Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2021

1) 08.01.2021 Ordin ANOFM nr. 2 din 2021 - pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 17 din 07.01.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2/20212) 12.01.2021 OpANAF nr. 15 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 34 din 12.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 15/2020

3) 12.01.2021 OpANAF nr. 14 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 34 din 12.12.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 14/2021

4) 12.01.2021 OpANAF nr. 3 din 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare. Monitorul oficial nr. 33 din 12.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3/2021

 

5) 13.012021 HG nr. 4 din 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 40 din 13.01.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 4 din 2021


6) 20.01.2021 OpANAF nr. 51 din 2021privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 59 din 19.01.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 51/20217) 21.01.2021 OMFP nr. 58 din 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 66 din 21.01.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 58/2021


8) 31.01. 2021 Ordin MEEMA nr. 3581 din 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Monitorul oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021. Descarca ordinul aici: Ordin MEEMA nr. 3581/2021

 

9) HG nr. 19 din 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020. Monitorul oficial nr. 123 din 05.02.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 19/2021

10) 13.02.2020 Ordin MAI nr. 20 din 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147 din 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Descarca actul normativ aici: Ordin MAI nr. 20/2021

11) 19.02.2021 OUG nr. 8 din 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 168 din 18.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 8/2021

12) 21.02.2021 OMFP nr. 203/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ Monitorul official nr. 174 din 19.02.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 203/2021

13) 23.02.2021. OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Monitorul oficial nr. 174 din 19.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 9/2021

14) 23.02.2021 HG nr. 50 din 2021pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006. Descarca actul normativ aici: HG nr. 50/2021

15) 23.02.2021 OpANAF nr. 239 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul official nr. 182 din 23.02.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 239/2021

16) 25.02.2021 OUG nr. 10 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale . Monitorul oficial nr. 186 din 24.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 10/2021

17) 27.02.2021 OUG nr. 13 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991. Monitorul oficial nr. 197 din 26.02.2021. Descarca actul normtaiv aici: OUG nr. 13/2021

18) 06.03.2021 Ordin nr. 294 din 2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil. Monitorul oficial nr. 226 din 05.03.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin nr. 294/2020 Ministrul Agriculturii

19) 10.03.2021 Legea nr. 15 din 2021 a bugetului de stat pe anul 2021. Monitorul Oficial nr. 236 din 09 martie 2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 15/2021

20) 10.03.2021 Legea nr. 16 din 2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Monitorul Oficial,  nr. 238 din 09 martie 2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 16/2021

21) 21.03.2021 OpANAF nr. 409 din 2021 pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Monitorul oficial nr. 278 din 19.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 409/2021

22) 21.03.2021 OpANAF nr. 398 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“. Monitorul oficial nr. 270 din 18.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 398/2021

23) 21.03.2021 OMFP nr. 267 din 2021 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit annual. Monitorul oficial nr. 258 din 15.03.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 267/2021

24) 23.03.2021 OpANAF nr. 393 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 286 din 22.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 393/2021

25) 23.03.2021 OMFP nr. 410 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 285 din 22.03.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 410/2021

26) 29.03.2021 OUG nr. 19 din 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal. Monitorul oficial nr. 315 din 29.03.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 19/2021

27) 31.03.2021 OpANAF nr. 435 din 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală. Monitorul oficial  nr. 319 din 30.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 435/2021

28) 02.04.2021 Legea nr. 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Monitorul oficial nr. 332 din 01.04.2021. Descarca actul normativi aici: Legea nr. 55/2021

29) 02.04.2021 OpANAF nr. 470 din 2021. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“. Monitorul oficial nr. 336 din 02.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 470/2021

30) 05.04.2021 Legea nr. 58 din 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 345 din 05.04.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 58/2021
 

31) 07.04.2021 Ordin MMPS nr. 214 din 2021pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 350 din 06.04.2021. Ordin MMPS nr. 214/2021

32) 11.04.2021 OUG nr. 26 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Monitorul oficial nr. 363 din 08.04.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 26/2021

33) 13.04.2021 OpANAF nr. 551 din 2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Monitorul oficial nr. 377 din 12.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 551/2021


34) 22.04.2021 Ordin ONPCSB nr. 79 din 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Monitorul oficial nr. 411 din 20.04.2021. Descarca actul normtiv aici: Ordin ONPCSB nr. 79/2021


