Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2020
51
1) 07.01.2020. Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 2 din 06.01.2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 5/2020
2) 07.01.2020 Legea nr. 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 3 din 2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 6/2020
3)07.01.2020. OMFP nr. 3781/2019 Prima parte - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea I

3.)07.01.2020 OMFP nr. 3781/2019 Partea a II - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea a II a

4) 08.01.2020. Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale. Monitorul oficial nr. 10 din 08.01.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 1/2020

5) 10.01.2020 OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 11 din 09.01.2020Descarca actul normativ aici: OUG nr. 1/2020

6). 14.01.2020 OMFP nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Monitorul oficial nr. 23 din 14.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 5/2020

7) 21.01.2020. Decizia CCR  Nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017. Monitorul oficial nr. 40 din 21.01.2020. Descarca decizia aici: Decizie CCR nr. 581/2019

8) 22.01.20202. OpANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 044 din 22.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 147/2020
 

9) 23.01.2020 OpANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Monitorul oficial nr. 047 din 23.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 139/2020

10) 29.01.2020 Ordin Ministeru Mediului nr. 60/2020 privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia. Monitorul oficial nr. 52 din 27.01.2020.Descarca actul normativ aici: Ordin Ministerul Mediului nr. 60/2020

11) 29.01.2020 OMFP nr. 93/2020 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Monitorul oficial nr. 51 din 27.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 93/2020

12) 02.02.2020 Ordonanța Guvernului nr.  6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 72 din 31.01.2020. Descarca actul normativ aici: OG nr. 6/2020

13) 03.02.2020. Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 68 din 31.01.2020. Descarca actul normativ aici: OG nr. 5/2020

14) Ordin Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor nr. 102/2020 - privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Monitorul oficial nr. 75 din 03.02.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin OCSB nr. 102/2020

15) 09.02.2020 OMFP nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005. Monitorul oficial nr. 82 din 05.02.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 547/2020

16) 12.0.2020 OUG nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr.  107 din 12.02.2020. Descarca actul normativ aici: OUG  nr. 24/2020

17) 16.02.2020 OUG nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 100 din 12.02.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 25/2020

18) OpANAF nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Monitorul oficial nr. 123 din 17.02.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 454/2020

19) 02.03.2020 Ordin ANRSC nr. 43/2020 privind aprobarea modelelor de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetare. Monitorul oficial nr. 150 din 25.02.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANRSC nr. 43/2020

20) 02.03.2020 Ordin ANOFM nr. 286/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002. Monitorul oficial nr. 155 din 26.02.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 286/2020

21) 02.03.2020. OMFP nr. 1615/2020 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual. Monitorul oficial nr. 169 din 02.03.2020. Descarca actul normativa aici: OMFP nr. 1615/2020

22) 06.03.2020 OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 181 din 05.03.2020. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 614/2020

23) 21.03.2020 OMFP nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Monitorul oficial nr. 200 din 12.03.2020. Descarca actul normativa aici: OMFP nr. 1665/2020

24) 16.03.2020 Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 209 din 14.03.2020. Descarca actul normativa aici: Legea 19/2020

25) 17.03.2020 OpANAF nr. 705/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare,, - Monitorul oficial nr. 217 din 17.03.2020. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 705/2020
 

26) 17.03.2020 OpANAF nr. 706/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 127 din 17.03.2020. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 706/2020

 

27) 21.03.2020 HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 230 din 21.03.2020. Deschide actul normativ aici: HG nr. 217/202

28) 21.03.2020 OUG nr. 30/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 230 din 21 Martie 2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 30/2020
 
29) 21.03.2020 OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 230 din 21 Martie 2020.  Deschide actul normativ aici: OUG nr. 29/2020
 

30)25.03.2020 Ordin Ministerul Economiei nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 248 din 25.03.2020. Deschide actul normativ aici: Ordin nr.  791/2020

31) 28.03.2020 OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“. Monitorul oficial nr. 255 din 27.03.2020.

