Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2020

1) 07.01.2020. Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 2 din 06.01.2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 5/2020
2) 07.01.2020 Legea nr. 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 3 din 2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 6/2020
3)07.01.2020. OMFP nr. 3781/2019 Prima parte - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea I

3.)07.01.2020 OMFP nr. 3781/2019 Partea a II - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea a II a

4) 08.01.2020. Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale. Monitorul oficial nr. 10 din 08.01.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 1/2020

5) 10.01.2020 OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 11 din 09.01.2020Descarca actul normativ aici: OUG nr. 1/2020

6). 14.01.2020 OMFP nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Monitorul oficial nr. 23 din 14.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 5/2020

7) 21.01.2020. Decizia CCR  Nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017. Monitorul oficial nr. 40 din 21.01.2020. Descarca decizia aici: Decizie CCR nr. 581/2019

8) 22.01.20202. OpANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 044 din 22.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 147/2020
 

9) 23.01.2020 OpANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Monitorul oficial nr. 047 din 23.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 139/2020


 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999