 25.02.2015 - OMFP nr. 141/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Descarcă aici: OMFP nr. 141/2015.
  • 37) 25.02.2015 - OMFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. Descarcă aici: OMFP nr. 170/2015.
  • 38) 25.02.2015 - OMFP nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia. Descarcă aici: OMFP nr. 197/2015.
  • 39) 02.03.2015 - OMFP nr. 193/2015 privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006. Descarcă aici: OMFP nr. 193/2015.
  • 40) 02.03.2015 - OMFP nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 218/2015.
  • 41) 04.03.2015 - OpANAF nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii. Descarcă aici: OpANAF nr. 580/2015.
  • 42) 09.03.2015 - OpANAF nr. 612/2015 privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România. Descarcă aici: OpANAF nr. 612/2015.
  • 43) 09.03.2015 - OpANAF nr. 614/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative. Descarcă aici: OpANAF nr. 614/2015.
  • 44) 16.03.2015 - Lege nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole. Descarcă aici: Lege nr. 37/2015.
  • 45) 16.03.2015 - OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. Descarcă aici: OUG nr. 2/2015.
  • 46) 17.03.2015 - OMFP nr. 256/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010. Descarcă aici: OMFP nr. 256/2015.
  • 47) 17.03.2015 - OpANAF nr. 632/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“. Descarcă aici: OpANAF nr. 632/2015.
  • 48) 29.03.2015 - Lege nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: Lege nr. 54/2015.
  • 49) 30.03.2015 - Lege nr. 53/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Descarcă aici: Lege nr. 53/2015.
  • 50) 30.03.2015 - Lege nr. 57/2015 pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Descarcă aici: Lege nr. 57/2015.
  • 51) 30.03.2015 - Ordin INS nr. 168/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011. Descarcă aici: Ordin INS nr. 168/2015.
  • 52) 09.04.2015 - Lege nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Descarcă aici: Lege nr. 70/2015.
  • 53)  10.04.2015  -  OMFP nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 417/2015.
  • 54) 14.04.2015 - OpANAF nr. 837/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Descarcă aici: OpANAF nr. 837/2015.
  • 55) 15.04.2015 - OUG nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: OUG nr. 6/2015.
   • 56) 20.04.2015 - OpANAF nr. 863/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de reverificare“. Descarcă aici: OpANAF nr. 863/2015.
   • 57) 21.04.2015 - OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Descarcă aici: OUG nr. 5/2015.
   • 58) 28.04.2015 - OUG nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 8/2015.
   • 59) 01.05.2015 - OMFP nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. Descarcă aici: OMFP nr. 513/2015.
   • 60) 11.05.2015 - Lege nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Descarcă aici: Lege nr. 97/2015.
   • 61) 11.05.2015 - Circulară BNR nr. 17/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Circulară BNR nr. 17/2015.
   • 63) 11.05.2015 - OMFP nr. 522/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015. Descarcă aici: OMFP nr. 522/2015.
   • 64) 13.05.2015 - OPANAF nr. 1065/2015 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015. Descarcă aici: OPANAF nr. 1065/2015.
   • 65) 15.05.2015 - OMFP nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare. Descarcă aici: OMFP nr. 528/2015.
   • 66) 15.05.2015 - Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 republicată. Descarcă aici: Legea nr. 69/2010.
   • 67) 25.05.2015 - Lege nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei. Descarcă aici: Lege nr. 117/2015.
   • 68) 25.05.2015 - OMFP nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014. Descarcă aici: OMFP nr. 572/2015.
   • 69) 28.05.2015 - HG nr. 367/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Descarcă aici: HG nr. 367/2015.
   • 70) 01.06.2015 - Ordin 1069/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015. Descarcă aici: Ordin 1069/2015.
   • 71) 03.06.2015 - Lege nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Descarcă aici: Lege nr. 120/2015.
   • 72) 03.06.2015 - Lege nr. 121/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991. Descarcă aici: Lege nr. 121/2015.
   • 73) 05.06.2015 - OMFP nr. 600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Descarcă aici: OMFP nr. 600/2015.