Deschide actul normativ aici: OpANAF nr. 816/2020
 
32) 29.03.2020 Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017. Monitorul oficila nr. 253 din 27.03.202. Deschide actul normativ aici: Ordin MS CNAS nr. 417/2020
 
33) 29.03.2020 OUG nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Monitorul oficial nr. 255 din 29.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 31/2020
 

34) 30.03.2020 OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 260 din 30.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 33/2020

35) 30.03.20202 OUG nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 260 din 30.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 32/2020

36) 31.03.2020 OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Monitorul oficial nr. 261 din 30.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 37/2020

37) 31.03.2020 Ordin ANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 265 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 346/2020

38) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 740/2020 Somaj Tehnic Profesionisti Codul civil - Pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 269 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 740/2020

39) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 741/2020 Somaj Tehnic Salariati - pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr 29 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 741/2020

40) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 742/2020 - Somaj Tehnic Sportivi - privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 269 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 742/2020

41) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 743/2020 – Somaj tehnic drepturi de autor -privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 269 din 31.03.2020.Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 743/2020

42) 02.04.2020 Legea nr. 32/2020privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 271 din 01.04.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 32/2020

43) 04.04.2020 Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Monitorul oficial nr. 280 din 03.04.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 37/2020

44) 04.04.2020 OUG nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 282 din 03.04.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 41/2020
 

45) 04.04OUG nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Monitorul oficial nr. 283 din 03.04.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 42/2020

46) 06.04.2020 HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Monitorul oficial nr. 285 din 06.04.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 270/2020

47) 07.04.2020 Legea nr. 42/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 287 din 07.04.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 42/2020

48) 07.04.2020 OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. Monitorul oficial nr. 289 din 07.04.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 38/2020

49) 08.04.2020 OUG nr. 43 din 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. Monitorul oficial nr. 292 din 08.04.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 43/2020

50) 11.04.2020 OMFP nr. 1830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Monitorul oficial nr. 302 din 11.04.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1830/2020

51) 11.04.2020 HG nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 296 din 08.04.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 281/2020

52) 13.04.2020 Decizie Curtea Constituțională a României Nr. 11 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 307 din 13.04.2020. Descarca actul normativ aici: Decizia CCR nr. 11/2020

53) 16.04.2020 Norma ASF nr. 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare anuale din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private. Monitorul oficila nr. 307 din 13.04.2020. Descarca actul normativ aici: Norma ASF nr. 25/2020

54) 17.04.2020 OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. Monitorul oficial nr. 319 din 16 Aprilie 2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 48/2020

55) 21.04.2020 Ordin CNAS nr. 470/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017. Monitorul oficial nr. 321 din 16.04.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin CNAS nr. 470/2020

56) 22.04.2020 OUG nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 325 din 21.04.2020. Descarca actul normtiv aici: OUG nr. 53/2020

57) 22.04.2020 OpANAF nr. 935/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 325 din 22.04.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 935/2020

58) 22.04.2020 OpANAF nr. 936/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 325 din 21.04.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 936/2020

59)22.04.2020 OpANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 325 din 21.04.2020. Deschide actul normativ aici: OpANAF nr. 934/2020

60) 24.04.2020 HG nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 327 din 22.04.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 312/2020

61) 25.04.2020 Ordin MMPS nr. 848 din 2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Monitorul oficial nr. 335 din 24.04.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 848/2020

62) 04.05.2020 Ordin ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 351 din 30.04.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 389/2020

63) 07.05.2020 HG nr. 340/2020 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 364 din 06.05.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 340/2020

64) 10.05.2020 OUG nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare. Monitorul oficial nr. 372 din 08.05.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 62/2020

65) 12.05.2020 OMFP nr. 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020. Monitorul oficial nr. 376 din 11.05.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1926/2020

66) 12.05.2020 OUG nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene. Monitorul oficial nr. 382 din 12.05.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 67/2020

67) 13.05.2020 Ordin Ministrul Economiei nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 385 din 13.05.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ME nr. 1706/2020

68) 14.05.2020 OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 393 din 14.05.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 69/2020

69) 15.05.2020 OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative. Monitorul oficial nr. 394 din 14.05.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 70/2020

70) 15.05.2020 Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 396 din 15.05.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 54/2020

71) 17.05.2020 Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 402 din 15 mai 2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 55/2020

72) 17.05.2020 Ordin Comun Ministrul Sănătății și Ministrul Economiei nr. 832/1731/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă. Monitorul oficial nr. 406 din 16.05.2020. Ordin MS/ME nr. 832/1731/2020

73)17.05.2020 Ordin comun Ministrul Sănătății și Ministrul Economiei nr. 829/984/2020. privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă. Monitorul oficial nr. 404 din 16.05.2020. Descarcă actul normativ aici: Ordin comun MS si ME nr. 829/984/2020

