Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2019

 • 1) 06.01.2019 Lege nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Monitorul oficial nr. 04 din 03.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 346/2018
 • 2) 06.01.2018 Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Monitorul oficial nr. 03 din 03.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 344/2018

 • 3) 08.01.2019 OpANAF nr. 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 18 din 08.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3200/2018

 • 4) 10.01.2019 HG nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Monitorul Oficial nr. 24 din 09.01.2019.Descarca actul normativ: HG nr. 1045/2018

 • 5) 10.01.2019 Lege nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 29 din 10.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 21/2019
 • 6)14.01.2019 OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 35 din 14.01.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 10/2019P1 OMFP nr. 10/2019 - partea a II a. Descarca actul normativ aici: OMFP nr 10/2019P2

 • 7)15.01.2019 OpANAF nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 40 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 50/2019

 • 8) 15.01.2019 OpANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul oficial nr. 38 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 48/2019

 • 9) 15.01.2019 OpANAF nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată. Monitorul oficial nr. 38 din 15.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 51/2019

 • 10) 16.01.2019 OpANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 43 din 16.01.2019. Prima parte a ordinului poate fi descarcata aici: OpANAF nr. 49/2019 Parte 1 A doua parte a ordinului poate fi descarcata aici: OpANAF nr. 49/2019 Parte 2

 • 11) 16.01.2018 Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil. Monitorul oficial nr. 041 din 16.01.2019. Descarca actul normativ aici: Decizie 7/2019 Trai minim

 • 12) 17.01.2019 Lege nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscalbugetare. Monitorul oficial nr. 44 din 17.01.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 30/2019 Modif Cod Fiscal

 • 13) 24.01.2019 OMFP nr. 116/2019 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Monitorul oficial nr. 50 din 18.01.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr.116/2019

 • 14) 25.01.2019 OpANAF NR. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central. Monitorul oficial nr. 61 din 23.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3201/2018

 • 15) 28.01.2019 OpANAF nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“. Monitorul oficial nr. 67 din 28.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAFnr. 97/2019

 • 16) 28.01.2019 OpANAF nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice. Monitorul oficial nr. 68 din 28.01.2019 – partea I. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 129/2019 Partea I Descarca partea a II a aici: OMFP nr. 129/2019 Partea a II a

 • 17) 31.01.2019 HG nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 78 din 31.01.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 30/2019

 • 18) 03.02.2019 OpANAF nr. 167/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 80 din 31.01.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 167/2019

 • 19) 10.02.2019 Hotărârea nr. 1/2019 a Camereri Consultanților Fiscali - privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019. Monitorul oficial nr. 93 din 06.02.2019. Descarca actul normativ aici: Hot CCF nr.1/2019

 • 20) 10.02.2019 Hotărârea nr. 2/2019 a Camerei Consultanților Fiscali - privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019. Monitorul Oficial nr. 93 din 06.02.2019. Descarca hotararea aici: Hot nr. 2/2019 CCF

 • 21) 13.02.2019 OpANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“ – Monitorul oficial nr. 109 din 12.02.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 114/2019

 • 22) 17.02.2019.OMFP nr. 611/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Monitorul oficial nr. 123 din 15.02.2019. Descarca prima parte a ordinului aici: OMFP nr. 611/2019 P1Descarca aici partea a doua : OMFP nr. 611/2019 P2

 • 23) 21.02.2019 OpANAF nr. 426/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 140 din 21.02.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 426/2019

 • 24) 26.02.2019 HG nr. 92/2018 pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră. Monitorul oficial nr. 151 din 26.02.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 92/2019

 • 25) 27.02.2019 OpANAF nr. 69/2019privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitoru oficial nr. 157 din 27.02.2019  Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 169/2019
 • 26) 27.02.2019 OpANAF nr. 451/2019 privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora. Monitorul oficila nr. 156 din 27.02.2019.Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 451/2019

 • 27) 27.02.2019 OpANAF nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Monitorul oficial nr. 156 din 27.02.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 452/2019

 • 28) 04.03.2019 OpANAF nr. 508 /2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 171 din 04.03.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 508/2019

 • 29) 04.03.2019 OpANAF nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016. Monitorul oficial nr. 117 din 04.03.2019 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 509/2019

 • 30) OMFP nr. 1719/2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Monitorul oficial nr. 166 din 04.03.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1719/2019