   • 74) 05.06.2015 - OpANAF nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală. Descarcă aici: OpANAF nr. 841/2015.
   • 75) 12.06.2015 - OpANAF nr. 1111/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun. Descarcă aici: OpANAF nr. 1111/2015.
   • 76) 12.06.2015 - OMFP nr. 644/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS. Descarcă aici: OMFP nr. 644/2015.
   • 77) 16.06.2015 - OMFP nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate. Descarcă aici: OMFP nr. 668/2015.
   • 78) 18.06.2015 - OMFP nr. 657/2015 pentru reglementarea procedurii de raportare şi actualizare a indicatorilor utilizaţi de ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Descarcă aici: OMFP nr. 657/2015.
   • 79) 23.06.2015 - OpANAF nr. 1301/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit. Descarcă aici: OpANAF nr. 1301/2015.
   • 80) 24.06.2015 - OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat. Descarcă aici: OMFP nr. 666/2015.
   • 81) 27.06.2015 - Lege nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Descarcă aici: Lege nr. 151/2015.
   • 82) 27.06.2015 - Lege nr. 166/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Descarcă aici: Lege nr. 166/2015.
   • 83) 27.06.2015 - OMFP nr. 745/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 745/2015.
   • 84) 02.07.2015 - Lege nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă. Descarcă aici: Lege nr. 173/2015.
   • 85) 06.07.2015 - OpANAF nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 1451/2015.
   • 86) 07.07.2015 - Lege nr. 186/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: Lege nr. 186/2015.
    • 87) 08.07.2015 - Lege nr. 187/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarcă aici: Lege nr. 187/2015.
    • 88) 08.07.2015 - OMFP nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 774/2015.
    • 89) 09.07.2015 - OMFP nr. 775/2015 pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent. Descarcă aici: OMFP nr. 775/2015.
    • 90) 10.07.2015 - OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile. Descarcă aici: OMFP nr. 773/2015.
    • 91) 14.07.2015 - Lege nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului. Descarcă aici: Lege nr. 152/2015.
    • 92) 17.07.2015 - Lege nr. 197/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. Descarcă aici: Lege nr. 197/2015.
    • 93) 17.07.2015 - OMFP nr. 836/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere lunară a Loteriei bonurilor fiscale. Descarcă aici: OMFP nr. 836/2015.
    • 94) 21.07.2015 - Lege nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale. Descarcă aici: Lege nr. 209/2015.
    • 95) 22.07.2015 - OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: OG nr. 17/2015.
    • 96) 23.07.2015 - Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Descarcă aici: Lege nr. 207/2015.
    • 97) 28.07.2015 - OMFP nr. 837/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015. Descarcă aici: OMFP nr. 837/2015.
    • 98) 29.07.2015 - Lege nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. Descarcă aici: Lege nr. 225/2015.
    • 99) 29.07.2015 - Lege nr. 219/2015 privind economia socială. Descarcă aici: Lege nr. 219/2015.
    • 100) 30. 07.2015 - OpANAF nr. 1964/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Descarcă aici: OpANAF nr. 1964/2015.
    • 101) 31. 07.2015 - OMFP nr. 835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Descarcă aici: OMFP nr. 835/2015.
    • 102) 03.08.2015 - OpANAF nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“. Descarcă aici: OpANAF nr. 1966/2015.
    • 103) 10.08.2015 - OpANAF nr. 1959/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate. Descarcă aici: OpANAF nr. 1959/2015.
    • 104) 14.08.2015 - Regulament BNR nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. Descarcă aici: Regulament BNR nr. 6/2015.
    • 105) 14.08.2015 - Ordin BNR nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României. Descarcă aici: Ordin BNR nr. 8/2015.
    • 106) 14.08.2015 - Normă ASF nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor. Descarcă aici: Normă ASF nr. 10/2015.
    • 107) 14.08.2015 - OpANAF nr. 1991/2015 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. Descarcă aici: OpANAF nr. 1991/2015.
    • 108) 17.08.2015 - OMFP nr. 945/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015. Descarcă aici: OMFP nr. 945/2015.