74) 17.05.2020 Ordin comun Ministrul Sănătății si Ministrul Culturii nr. 830 si 2855 din 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. Monitorul oficial nr. 404 din 16.05.2020. Ordin comun MS si MC nr. 830 si 2855 din 2020

75) 17.05.2020 Ordin Comun Ministrul Sănătății și Ministrul Muncii nr. 831 si 3577 din 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă. Monitorul oficial din 403 din 16.05.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin Comun MS si MM nr. 831/3577/2020

76) 18.05.2020 OpANAF nr. 1029/2020 privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării. Monitorul oficial nr. 407 din 18.05.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1029/2020

77) 19.05.2020 HG nr. 394/2020 – Declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - începând cu data de 18 mai 2020 – Monitorul oficial nr. 410 din 18.05.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 394/2020

78) 20.05.2020 Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 416 din 19.05.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 60/2020

79) 20.05.2020 Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 416 din 19.05.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 59/2020

80) 20.05.2020 Ordin Ministerul Economiei nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 . Monitorul oficial nr. 419 din 20.05.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ME nr. 1730/2020

81) 21.05.2020 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă. Monitorul oficial nr. 425 din 19.05.2020. Legea nr. 62/2020

82) 24.05.2020 OpANAF nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii. Monitorul oficial nr. 427 din 21.05.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1061/2020

83) 27.05.2020 Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 463 din 26.05.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 68/2020

84) 30.05.2020 OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 459 din 29.05.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 92/2020

85) 30.05.2020 OUG nr. 90 din 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative. Monitorul oficial nr. 459 din 29.05.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 90/2020

86) 30.05.2020 HG nr. 434/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 455 din 29.05.2020. HG nr. 434/2020

87) 30.05.2020 Ordin Ministrul Sanătății nr. 966/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică. Monitorul oficial nr. 461 din 30.05.2020. Ordin MS nr. 966/2020

88) 30.05.2020 Ordin Ministrul Sănătății nr. 969/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice. Monitorul oficial nr. 461 din 30.05.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MS nr. 969/2020

89) 30.05.2020 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 971 din 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi. Monitorul oficial nr. 462 din 30.05.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MS nr. 971/2020

89) 04.06.202 OpANAF nr. 1107/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Monitorul oficial nr. 468 din 03.06.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1107/2020

90) 06.06.2020 Ordin ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 481 din 05.06.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 457/2020

91) 06.06.2020 Ordin Minisiterul Muncii nr. 1017/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 474 din 04.06.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1017/2020

92) 09.06.2020 Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 484 din 09.06.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 456/2020
 

93) 11.06.2020 OMFP nr. 2012/2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017. Monitorul oficial nr. 494 din 11.06.2020. OMFP nr. 2012/2020

94) 13.06.2020 OUG nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii. Monitorul oficial nr. 504 din 12 Iunie 2020. OUG nr. 97/2020

95) 13.06.2020 HG nr. 465/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 503 din 12.06.2020. HG nr. 465/2020

96) 20.06.2020 OpANAF nr. 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Monitorul oficial nr. 527 din 19.06.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2668/2020

97) 26.06.2020 OUG nr. 99 din 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Monitorul oficial nr 551 din 25.06.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 99/2020

98) 30.06.2020 OMFP nr. 2056/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.121/2015. Monitorul oficial nr. 567 din 30.06.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2056/2020

99) 30.06.2020 Ordin ANOFM nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 566 din 30.06.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 491/2020

100) 02.07.2020 OUG nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene. Monitorul oficial nr. 579 din 02.07.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 107/2020

101) 02.07.2020 Ordin MMPS nr. 1109/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 581 din 02.07.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1109/2020

102) 03.07.2020 Legea nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990. Monitorul oficial nr. 583 din 02.07.2020. Legea nr. 102/2020

103) 06.07.2020 Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 588 din 06.07.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 104/2020

104) 06.07.2020 Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 588 din 06.07.2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 108/2020

105) 10.07.2020 Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative. Monitorul oficial nr. 600 din 08.07.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 114/2020

106) 16.07.2020 Legea nr. 131 din 2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Monitorul oficial nr. 623 din 15.07.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 131/2020

107) 17.07.2020 OMFP nr. 2148/2020 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 103/2016. Monitorul oficial nr. 628 din 17.07.2020. Descarca actul normatic aici: OMFP nr. 2148/2020