35) 23.04.2021 OUG nr. 30 din 2021 privind unele măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 423 din 21.04.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 30/2021

36) 25.04.2021 OpANAF nr. 653 din 2021 pentru aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 „Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie“. Monitorul oficial nr. 429 din 23.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 653/2021

37) 27.04.2021 Lege nr. 101 din 2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. Monitorul oficial nr. 446 din 27.04.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 101/2021

38) 05.05.2021 OpANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 464 din 04.05.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 632/2021

39) 09.05.2021 OUG nr. 36 din 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 474 din 05.05.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 36/2021

40) 09.05.2021 OUG nr. 37 din 2021pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 474 din 05.05.2021.Descarca actul normativ aici: OUG nr. 37/2021

41) 14.05.2021 Legea nr. 138 din 2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 501 din 13.05.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 138/2021

42) OpANAF nr. 758 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale. Monitorul official nr. 519 din 19.05.2021. Descarca actul norrmativ aici: OpANAF nr. 758/2021

43) Ordin ANARS nr. 243 din 2021 privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020. Monitorul official nr. 534 din 24.05.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin ANRSC. 243/2021

44) 01.06.2021 OUG nr. 43 din 2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr.  561 din 31.05.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 43/2021

45) 08.06.2021 OUG nr. 44 din 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 575 din 07.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 44/2021

46) 14.06.2021 Legea nr. 159 din 2021. Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 590 din 11.06.2021. Descarca actul noramativ aici: Legea nr. 159/2021

47) 15.06.2021 Ordinul Ministerul Economiei nr. 991din 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 594 Bis din 14.06.2021. Descarca actul normativ: Ordin Ministerul Economiei 991/2021

48) 16.06.2021 OUG nr. 48 din 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Monitorul oficial nr. 597 din 15.06.2021. Descarca actul normtaiv aici: OUG nr.  48/2021

49) 27.06.2021 HG nr. 677 din 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul official nr. 628 din 25.06.2021. Descarca actul normativ: HG nr. 677/2021


50) 28.06.2021 OUG nr. 51 din 2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 606 din 17.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 51/2021

51) 28.06. 2021 Ordin Ministerul Economiei nr. 1008 din 2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 991/2021. Monitorul oficial nr. 611 din 18.06.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin ME nr. 1008/2021
 

52) 28.06.2021 OUG nr. 53 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Monitorul oficial nr. 615 din 22.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 53/2021

53) 28.06.2021 OUG nr. 59 din 2021pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 630 din 28.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 59/2021

54) 02.07.2021 OUG nr. 74 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. Monitorul oficial nr. 645 din 30.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 74/2021
 

55) 02.07.2021 OpANAF nr. 1019 din 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA. Monitorul oficial nr. 652 din 01.07.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1019/2021

56) 05.07.2021 OpANAF nr. 922 din 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior. Monitorul oficial nr. 656 din 02.07.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 922/2021

57) 05.07.2021 OMFP nr. 741 din 2021 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor. Monitorul oficial nr. 650 din 01.07.2021. Descrca actul normativ aici: OMFP nr. 741/2021

58) 09.07.2021 OpANAF nr. 1075 din 2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 673 din 08.07.2021. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 1075/2021

59) 09.07.2021 Ordin Ministrul Muncii nr. 596 din 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.  Monitorul oficial nr. 673 din 08.07.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MM nr. 595/2021

60) 16.07.2021 Legea nr. 196 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 693 din 13.07.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 196/2021
 

61) 16.07.2021 OMFP nr. 762 din 2021pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 697 din 14.07.2021. Descrca actul normativ aici: OMFP nr. 762/2021

62) 16.07.2021 OMFP nr. 763 din 2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 699 din 15.07.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 763/2021

63) 16.07.2021 OpANAF nr. 1071 din 2021pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 703 din 15.07.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1071/2021

64) 20.07.2021 Ordin MMPS nr. 585 din 2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003. Monitorul oficial nr. 712 din 19.07.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 585/2021

65) 23.07.2021 Ordin MEAT nr. 1146 din 2021privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr 3.083/2020. Monitorul oficial nr. 723 din 23.07.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MEAT nr. 1146/2021

66) 27.07.2021 Lege nr. 221 din 2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 732 din 26.07.2021. Legea nr. 221/2021

67) 05.08.2021 OpANAF nr. 1159 din 2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. M onitorul oficial nr. 763 din 05.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1159/2021

