Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2019

 • 1) 06.01.2019 Lege nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Monitorul oficial nr. 04 din 03.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 346/2018
 • 2) 06.01.2018 Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Monitorul oficial nr. 03 din 03.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 344/2018

 • 3) 08.01.2019 OpANAF nr. 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 18 din 08.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3200/2018

 • 4) 10.01.2019 HG nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Monitorul Oficial nr. 24 din 09.01.2019.Descarca actul normativ: HG nr. 1045/2018

 • 5) 10.01.2019 Lege nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 29 din 10.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 21/2019
 • 6)14.01.2019 OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 35 din 14.01.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 10/2019P1 OMFP nr. 10/2019 - partea a II a. Descarca actul normativ aici: OMFP nr 10/2019P2

 • 7)15.01.2019 OpANAF nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 40 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 50/2019

 • 8) 15.01.2019 OpANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul oficial nr. 38 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 48/2019

 • 9) 15.01.2019 OpANAF nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată. Monitorul oficial nr. 38 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 51/2019

 • 10) 16.01.2019 OpANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 43 din 16.01.2019. Prima parte a ordinului poate fi descarcata aici: OpANAF nr. 49/2019 Parte 1 A doua parte a ordinului poate fi descarcata aici: OpANAF nr. 49/2019 Parte 2

 • 11) 16.01.2018 Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil. Monitorul oficial nr. 041 din 16.01.2019. Descarca actul normativ aici: Decizie 7/2019 Trai minim

 • 12) 17.01.2019 Lege nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscalbugetare. Monitorul oficial nr. 44 din 17.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 30/2019 Modif Cod Fiscal

 • 13) 24.01.2019 OMFP nr. 116/2019 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Monitorul oficial nr. 50 din 18.01.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr.116/2019

 • 14) 25.01.2019 OpANAF NR. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central. Monitorul oficial nr. 61 din 23.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3201/2018

 • 15) 28.01.2019 OpANAF nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“. Monitorul oficial nr. 67 din 28.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAFnr. 97/2019

 • 16) 28.01.2019 OpANAF nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice. Monitorul oficial nr. 68 din 28.01.2019 – partea I. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 129/2019 Partea I Descarca partea a II a aici: OMFP nr. 129/2019 Partea a II a

 • 17) 31.01.2019 HG nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 78 din 31.01.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 30/2019

 • 18) 03.02.2019 OpANAF nr. 167/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 80 din 31.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 167/2019

 • 19) 10.02.2019 Hotărârea nr. 1/2019 a Camereri Consultanților Fiscali - privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019. Monitorul oficial nr. 93 din 06.02.2019. Descarca actul normativ aici: Hot CCF nr.1/2019

 • 20) 10.02.2019 Hotărârea nr. 2/2019 a Camerei Consultanților Fiscali - privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019. Monitorul Oficial nr. 93 din 06.02.2019. Descarca hotararea aici: Hot nr. 2/2019 CCF

 • 21) 13.02.2019 OpANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“ – Monitorul oficial nr. 109 din 12.02.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 114/2019

 • 22) 17.02.2019.OMFP nr. 611/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Monitorul oficial nr. 123 din 15.02.2019. Descarca prima parte a ordinului aici: OMFP nr. 611/2019 P1Descarca aici partea a doua : OMFP nr. 611/2019 P2

 • 23) 21.02.2019 OpANAF nr. 426/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 140 din 21.02.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 426/2019

 • 24) 26.02.2019 HG nr. 92/2018 pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră. Monitorul oficial nr. 151 din 26.02.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 92/2019

 • 25) 27.02.2019 OpANAF nr. 69/2019privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitoru oficial nr. 157 din 27.02.2019  Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 169/2019
 • 26) 27.02.2019 OpANAF nr. 451/2019 privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora. Monitorul oficila nr. 156 din 27.02.2019.Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 451/2019

 • 27) 27.02.2019 OpANAF nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Monitorul oficial nr. 156 din 27.02.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 452/2019

 • 28) 04.03.2019 OpANAF nr. 508 /2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 171 din 04.03.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 508/2019

 • 29) 04.03.2019 OpANAF nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016. Monitorul oficial nr. 117 din 04.03.2019 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 509/2019

 • 30) OMFP nr. 1719/2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Monitorul oficial nr. 166 din 04.03.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1719/2019

 • 31) 12.03.2019 Legea nr. 47/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Monitorul oficial nr. 196 din 12.03.2019 Partea IDescarca actul normativ aici: Legea nr. 47/2019 Partea I   Partea a doua a legii poate fi descracta aici: Legea nr. 47/2019 Partea a II a

 • 31) 14.03.2019 OUG nr. 15/2018 pentru prorogarea unor termene. Monitorul Oficial nr. 204 din 14.03.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 15/2019

 • 32) 18.03.2019 OMFP nr. 1754/2019 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual. Monitorul oficial nr. 211 din 18.03.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1754/2019
 • 33) 21.03.2019 OUG nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 222 din 21.03.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 18/2019

 • 34) 22.03.2019 OpANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 223 din 22.03.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 819/2019

 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999