108) 23.07.2020 Ordin MMPS nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta. Monitorul oficial nr. 651 din 23.07.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1140/2020

109) 23.07.2020 OMFP nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. Monitorul oficial nr. 635 din 20/07/2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2100/2020

110) 23.07.2020 OpANAF nr. 3011/2020 privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 651 din 23.07.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3011/2020

111) 26.07.2020 Legea nr. 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Monitorul oficial nr. 659 din 24.07.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 153/2020

112) 30.07.2020 OMFP nr. 2206 din 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial nr. 675 din 30.07.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 2206/2020 Partea I

OMFP nr. 2260/2020 - Partea a II:  OMFP nr. 2206/2020 Partea a II a
 

113) 31.07.2020 OpANAF nr. 3039/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistra. Monitorul oficial nr. 684 din 31.07.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3039/2020

114) 05.08.2020 OUG nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 695 din 03.08.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 126/2020

115) 06.08.2020 OUG nr. 130 din 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Monitorul oficial nr. 705 din 06.08.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 130/2020

116) 11.08.202020 OUG nr. 132 din 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 720 din 10.08.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 132/2020

117) 21.08.2020 Ordin ANRSC nr. 322/2020  pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. Monitorul oficial nr. 744 din 17.08.20202. Descarca actul normativ aici: Ordin ANRSC nr. 322/2020

118) 21.08.2020 OpANAF nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Monitorul oficial nr. 764 din 21.08.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3281/2020

119) 23.08.2020 Legea nr. 193/20202 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Monitorul oficial nr. 767 din 21.08.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 193/2020

120) 24.08.2020 OUG nr. 142 din 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor. Monitorul oficial nr. 771 din 24.08.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 142/2020

121) 30.08.2020OUG nr. 147 din 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 790 din 28.08.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 147/2020

122) 31.08.2020 HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 794 din 31.08.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 719/2020

123) 31.09.2020 OUG nr. 153 din 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 817 din 04.09.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 153/2020

124) 11.09.2020 Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19. Monitorul oficial nr. 835 din 11.09.2020. OMFE nr. 1060/2020

125) 13.09.2020 Ordin ANOFM nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora. Monitorul oficial nr. 836 din 11.09.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 593/2020

126) 13.09.2020 Ordin MMPS nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 832 din 10.09.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1375/2020

127) 16.09.2020 Ordin MMPS nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 844 din 15.09.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1340/2020

128) 16.09.2020 Ordin MMPS nr. 1341/2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 844 din 15.09.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1341/2020

129) 18.09.2020 Ordin MMPS nr. 1392/020 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 850 din 16.09.2020. Descarca actul normativa aici: Ordin MMPS  nr. 1392/2020

 

130) 18.09.2020 Ordin MMPS nr. 1393 din 2020 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 850 din 16.09.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1393/2020

 

131) 23.09.2020 Ordin MMPS nr. 1426/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 865 din 22.09.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1426/2020

132) 24.09.2020 Legea nr. 206 din 2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 869 din 23.09.2020 . Descarca legea aici: Legea nr. 206/2020
 

133) 03.10.2020 Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul official nr. 893 din 30.09.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 213/2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 213/2020

134) 11.10.2020 OpANAF nr. 3632 din 2020 privind stabilirea unor competenţe de efectuare a verificării documentare. Monitorul oficial nr. 921 din 09.10.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3632/2020

135) 12.10.2020 Ordin MMPS nr. 1468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie social. Monitorul official nr. 933 din 12.10.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1468/2020

136) 19.10.2020 HG nr. 864/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 956 din 16.10.2020. Descarca actul normativa aici: HG nr. 864/2020

137) 24.10.2020 Ordin Comun Ministerul Finanţelor Publice/Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Nr. 2.876/1.452/2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020 – Monitorul oficial nr. 978 din 23 octombrie 2020.Descarca actul normativ aici: Ordin Comun 2.876/1.452/2020

138) 27.101.2020 OUG nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. Monitorul oficial nr. 988 din 26.05.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 181/2020

139) 29.10.2020 OUG nr. 182 din 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 993 din 27.10.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 182/2020

140) 01.11.2020 Legea nr. 220 din 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Monitorul oficial nr. 1011 din 30.10.2020. Legea nr. 220/2020

