Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2018
  • 1) 05.01.2018. OMFP nr. 3254/2017 - privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul oficial nr. 10 din 05.01.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3254/2017
  • 2) 06.01.2018 HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – Monitorul Oficial nr. 11 din 05.01.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 949/2017

  • 3) 14.O1.2018 - OpANAF nr. 4160/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“ - Monitorul Oficial nr. 0014 din 08 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 4160/2017

  • 4) 16.01.2018 Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - Monitorul Oficial nr. 31 din 12.01.2018  Descarca actul normativ aici: Ordin CNAS nr. 1311/2017
  • 5) 19.01.2018 Lege nr. 29/2017 privind anularea unor obligaţii fiscale – Monitorul Oficial nr. 0052 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 29/2018

  • 6) 19.01.2018 OMFP nr. 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator - Monitorul Oficial nr. 0052 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3337/2017

  • 7) 19.01.2018 Lege nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Monitorul Oficial nr. 0049 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 30/2018

  • 8) 19.01.2018 OMFP nr. 3132/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol - Monitorul Oficial nr. 0049 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3132/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999