Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2018
 • 1) 05.01.2018. OMFP nr. 3254/2017 - privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul oficial nr. 10 din 05.01.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3254/2017
 • 2) 06.01.2018 HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – Monitorul Oficial nr. 11 din 05.01.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 949/2017

 • 3) 14.O1.2018 - OpANAF nr. 4160/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“ - Monitorul Oficial nr. 0014 din 08 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 4160/2017

 • 4) 16.01.2018 Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate - Monitorul Oficial nr. 31 din 12.01.2018  Descarca actul normativ aici: Ordin CNAS nr. 1311/2017
 • 5) 19.01.2018 Lege nr. 29/2017 privind anularea unor obligaţii fiscale – Monitorul Oficial nr. 0052 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 29/2018

 • 6) 19.01.2018 OMFP nr. 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator - Monitorul Oficial nr. 0052 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3337/2017

 • 7) 19.01.2018 Lege nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Monitorul Oficial nr. 0049 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 30/2018

 • 8) 19.01.2018 OMFP nr. 3132/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol - Monitorul Oficial nr. 0049 din 18 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3132/2017

 • 9) 25.01.2018 - OMFP NR. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile – Monitorul Oficial nr. 66 din 23.01.2018. Descarca prima parte a textului normativ aici: OMFP nr. 470/2018 Partea I .  respectiv OMFP nr. 470/2018 Partea a II a

 • 10) 28.01.2018 OpANAF nr. 187/2017 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare - Monitorul Oficial nr. 0080  din 26 ianuarie 2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 187/2018

 • 11) 01.02.2018 OUG nr. 2/2018pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 095 din 31.01.2018. Descarca actul normativ aici:OUG nr. 2/2018

 • 12) 01.02.2018 OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii – Monitorul Oficial nr. 96 din 01.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1177/2018

 • 13) 05.02.2018. OpANAF nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA“ – Monitorul Oficial nr. 106 din 02.02.2018 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 223/2018

 • 14) 06.02.2018 HG nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere – Monitorul Oficial nr. 105 din 05.02.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 33/2018

 • 15) 07.02.2018 OMFP nr. 1243/2018 privind completarea unor reglementări contabile – Monitorul oficial nr. 120 din 07.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1243/2018

 • 16) 10.02.2018 OUG nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare – Monitorul Oficial nr. 125 din 08.02.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 3/2018

 • 17) 16.02.2018 Decizia Curții Constituționale Nr. 626 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 277 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – Monitorul oficial nr. 148 din 16.02.2018 - Descarca actul normativ aici: DCC nr. 626/2018

 • 18) 25.02.2018 Ordinul nr. 1295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Monitorul Oficial nr. 161 din 21.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1295/2018

 • 19) 28.02.2018 OMFP nr. 1453/2018 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1453/2018

 • 20) 28.02.2018 OpANAF nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA – Monitorul Oficial nr. 187 din 28.02.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 565/2018

 • 21) 28.02.2018 OpANAF nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare – Monitorul oficial nr. 187 din 28.02.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 566/2018

 • 22) 01.03.2018 OUG nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii – Monitorul oficial nr. 190 din 01.03.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 8/2018

 • 23) 07.03.2018 OUG nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România – Monitorul Oficial nr. 203 din 06.03.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 10/2018

 • 24) 12.03.2018 OpANAF nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 218 din 12.03.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 620/2018

 • 25) 14.03.2018 Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 226 din 13.03.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 64/2018

 • 26) 14.03.2018 OUG nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Monitorul oficial nr. 225 din 13.03.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 15/2018

 • 27) 20.03.2018 OpANAF nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale – Monitorul Oficial nr. 243 din 20.03.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 673/2018

 • 28) 24.03.2018 Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 260 din 23.03.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 72/2018

 • 29) 24.03.2018 OUG nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 260 din 23.03.2018 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 18/2018

 • 30) 24.03.2018 OpANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora – Monitorul Oficial nr. 257 din 23.03.2018 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 675/2018

 • 31) 28.03.2018 OpANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale – Monitorul Oficial nr. 271 din 28.03.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 883/2018

 • 32) 29.03.2018 OpANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ – Monitorul Oficial nr. 279 din 29.03.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 888/2018

 • 33) 31.03.2018 OUG nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – Monitorul Oficial nr. 291 din 30.03.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 25/2018

 • 34) 03.04.2018 Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă – Monitorul oficial nr. 296 din 02.04.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 81/2018

 • 35) 10.04.2018 Legea nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – Monitorul oficial nr. 313 din 10.04.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 86/2018