141) 01.11.2020 OUG nr. 191 din 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului. Monitorul oficial nr. 1013 din 30.10.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 191/2020

142) 04.11.2020 Ordin INS nr. 1075 din 2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2021. Monitorul oficial nr. 1026 din 04.11.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin INS nr. 1075/2020

143) 05.11.2020 Legea nr. 230 din 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1030 din 04.11.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 230/2020

144) 07.11.2020 OUG nr. 192 din 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. Monitorul oficial nr. 1042 din 06.11.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 192/2020

145) 07.11.2020 Legea nr. 238 din 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Monitorul oficial nr. 1041 din 06.11.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 238/2020

146) 07.11.2020 Legea nr. 242 din 2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Monitorul oficial nr. 1041 din 06.11.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 242/2020

147) 07.11.2020 Legea nr. 239 din 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1041 din 06.11.2020. Legea nr. 239/2020

148) 07.11.2020 Legea nr. 241 din 2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1041 din 06.11.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 241/2020

149) 07.11.2020 HG nr. 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 1042 din 06.11.2020. Descarca actul normativ aici: HG nr. 935/2020

150) 07.11.2020 Legea nr. 248 din 2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1079 din 13.11.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 248/2020

 

151) 20.11.2020 OUG nr. 198 din 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 1108 din 19.11.2020. Descarca actul normativi aici: OUG nr. 198/2020

152) 20.11.2020 OUG nr. 199 din 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Monitorul oficial nr. 1108 din 19.11.2020. Descarca actul normativ aici:  OUG nr. 199/2020

153) 20.11.2020 OpANAF nr. 3896 din 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3896/2020

154) 22.11.2020 Legea nr. 262 din 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1112 din 20.11.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 262/2020

155) 22.11.2020 Legea nr. 258 din 2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1110 din 20.11.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 258/2020

156) 22.11.2020 Legea nr. 265 din 2020 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 1113 din 20.11.2020.Descarca actul normativ aici: Legea nr. 265/2020

157) 24.11.2020 OpANAF nr. 3942 din 2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice. Monitorul oficial nr. 1123 din 23.11.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3942/2020

158) 04.12.2020. Ordin MMPS nr. 1705 din 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Monitorul oficial nr. 1168 din 03.12.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1705/2020

159) 04.12.2020 Ordin MMPS nr. 1706 din 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 1168 din 03.12.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 1706/2020

160) 04.12.2020 Legea nr. 278 din 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 1166 din 02.12.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 278/2020

161) 07.12.2020 OUG nr. 211 din 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 1189 din 07.12.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 211/2020

162) 09.12.2020 Legea nr. 282 din 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 1201 din 09.12.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 182/2020
 

163) 14.12.2020 Ordin Ministerul Mediul Apelor și Padurilor nr. 2088 din 2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 1214 din 11.12.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin Ministerul Mediului nr. 2088/2020

164) 16.12.2020 Ordin INS nr. 1129 din 2020privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Monitorul oficial nr. 1237 din 16.12.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin INS nr. 1129/2020

165) 18.12.2020 OpANAF nr. 4072 din 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul official nr. 1246 din 17.12.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 4072/2020

166) 21.12.2020. Legea nr. 295 din 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 1266 din 21.12.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 295/2020

167) 21.12.2020 Legea nr. 296 din 20202 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1269 din 21.12.2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 296/2020

168) 27.12.2020  Legea nr. 298 din 2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 1293 din 24.12.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 298/2020

169) 27.12.2020 OMFP nr. 3192 din 2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017. Monitorul oficial nr. 1291 din 24.12.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3192/2020

170) 31.12.2020 OUG nr. 226 din 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Monitorul oficial nr. 1332 din 31.12.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 226/2020

171) 04.01.2021. OUG nr. 224 din 2020. privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 1330 din 31.12.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 224/2020

172) 05.01.2021 OUG nr. 220 din 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 1326 din 31.12.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 220/2020

173) 06.01.2020 OUG nr. 227 din 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Monitorul oficial nr. 1331 din 31.12.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 227/2020

174) 07.01.2021 OUG nr. 218 din 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative. Monitorul oficial nr. 1317 din 31.12.2020. Descarca actul normaativ aici: OUG nr. 218/2020

175) 14.01.2020 OpANAF nr. 4136 din 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Monitorul oficial nr. 1311 din 30.12.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 4136/2020


 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999