    • 109) 18.08.2015 - OMFP nr. 930/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete. Descarcă aici: OMFP nr. 930/2015.
    • 110) 21.08.2015 - OpANAF nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu. Descarcă aici: OpANAF nr. 2097/2015.
    • 111) 21.08.2015 - OpANAF nr. 2108/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Descarcă aici: OpANAF nr. 2108/2015.
    • 112) 23.08.2015 - OpANAF nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. Descarcă aici: OpANAF nr. 2202/2015.
    • 113) 27.08.2015 - OpANAF nr. 2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Descarcă aici: OpANAF nr. 2203/2015.
    • 114) 28.08.2015 - OMFP nr. 961/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015. Descarcă aici: OMFP nr. 961/2015.
    • 115) 31.08.2015 - HG nr. 679/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011. Descarcă aici: HG nr. 679/2015.
    • 116) 31.08.2015 - HG nr. 685/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Descarcă aici: HG nr. 685/2015.
    • 117) 01.09.2015 - OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Descarcă aici: OG nr. 39/2015.
    • 118) 01.09.2015 - OG nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Descarcă aici: OG nr. 40/2015.
    • 119) 10.09.2015 - OpANAF nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare. Descarcă aici: OpANAF nr. 2204/2015.
    • 120) 11.09.2015 - Lege nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Descarcă aici: Lege nr. 227/2015.
    • 121) 18.09.2015 - OMFP nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005. Descarcă aici: OMFP nr. 1113/2015.
    • 122) 18.09.2015 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată. Descarcă aici: Legea nr. 10/1995.
    • 123) 23.09.2015 - OpANAF nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ şi a formularului 632 „Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“. Descarcă aici: OpANAF nr. 2319/2015.
    • 124) 23.09.2015 - OMFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor. Descarcă aici: OMFP nr. 897/2015.
    • 125) 24.09.2015 - Normă ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private. Descarcă aici: Normă ASF nr. 14/2015.
    • 126) 29.09.2015 - OpANAF nr. 2291/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România. Descarcă aici: OpANAF nr. 2291/2015.
    • 127) 01.10.2015 - OUG nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare. Descarcă aici: OUG nr. 41/2015.
    • 128) 12.10.2015 - OMFP nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Descarcă aici: OMFP nr. 1139/2015.
    • 129) 12.10.2015 - HG nr. 810/2015 pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006. Descarcă aici: HG nr. 810/2015.
    • 130) 15.10.2015 - OpANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal. Descarcă aici: OpANAF nr. 2594/2015.
    • 131) 15.10.2015 - OUG nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc. Descarcă aici: OUG nr. 42/2015.
    • 132) 16.10.2015 - HG nr. 745/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. Descarcă aici: HG nr. 745/2015.
    • 133) 22.10.2015 - OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale. Descarcă aici: OUG nr. 44/2015.
    • 134) 26.10.2015 - OMFP nr. 1376/2015 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“ printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei. Descarcă aici: OMFP nr. 1376/2015.
    • 135) 29.10.2015 - OUG nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Descarcă aici: OUG nr. 46/2015.
    • 136) 02.11.2015 - Lege nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Descarcă aici: Lege nr. 249/2015.
    • 137) 04.11.2015 - OUG nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Descarcă aici: OUG nr. 50/2015.
    • 138) 16.11.2015 - Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Şi Persoanelor Vârstnice nr. 2184/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015. Descarcă aici: Ordin MMFPSPV nr. 2184/2015.
    • 139) 16.11.2015 - Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Şi Persoanelor Vârstnice nr. 2185/2015 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2015. Descarcă aici: Ordin MMFPSPV nr. 2185/2015.
    • 140) 16.11.2015 - Lege nr. 267/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Descarcă aici: Lege nr. 267/2015.
    • 141) 19.11.2015 - Ordin INS nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016. Descarcă aici: Ordin INS nr. 501/2015.
    • 142) 23.11.2015 - Lege nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. Descarcă aici: Lege nr. 282/2015.
    • 143) 24.11.2015 - OMFP nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central. Descarcă aici: OMFP nr. 3831/2015.
       Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
   Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
   Cod fiscal RO 22886383 
   Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
    Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999