 • 31) 12.03.2019 Legea nr. 47/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Monitorul oficial nr. 196 din 12.03.2019 Partea IDescarca actul normativ aici: Legea nr. 47/2019 Partea I   Partea a doua a legii poate fi descracta aici: Legea nr. 47/2019 Partea a II a

 • 31) 14.03.2019 OUG nr. 15/2018 pentru prorogarea unor termene. Monitorul Oficial nr. 204 din 14.03.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 15/2019

 • 32) 18.03.2019 OMFP nr. 1754/2019 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual. Monitorul oficial nr. 211 din 18.03.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1754/2019
 • 33) 21.03.2019 OUG nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 222 din 21.03.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 18/2019

 • 34) 22.03.2019 OpANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 223 din 22.03.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 819/2019

 • 35) 01.04.2019 OUG nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficila nr. 145 din 29.03.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 19/2019

 • 36) 02.04.2019 HG nr. 171/2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă. Monitorul oficial nr. 249 din 01.04.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 171/2019

 • 37) 09.04. OMFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  1.045/2018. Monitorul oficial nr. 269 din 09.04.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1909/2019

 • 38) 10.04.2019 OMFP nr. 1957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 274 din 10.04.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1957/2019

 • 39) 10.04.2019 OpANAF nr. 857/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora. Monitorul oficial nr. 273 din 10.04.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 857/2019

 • 39)12.04.2019 HG nr. 213/2019 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 282 din 12.04.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 213/2019

 • 40) 12.04.2019 OMFP nr. 1948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019. Monitorul oficial nr. 282 din 12.04.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1948/2019

 • 41) 15.04.2019 OpANAF nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei. Monitorul oficial nr. 285 din 15.04.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 942/2019

 • 42) 18.04.2019 Legea nr. 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul ofoicial nr. 296 din 17.04.2019.Descarca actul normativ aici: Legea nr. 60/2019

  43) 19.04.2019 OpANAF nr. 1086/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 303 din 18.04.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1086/2019

 • 44) 21.04.2019 OUG nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 309 din 19.04.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 26/2019

 • 45) 22.04.2019 OpANAF nr. 1080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă. Monitorul oficial nr. 312 din 22.04.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1080/2019

 • 46) 22.04.2019 HG nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor“. Monitorul oficial nr. 314 din 22.04.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 239/2019

 • 47) 02.05.2019 OUG nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Monitorul oficial nr. 328 din 25.04.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 27/2019

 • 48) 07.05.2019 Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului. Monitorul oficial nr. 340 din 3.05.2019. Descarca legea aici: Legea nr. 89/2019

 • 49)10.05.2019Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 354 din 08.05.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 93/2019

 • 50) 19.05.2019 Ordin Consiliu Concurentie nr. 407/2019 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Monitorul oficial. 370 din 13.05.2019. Descraca actul normativ aici: Ordin Consiliul Concurentie 407/2019

 • 51) 22.05.2019 Norma ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Monitorul oficial nr. 395 din 21.05.2019. Descarca actul normativ aici: Norma ASF nr. 13/2019

 • 52) 23.05.2019 OMFP nr. 2165/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Monitorul oficial nr. 404 din 23.05.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2165/2019

 • 53) 23.05.2019. OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Monitorl oficila nr. 403 din 23.05.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 31/2019

 • 54) 31.05.2019 OUG nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 427 din 30.05.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 35/2019

  56) 05.06.2019 OpANAF nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 452 din 05.06.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1437/2019

 • 57) 07.06.2019 OpANAF nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia  Naţională de Administrare Fiscală. Monitorul official nr. 457 din 06.06.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1443/2019

  58) 13.06.2019 OpANAF nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică. Monitorul oficial nr 470 din 12.06.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1369/2019

 • 59) 14.06.2019 HG nr. 404/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. Monitorul oficial nr. 487 din 14.06.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 404/2019

 • 60) 18.06.2019 OMFP nr. 2287/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 491 din 18.06.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2287/2019

 • 61) 23.06.2019 OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor. Monitorul oficial nr. 507 din 21.06.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 43/2019

  62) 01.07.2019 OpANAF nr. 1503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR. Monitorul oficial nr. 532 din 28.06.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1503/2019

 • 63) 02.07.2019 OUG nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Monitorul oficial nr. 543 din 02.07.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 50/2019

