Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2020

1) 07.01.2020. Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 2 din 06.01.2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 5/2020
2) 07.01.2020 Legea nr. 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Monitorul oficial nr. 3 din 2020. Descarca actul  normativ aici: Legea nr. 6/2020
3)07.01.2020. OMFP nr. 3781/2019 Prima parte - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea I

3.)07.01.2020 OMFP nr. 3781/2019 Partea a II - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 5 din 07.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 3781/2019 Partea a II a

4) 08.01.2020. Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale. Monitorul oficial nr. 10 din 08.01.2020. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 1/2020

5) 10.01.2020 OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 11 din 09.01.2020Descarca actul normativ aici: OUG nr. 1/2020

6). 14.01.2020 OMFP nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Monitorul oficial nr. 23 din 14.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 5/2020

7) 21.01.2020. Decizia CCR  Nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017. Monitorul oficial nr. 40 din 21.01.2020. Descarca decizia aici: Decizie CCR nr. 581/2019

8) 22.01.20202. OpANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 044 din 22.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 147/2020
 

9) 23.01.2020 OpANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Monitorul oficial nr. 047 din 23.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 139/2020

10) 29.01.2020 Ordin Ministeru Mediului nr. 60/2020 privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia. Monitorul oficial nr. 52 din 27.01.2020.Descarca actul normativ aici: Ordin Ministerul Mediului nr. 60/2020

11) 29.01.2020 OMFP nr. 93/2020 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Monitorul oficial nr. 51 din 27.01.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 93/2020

12) 02.02.2020 Ordonanța Guvernului nr.  6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 72 din 31.01.2020. Descarca actul normativ aici: OG nr. 6/2020

13) 03.02.2020. Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 68 din 31.01.2020. Descarca actul normativ aici: OG nr. 5/2020

14) Ordin Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor nr. 102/2020 - privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Monitorul oficial nr. 75 din 03.02.2020. Descarca actul normativ aici: Ordin OCSB nr. 102/2020

15) 09.02.2020 OMFP nr. 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005. Monitorul oficial nr. 82 din 05.02.2020. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 547/2020

16) 12.0.2020 OUG nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr.  107 din 12.02.2020. Descarca actul normativ aici: OUG  nr. 24/2020

17) 16.02.2020 OUG nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 100 din 12.02.2020. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 25/2020

18) OpANAF nr. 454/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Monitorul oficial nr. 123 din 17.02.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 454/2020


 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999