Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2018
 • 1) 05.01.2018. OMFP nr. 3254/2017 - privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul oficial nr. 10 din 05.01.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3254/2017
 • 2) 06.01.2018 HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – Monitorul Oficial nr. 11 din 05.01.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 949/2017

 • 3) 14.O1.2018 - OpANAF nr. 4160/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“ - Monitorul Oficial nr. 0014 din 08 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 4160/2017

 • 4) 16.01.2018 Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - Monitorul Oficial nr. 31 din 12.01.2018  Descarca actul normativ aici: Ordin CNAS nr. 1311/2017
 • 5) 19.01.2018 Lege nr. 29/2017 privind anularea unor obligaţii fiscale – Monitorul Oficial nr. 0052 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 29/2018

 • 6) 19.01.2018 OMFP nr. 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator - Monitorul Oficial nr. 0052 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3337/2017

 • 7) 19.01.2018 Lege nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Monitorul Oficial nr. 0049 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 30/2018

 • 8) 19.01.2018 OMFP nr. 3132/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol - Monitorul Oficial nr. 0049 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3132/2017

 • 9) 25.01.2018 - OMFP NR. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile – Monitorul Oficial nr. 66 din 23.01.2018. Descarca prima parte a textului normativ aici: OMFP nr. 470/2018 Partea I .  respectiv OMFP nr. 470/2018 Partea a II a

 • 10) 28.01.2018 OpANAF nr. 187/2017 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare - Monitorul Oficial nr. 0080  din 26 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 187/2018

 • 11) 01.02.2018 OUG nr. 2/2018pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 095 din 31.01.2018. Descarca actul normativ aici:OUG nr. 2/2018

 • 12) 01.02.2018 OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii – Monitorul Oficial nr. 96 din 01.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1177/2018

 • 13) 05.02.2018. OpANAF nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA“ – Monitorul Oficial nr. 106 din 02.02.2018 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 223/2018

 • 14) 06.02.2018 HG nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere – Monitorul Oficial nr. 105 din 05.02.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 33/2018

 • 15) 07.02.2018 OMFP nr. 1243/2018 privind completarea unor reglementări contabile – Monitorul oficial nr. 120 din 07.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1243/2018

 • 16) 10.02.2018 OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare – Monitorul Oficial nr. 125 din 08.02.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 3/2018

 • 17) 16.02.2018 Decizia Curții Constituționale Nr. 626 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 277 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – Monitorul oficial nr. 148 din 16.02.2018 - Descarca actul normativ aici: DCC nr. 626/2018

 • 18) 25.02.2018 Ordinul nr. 1295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Monitorul Oficial nr. 161 din 21.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1295/2018

 • 19) 28.02.2018 OMFP nr. 1453/2018 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1453/2018

 • 20) 28.02.2018 OpANAF nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA – Monitorul Oficial nr. 187 din 28.02.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 565/2018

 • 21) 28.02.2018 OpANAF nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare – Monitorul oficial nr. 187 din 28.02.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 566/2018

 • 22) 01.03.2018 OUG nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii – Monitorul oficial nr. 190 din 01.03.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 8/2018

 • 23) 07.03.2018 OUG nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România – Monitorul Oficial nr. 203 din 06.03.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 10/2018

 • 24) 12.03.2018 OpANAF nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 218 din 12.03.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 620/2018

 • 25) 14.03.2018 Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 226 din 13.03.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 64/2018

 • 26) 14.03.2018 OUG nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Monitorul oficial nr. 225 din 13.03.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 15/2018

 • OpANAF nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale – Monitorul Oficial nr. 243 din 20.03.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 673/2018


   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999