 • 64) 03.07.2019 Ordin Miniestrul Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Monitorul oficial nr. 544 din 03.07.2019. Descarca actul normativ aici: Ordin MM nr. 572/2019

 • 65) 05.07.2019 OpANAF nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare. Monitorul oficial nr. 549 din 05.07.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1757/2019

 • 66) 05.07.2019 OUG nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Monitorul oficial nr. 552 din 05.07.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 56/2019


  67) 06.07.2019 OUG nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 556 din 05 Iulie 2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 60/2019

  68) 08.07.2019 OpANAF nr. 2783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“. Monitorul oficial nr. 559 din 08.007.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2783/2019

  69) 09.07.2019 OpANAF nr. 1886/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 561 din 09.07.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1886/2019

  70) 15.07.2019 Legea nr. 132 din 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Monitorul oficial nr. 575 din 15.07.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 132/2019

  71) 18.07.2019 Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Monitorul oficial nr. 587 din 17.07.2019.  Descarca actul normativ aici: Legea nr. 136/2019

  72) 18.07.2019OpANAF nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale. Monitorul oficial nr. 583 din 16.07.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1984/2019

  73) 18.07.2019 OpANAF nr. 1888/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Monitorul oficial nr. 592 din 18.09.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1888/2019

  74) 19.07.2019 Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 589 din 18.07.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 129/2019

  75) 20.07.2019 OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial nr. 596 din 19.07.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2493/2019

  76) 22.07.2019 OpANAF nr. 1960/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia“ şi a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central“ la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016. Monitorul oficial nr. 600 din 22.07.2019.  Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1960/2019

  77) 27.07.2019. Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 625 din 26.07.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 156/2019


  78) 01.08.2019 HG nr. 524/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte n ormative şi prorogarea unor termene. Monitorul oficial nr. 636 din 31.07.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 524/2019

  79) 03.08.2019 Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990. Monitorul oficial nr. 644 din 02.08.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 162/2019
 • 80) 03.08.2019 HG nr. 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă. Monitorul oficial nr. 644 din 02.08.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 557/2019

 • 81)03.08.2019OpANAF nr. 2085/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 „Declaraţie privind taxa pe active financiare nete“. Monitorul   oficial nr. 642 din 02.08.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2085/2019
 • 82) 03.08.2019 OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 648 din 05.08.2019. Descarca actul normativ aici: OG nr. 6/2019

   
 • 83) 14.08.2019 OpANAF nr. 2089/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019. Monitorul oficial nr. 673 din 13 August 2019. Lipeste dintr-o sursa externa...Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2089/2019
 • 84) 20.08.2019 OpANAF nr. 2137/2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun. Monitorul oficial nr. 683 din 19.08.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2137/2019

  Regulament CE nr. 574/2018. Descarca regulamentul aici: Regulament CE nr. 574/2019

  85) 20.08.2019 OpANAF nr. 2227/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 687 din 20.08.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2227/2019

  86) 20.08.2019 OpANAF nt. 2138/2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun. Monitorul oficial nr. 683 din 19.08.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2138/2019

  Regulament CE nr. 573/2018. Descarca regulamentul aici: Regulament CE nr. 573/2018

  86) 21.08.2019 OMFP nr. 2343/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 691 din 21.08.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2643/2019

  87) 22.08.2019 OG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 694 din 22.08.2019. Descarca actul normativ aici: OG nr. 19/2019

  88) 28.08.2019 Ordin MDRAP nr. 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local. Monitorul oficial nr. 704 din 27.08.2019. Descarca actul normativ aici: Ordin MDRAP nR. 2362/2019

  89) 28.08.2019 OpANAF nr. 2273/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte“. Monitorul oficial nr. 700 din 26.08.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2273/2019

  90) 28.08.2019 OMFP nr. 2806/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 708 din 28.08.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2806/2019


  91) 29.08.2019 OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Monitorul oficial nr. 711 din 29.08.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2810/2019

  92) 02.09.2019 HG nr. 620/2019 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Monitorul oficial nr. 719 din 30.09.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 620/2019

  93) 11.09.2019 OpANAF nr. 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 741 din 11.09.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2288/2019

  94) 17.09.2019 OpANAF nr. 2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun. Monitorul oficial nr. 747 din 13.09.2019 Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2237/2019

