Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2019

 • 1) 06.01.2019 Lege nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Monitorul oficial nr. 04 din 03.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 346/2018
 • 2) 06.01.2018 Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Monitorul oficial nr. 03 din 03.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 344/2018

 • 3) 08.01.2019 OpANAF nr. 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 18 din 08.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3200/2018

 • 4) 10.01.2019 HG nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Monitorul Oficial nr. 24 din 09.01.2019.Descarca actul normativ: HG nr. 1045/2018

 • 5) 10.01.2019 Lege nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 29 din 10.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 21/2019
 • 6)14.01.2019 OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 35 din 14.01.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 10/2019P1 OMFP nr. 10/2019 - partea a II a. Descarca actul normativ aici: OMFP nr 10/2019P2

 • 7)15.01.2019 OpANAF nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 40 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 50/2019

 • 8) 15.01.2019 OpANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul oficial nr. 38 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 48/2019

 • 9) 15.01.2019 OpANAF nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată. Monitorul oficial nr. 38 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 51/2019

    Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999