 • 36) 11.04.2018 OpANAF nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“ – Monitorul Oficial nr. 316 din 11.04.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1003

 • 37) 12.04.2018 Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 315 din 10.04.2018.  Descarca actul normativ aici: Legea nr. 88/2018

 • 38) 12.04.2018 OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice – Monitorul Oficial nr. 324 din 12.04.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1762/2018

 • 39) 17.04.2018 HG nr. 207/2015 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă – Monitorul Oficial nr. 328 din 13.04.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 207/2018

 • 40) 30.04.2018 Ordin nr. 40/2018 privind autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari – Monitorul Oficial nr. 371 din 27.04.2018. Descarca actul normativa aici: Ordin Nr. 40/2018 Audit

 • 41) 06.05.2018 OMFP nr. 1976/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011 – Monitorul oficial nr. 386 din 04.05.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1976/2018

 • 42) 06.05.2018 OMFP nr. 1850/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011 – Monitorul Oficial nr. 382 din 04.05.2018. Deschide actul normativ aici: OMFP nr. 1850/2018

 • 43) 11.05.2018 OpANAF nr. 1155/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 405 din11.05.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1155/2018

 • 44) 11.05.2018 OMFP nr. 1938/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. Monitorul oficial nr. 399 din 09.05.2018. Descarca textul normativ aici: OMFP nr. 1938/2018

 • 45) 13.05.2018 Ordinul  comun nr. 1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate„ - Monitorul Oficial. nr. 402 din 10.05.2018. OMFP nr. 1931/2018

 • 46) 18.05.2018 OMFP nr. 1937 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – Monitorul Oficial nr. 415 din 16.05.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1937/2018

  47) 18.05.2018 Ordin MMJS nr. 1618/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018. Monitorul Oficial nr. 412 din 15.05.2018. Descarca actul normativ aici: Ordin MMJS nr. 1618/2018

 • 48) 20.05.2018 Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul oficial nr. 442 din 17.05.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 111/2018

 • 49) 20.05.2018 OpANAF nr. 1203/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – Monitorul Oficial nr. 424 din 18.05.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1203/2018

 • 50) 25.05.2018 HG nr. 354/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 Monitorul oficial nr. 442 din 25.05.2018. Deschide actul normativ aici: HG nr. 354/2018

 • 51) 31.05.2018 OMFP nr. 2062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi – Monitorul oficial nr. 445 din 29.05.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2062/2018

 • 52) 01.06.2016 OUG nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică – Monitorul Oficial nr. 454 din 31.05.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 44/2018

 • 53) 04.06.2018 Ordin comun OMFP nr. 2010  si OMM nr. 448 din 2018 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – Monitorul Oficial nr. 457 din 04.06.2018. Descarca actu normativ aici: OMFP2010/2018

 • 54) 06.06.2018 OpANAF nr. 1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora – Monitorul oficial nr. 450 din 05.06.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1281/2018

 • 55) 10.06.2018 OUG nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate – Monitorul oficial nr. 476 din 08.06.2018 Descarca actul normativ aici: OUG nr. 46/2018

 • 56) 14.06.2018 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – Republicare cu modificări. Monitorul oficial nr. 489 din 14.06.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 8/1996 Repub

 • 57) 22.06.2018 Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul Oficial nr. 515 din 22.06.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 145/2018

 • 58) 22.06.2018 OpANAF nr. 1263/2018  pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016. Monitorul oficial nr. 515 din 22.06.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1263/2018

 • 59) 24.06.2018 HG nr. 435/2018 pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – monitorul oficial nr. 516 din 22.06.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 435/2018

 • 60) 24.06.2018 OMFP nr. 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Monitorul oficial nr. 514 din 22.06.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2047

 • 61) 26.06.2018 Lege nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 523 din 26.06.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 150/2018

 • 62) 01.07.2018 OpANAF nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale – Monitorul oficial nr. 0545 din 29.06.2018 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1613/2018

 • 63) 01.07.2018 OpANAF nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic – Monitorul oficial nr. 544 din 29.06.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1612/2018

 • 64) 05.07.2018 Ordin INS nr. 342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) Monitorul Oficial nr. 0566 din 05.07.2018. Descarca actul normativ aici: Ordin INS nr. 342/2018

 • 65) 08.07.2018 OpANAF nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate da torate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul oficial nr. 553 din 03.07.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1494/2018

 • 66) 09.07.2018 OUG nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 577 din 09.07.2018. Descarca actul normtiv aici: OUG nr. 60/2018

 • 67) 13.07.2018 Legea nr. 163/2018 - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Monitorul Oficial nr. 595 din 12.07.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 163/2018