  95) 24.09.2019 OMFP nr. 2892/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019. Monitorul oficial nr. 770 din 23.09.2019. Descarca actul normativa aici: OMFP nr. 2892/2019

  96) 25.09.2019 OpANAF nr. 2531/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă. Monitorul oficial nr. 778 din 25.09.2019. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 2531/2019

  97)27.09.2019 OUG nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 784 din 26.09.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 67/2019

  98) 28.09.2019 OMFP nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Monitorul oficial nr. 786 din 27.09.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3126/2019

  99) 02.10.2019 OMFP nr. 3063/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".  Monitorul Oficial nr. 794 din 01 octombrie 2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3063/2019

  100) 03.10.2019 OpANAF nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 800 din 03.10.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2547/2019

  101) 08.10.2019 Legea nr. 169/2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 815 din 08.10.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 169/2019

  102) 08.10.2019 Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul official nr. 815 din 08.10.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 172/2019

  103) 12.10.2019 Lege nr. 179/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 829 din 11.10.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 179/2019

  104) 20.10.2019 OMFP nr. 3175/1308/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2019. Monitorul oficial nr. 841 din 16 octombrie 2019.Descarca actul mormativ aici: OMFP nr. 3175/2019

  105)21.10.2019. Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. Monitorul official nr. 848 din 18.10.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 185/2019

  105) 03.11. 2019 HG nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie. Monitorul oficial nr. 881 din 01.11.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 773/2019

  106) 07.11.2019 OpANAF nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2862/2019

  107) 07.11.2019. Ordin ONJN nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019. Descarca actul normativ aici: Ordin ONJN nr. 400/2019

  108) 12.11.2019 Ordin BNR nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare. Monitorul oficial nr. 908 din 11.11.2019. Descarca actul normativ aici: Ordin BNR nr. 8/2019

  109) 17.11.2019 Ordin SGG nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 912 din 12.11.2019. Descarca actul normativ aici: Ordin SGG nr. 1142/2019

  110) 21.11.2019 Lege nr. 222/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 933 din 20.11.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 222/2019

  111) 21.11.2019 OUG nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord. Monitorul oficial nr. 933 din 20.11.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 70/2019

  112) 24.11.2019 Ordin INS nr. 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2020. Monitorul oficial nr. 940 din 22.11.2019. Descarca actul normativ aici:  Ordin INS nr. 1827/2019

  113) 27.11.2019 OpANAF nr. 3008/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Monitorul oficial nr. 945 din 26.11.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3008/2019

  114) 29.11.2019 Ordin ANOFM nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monititorul oficial nr. 955 din 28.11.2019.
  Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 728/2019

  115) 07.12.2019 Decizie ANCOM nr. 1331/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante. Monitorul oficial nr. 984 din 06.12.2019. Descarca actul normativ aici: Decizie ANCOM nr. 1331/2019

   116) 07.12.2019 Ordin ANRSC nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. Monitorul oficial nr. 975 din 04.12.2019. Descarca actul normativ aici: Ordin ANRSC nr. 565/2019

  117) 13.12.2019 OpANAF nr. 3265/2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilităţi şi a conturilor de venituri bugetare aferente activităţii de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Monitorul oficial nr. 1003 din 13.12.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3265/2019

  118) 16.12.2019 HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 1010 din 16.12.2019. Descarca actul normativ aici: HG nr. 935/2019

  119) 17.12.2019 OpANAF nr. 3194/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare. Monitorul oficial nr. 1015 din 17.12.2019. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3194/2019

  120) 17.12.2019 OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019. Monitorul oficial nr. 1012 din 17.12.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3751/2019

  121) 22.12.2020 HG nr. 970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 ca zile libere. Monitorul 1029 din 20.12.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 970/2019

  122) 23.12.2019 OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 1031 din 23.12.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 78/2019

  123) 23.12.2019 Ordin ONJN nr. 434/2019  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial nr. 1031 din 23.12.2019. Descarca actul normativ aici: Ordin ONJN nr. 434/2019

  124) 27.12.2019 OMFP nr. 3799/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019. Monitorul oficial nr. 1045 din 24.12.2019. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3799/2019

  125) 31.12.2019 Lege nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficila nr. 1054 din 30.12.2019. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 263/2019

  126) 31.12.2019 OUG nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 1059 din 31.12.2019. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 89/2019


  Cauza C‑319 din 2012 Akademia Biznesu


 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999