Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2020

1) 07.01.2020. Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 2 din 06.01.2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 5/2020
2) 07.01.2020 Legea nr. 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 3 din 2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 6/2020
3)07.01.2020. OMFP nr. 3781/2019 Prima parte - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea I

3.)07.01.2020 OMFP nr. 3781/2019 Partea a II - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea a II a

4) 08.01.2020. Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale. Monitorul oficial nr. 10 din 08.01.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 1/2020

5) 10.01.2020 OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 11 din 09.01.2020Descarca actul normativ aici: OUG nr. 1/2020

6). 14.01.2020 OMFP nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Monitorul oficial nr. 23 din 14.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 5/2020

7) 21.01.2020. Decizia CCR  Nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017. Monitorul oficial nr. 40 din 21.01.2020. Descarca decizia aici: Decizie CCR nr. 581/2019

8) 22.01.20202. OpANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 044 din 22.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 147/2020
 

9) 23.01.2020 OpANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Monitorul oficial nr. 047 din 23.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 139/2020

10) 29.01.2020 Ordin Ministeru Mediului nr. 60/2020 privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia. Monitorul oficial nr. 52 din 27.01.2020.Descarca actul normativ aici: Ordin Ministerul Mediului nr. 60/2020

11) 29.01.2020 OMFP nr. 93/2020 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Monitorul oficial nr. 51 din 27.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 93/2020

12) 02.02.2020 Ordonanța Guvernului nr.  6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 72 din 31.01.2020. Descarca actul normativ aici: OG nr. 6/2020

13) 03.02.2020. Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 68 din 31.01.2020. Descarca actul normativ aici: OG nr. 5/2020

14) Ordin Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor nr. 102/2020 - privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Monitorul oficial nr. 75 din 03.02.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin OCSB nr. 102/2020

15) 09.02.2020 OMFP nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005. Monitorul oficial nr. 82 din 05.02.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 547/2020

16) 12.0.2020 OUG nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr.  107 din 12.02.2020. Descarca actul normativ aici: OUG  nr. 24/2020

17) 16.02.2020 OUG nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 100 din 12.02.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 25/2020

18) OpANAF nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Monitorul oficial nr. 123 din 17.02.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 454/2020

19) 02.03.2020 Ordin ANRSC nr. 43/2020 privind aprobarea modelelor de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetare. Monitorul oficial nr. 150 din 25.02.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANRSC nr. 43/2020

20) 02.03.2020 Ordin ANOFM nr. 286/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002. Monitorul oficial nr. 155 din 26.02.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 286/2020

21) 02.03.2020. OMFP nr. 1615/2020 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual. Monitorul oficial nr. 169 din 02.03.2020. Descarca actul normativa aici: OMFP nr. 1615/2020

22) 06.03.2020 OpANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 181 din 05.03.2020. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 614/2020

23) 21.03.2020 OMFP nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Monitorul oficial nr. 200 din 12.03.2020. Descarca actul normativa aici: OMFP nr. 1665/2020

24) 16.03.2020 Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 209 din 14.03.2020. Descarca actul normativa aici: Legea 19/2020

25) 17.03.2020 OpANAF nr. 705/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare,, - Monitorul oficial nr. 217 din 17.03.2020. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 705/2020
 

26) 17.03.2020 OpANAF nr. 706/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 127 din 17.03.2020. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 706/2020

 

27) 21.03.2020 HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 230 din 21.03.2020. Deschide actul normativ aici: HG nr. 217/202

28) 21.03.2020 OUG nr. 30/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 230 din 21 Martie 2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 30/2020
 
29) 21.03.2020 OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 230 din 21 Martie 2020.  Deschide actul normativ aici: OUG nr. 29/2020
 

30)25.03.2020 Ordin Ministerul Economiei nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 248 din 25.03.2020. Deschide actul normativ aici: Ordin nr.  791/2020

31) 28.03.2020 OpANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie“. Monitorul oficial nr. 255 din 27.03.2020.

Deschide actul normativ aici: OpANAF nr. 816/2020
 
32) 29.03.2020 Ordin MS – CNAS nr. 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017. Monitorul oficila nr. 253 din 27.03.202. Deschide actul normativ aici: Ordin MS CNAS nr. 417/2020
 
33) 29.03.2020 OUG nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Monitorul oficial nr. 255 din 29.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 31/2020
 

34) 30.03.2020 OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 260 din 30.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 33/2020

35) 30.03.20202 OUG nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 260 din 30.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 32/2020

36) 31.03.2020 OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Monitorul oficial nr. 261 din 30.03.2020. Deschide actul normativ aici: OUG nr. 37/2020

37) 31.03.2020 Ordin ANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Monitorul oficial nr. 265 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 346/2020

38) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 740/2020 Somaj Tehnic Profesionisti Codul civil - Pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 269 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 740/2020

39) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 741/2020 Somaj Tehnic Salariati - pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr 29 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 741/2020

40) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 742/2020 - Somaj Tehnic Sportivi - privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 269 din 31.03.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 742/2020

41) 31.03.2020 Ordin MMPS nr. 743/2020 – Somaj tehnic drepturi de autor -privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială. Monitorul oficial nr. 269 din 31.03.2020.Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 743/2020 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999