 • 68) 15.07.2018 Lege nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Monitorul oficial nr. 599 din 13.07.2018. Descarca actul normativ aici: Lege nr. 165/2018

 • 69) 17.07.2018 Lege nr. 175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 611 din17.07.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 175/2018

 • 70) 19.07.2018 OMFP nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile – Monitorul Oficial nr. 623 din 18.07.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2531/2018 Partea 1      

 • Partea a II din OMFP nr. 2531/2018 poate fi descarcata aici: OMFP nr. 2531/2018 partea a II a

 • 71) 25.07.2018 Lege nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Monitorul Oficial nr. 642 din 24.07.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 191/2018

 • 72) 25.07.2018 OpANAF nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“ – Monitorul oficial nr. 646 din 25.07.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1825/2018

 • 73) 25,07.2018 Lege nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. Monitorul Oficial nr. 0647  din 25 iulie 2018.Descarca actul normativ aici: Legea nr. 203/2018

 • 74) 26.07.2018 HG nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Monitorul oficial nr. 651 din 26.07.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 549/2018

 • 75) 01.08.2018 OpANAF nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat – Monitorul Oficial nr. 667 din 31.07.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1760/2018

 • 76) 02.08.2018. OpANAF nr. 1701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale“ – Monitorul Oficial nr. 672 din 02.08.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1701/2018

 • 77) 08.08.2018 HG nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere  - Monitorul oficial nr. 687 din 07.08.2018 Descarca actul normativ aici: HG nr. 595/2018

 • 78) 10.08.2018 OpANAF nr. 1960/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – Monitorul oficial nr. 700 din 10.08.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1960/2018

 • 79) 13.08.2018 OpANAF nr. 1869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice – Monitorul oficial nr. 701 din 10.08.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1869/2018

 • 80) 13.08.2018 Ordin ANOFM nr. 254/2018 pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă – Monitorul oficial nr. 703 din 13.09.2018. Descarca actul normativ publicat aici: Ordin ANOFM nr. 254/2018

 • 81) 22.08.2018 OpANAF nr. 1855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate – Monitorul oficial nr. 721 din 22.08.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1855/2018

 • 82) 29.08.2018 OpANAF nr. 2093/2018 nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 745 din 29.08.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2093/2018

 • 83) 05.09.2018 OpANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale. Monitorul oficial nr. 766 din 05.09.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2117/2018

 • 84) 05.09.2018 Ordin Oficiul National Pentru Jocuri de noroc nr 179/2018 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial nr. 764 din 05.09.2018. Descarca actul normativ aici: Ordin OJN nr. 179/2018

 • 85) 11.09.2018 HG nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere. Monitorul oficial nr. 777 din 10.09.2018. Descarcati actul normativ aici: HG nr. 701/2018

 • 86) 17.09.2018 OUG nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Monitorul oficial nr. 792 din 17.09.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 81/2018

 • 87) 17.09.2018 OMFP nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile. Monitorul oficial nr. 792 din 17.09.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3067/2018

 • 88) 18.09.2018 OUG nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane. Monitorul oficial nr. 794 din 17.09.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 83/2018

 • 89) 19.09.2018 HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului. Monitorul oficial nr. 797 din 19.09.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 714/2018

 • 90) 23.09.2018 OpANAF nr. 3903/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate – Monitorul Oficial nr. 812 din 21.09.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2903/2018

 • 91) 26.09.2018 HG nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Monitorul oficial nr. 825 din 25.09.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 751/2018

 • 92) 27.09.2018 OMM nr. 1005/2018 pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu. Monitorul oficial nr. 827 din 27.09.2018. Descarca actul normativ aici: OMM nr. 1005/2018

 • 93) 03.10.2018 OUG nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative. Monitorul oficial nr. 840 din 02.10.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 88/2018

  94) 09.10.2018 OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 854 din 09.10.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 89/2018

  95) 09.10.2018 OpANAF nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017. Monitorul oficial nr. 854 din 09.10.2018. Descarca actul normtiv aici: OpANAF nr. 2323/2018

  96) 09.10.2018 OpANAF nr. 2343 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale. Monitorul oficial nr. 854 din 09.10.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2343/2018

 • 97) 17.10.2018 OpANAF nr. 2346/2018 - pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI . Monitorul oficial nr. 875 din 17.10.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2346/2018

 • 98) 19.10.2018 Ordin Ministerul Turismului nr. 1183/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare“. Monitorul oficial nr. 878 din 18.10.2018. Descarca acttul normativ aici: OMT nr. 1183/2018

 • 99) Lege nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Monitorul oficial nr. 642 din 24.07.2018. În vigoare din 22.10.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 192/2018

 • 100) 30.10.2018 OMFP nr. 3320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Monitorul oficial nr. 0914 din 30.10.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3320/2018

 • 101) 06.11.2018 OMFP nr. 3436/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun. Monitorul oficial nr. 935 din 06.11.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3436/2018

 • 102) 07.11.2018 OpANAF nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. Monitorul oficial nr. 937 din 06.11.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2716/2018

 • 103) 09.11.2018 OMFP nr. 3456/2018 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Monitorul oficial nr. 942 din 07.11.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3456/2018

 • 104) 09.11.2018 OpANAF nr. 2761/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 943 din 08.11.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2761/2018

 • 105) 13.11.2018 HG nr. 874/2018 pentru modificarea şi completarea titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 954 din 12.11.2018. Descarca actul normativ: HG nr. 874/2018

 • 106) 15.11.2018 OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 963 din 15.11.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 96/2018

 • 107) 21.11.2018 Decizia Curții Constitționale a României Nr. 586 din 25 septembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 983 din 20.11.2018. Descarca actul normativ aici: Decizia CCR nr. 586/2018

 • 108) 21.11.2018 Lege nr. 262/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017. Monitorul oficial nr. 984 din 21.11.2018. Descarca actul normativ aici: Lege nr. 262/2018

 • 109) 26.11.2018 OpANAF nr. 2851/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare. Monitorul oficial nr. 998 din 26 Noiembrie 2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2851/2018

 • 110) 27.11.2018 OpANAF nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală. Monitorul oficial nr. 1005 din 27.11.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2906/2018

 • 111) 28.11.2018 OpANAF nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale. Monitorul Oficial nr. 1005 din 27.11.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2937/2018

 • 112) 28.11.2018 OpANAF nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice. Monitorul oficial nr 1006 din 28.11.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2936/2018

 • 113) 28.11.2018 OpANAF nr. 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii. Monitorul oficial nr. 1008 din 28.11.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2942/2018

 • 114) 03.12.2018 OMFP nr. 3626/2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate. Monitorul Oficial nr. 1011 din 29.11.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3626/2018

 • 115) 04.12.2018 Lege nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1025 din 04.12.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 285/2018

 • 116) 04.12.2018 Ordin INS nr. 1667/2018 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2019. Monitorul oficial nr. 1030 din 04.12.2018. Descarca actul normativ aici: Ordin INS nr. 1667/2018

 • 117) 05.12.2018 OpANAF nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. nr. 1032 din 15.12.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2846/2018

 • 118) 06.12.2018 OMFP nr. 3659/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial nr. 1037 din 06.12.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3659/2018

  119) 10.12.2018 HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul Oficial nr. 1045 din 10.12.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 937/2018

 • 120) 10.12.2018 OpCNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat. Monitorul oficial nr. 1036 din 06.12.2018. Descarca actul normativ aici: OpCNAS nr. 1549/2018

 • 121) 17.12.2018 OUG nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Monitorul oficial nr. 1062 din 14.12.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 109/2018

 • 122) 18.12.2018 HG nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere. Monitorul oficila nr. 1016 din 14.12.2018. Descarca actul normativ aici: HG nr. 983/2018

 • 123) 18.12.2018 OpANAF nr. 3040/2018 privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA. Monitorul Oficial nr. 1069 din 18.12.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3040/2018

 • 124) 18.12.2018 OpANAF nr. 3105/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 1067 din 18.12.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3105/2018

 • 125) 19.12.2018 OMFP nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018. Monitorul Oficila nr. 1078 din 19.12.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3809/2018

 • 126) 27.12.2018 OMFP nr. 3893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. Monitorul oficial nr. 1105 din 27.12.2018. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3893/2018

 • 127) 28.12.2018 Lege nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară. Monitorul oficial nr. 1107 din 28.12.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 336/2018

 • 128) 28.12.2018 Lege nr. 554/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1110 din 28.12.2018. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 354/2018

 • 129) 28.12.2018 OpANAF n. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 1115 din 28.12.2018. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3236/2018

 • 13) 29.12.2018 OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Monitorul oficial nr. 1116 din 29.12.2018. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 114/2018

 • Legea nr. 3623 din 23.07.1921 asupra contribuţiunilor directe. Impozitul Cedular Monitorul Oficial nr. 95 din 01.08.1921. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 3623/1921

 • Legea nr. 661/1923 pentru unificarea contribuţiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global.     Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 23/02/1923 Intrare in vigoare: 23/02/1923. Legea nr. 661/1923

   

   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999