 

68) 08.08.2021 OpANAF nr. 1191 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 766 din 06.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1191/2021

68) 13.08.2021 OpANAF nr. 1193 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcţiilor juridice similare fiduciei, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 779 din 12.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1193/2021

69) 17.08.2021 OpANAF nr. 1252 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal“. Monitorul oficial nr. 787 din 16.10.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1252/2021

70) 18.01.2021 OpANAF nr. 1253 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 791 din 17.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1253/2021

71) 23.08.2021 OpANAF nr. 1251 din 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul official nr. 802 din 20.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1251/2021

72) 23.08.2021 OpANAF nr. 1211 din 2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016. Monitorul oficial nr. 807 din 23.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1211/2021

73) 23.08.2021 OpANAF nr. 1275 din 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare. Monitorul oficial nr. 808 din 23.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1275/2021

74) 24.08.2021 OpANAF nr. 1241 din 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în  România. Monitorul oficial nr. 812 din 24.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1241/2021

75) 31.08.2021 OG nr. 8 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 832 din 31.08.2021. Descarca actul normativ aici: OG nr. 8/2021

76) 31.07.2021 OG nr. 11 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale. Monitorul official nr. 832 din 31.08.2021. Descarca actul normativ aici: OG nr. 11/2021

77) OpANAF nr. 1387 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 3152 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale. Monitorul oficial nr. 853 din 07.09.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1387/2021

78) 16.09.2021 HG nr. 928 din 2021 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 Monitorul oficial nr. 878 din 14.09.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 928/2021

79) 16.09.2021 OMFP nr. 764 din 2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020. Monitorul oficial nr. 880 din 14 iulie 2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 764/2021

80) 16.09.2021 OMFP nr. 966 din 2021 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.938/4.735/2018. Monitorul oficial nr. 885 din 15.09.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 966/2021

81) 21.09.2021 OpANAF nr. 1355 din 2021 pentru modificarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.891/2016. Monitorul oficial nr. 899 din 20.09.2 021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1355/2021

 

82) 27.09.2021 OMFP nr. 1096 din 2021 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021. Monitorul oficial nr. 900 din 22.09.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1096/2021

83) 30.09.2021 OUG nr. 107 din 2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 935 din 30.09.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 107/2021

83) 01.10.2021 H O T Ă R Â R E nr. 76 din 30.09.2021 Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Hotarare CNSU nr. 76/2021

84) 04.10.2021 OUG nr. 110 din 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 945 din 04.10.2021. Descrca actul normativ aici:  OUG nr. 110/2021

85) 04.10.2021 OUG nr. 111 din 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2. Monitorul oficial nr. 945 din 04.10.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 111/2021

86) 05.10.2021 OUG nr. 117 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 951 din 05.10.2021. Descarca actul narmativ aici: OUG nr. 117/2021

87) 06.10. 2021 HG nr. 1071 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 950 din 05.10.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 1071/2021

88) 07.10.2021 OUG nr. 120 din 2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea. Monitorul oficial nr. 960 din 07.10.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 120/2021

89) 08.10.2021 Ordin MMPS nr. 920 din 2021 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficilal nr. 964 din 08.10.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 920/2021

90) 13.10.2021 Ordin ANOFM nr. 391 din 2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora. Monitorul oficial nr. 972 din 12.10.2021. DEscarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 391/2021

91) 21.10.2021 Ordin MMPS nr. 947 din 2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Monitorul oficial nr. 1001 din 20.10.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 947/2021

92) 22.10.2021 OMFP nr. 1223 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei. Monitorul oficial nr. 998 din 19.10.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1223/2021

93) 25.10.2021 OMFP nr. 1239 din 2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 1012 din 22.10.2021. Descarca actul normatvi aici: OMFP nr. 1239/2021

94) 02.11.2021 OpANAF nr. 1713 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“. Monitorul official nr. 1040 din 01.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1713/2021

95) 02.11.2021 OpANAF nr. 1608 din 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul official nr. 1039 din 01.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1608/2021

96) 03.11.2021 OMFP nr. 1157 din 2021 pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi e1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Monitorul oficial nr. 1039 din 01.11.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1157/2021

97) 03.11. 2021 OMFP nr. 1345 din 2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1041 din 01.11.2021.Deschide actul normativ aici: OMFP nr. 1345/2021
 

98) 05.11.2021 OpANAF nr. 1699 din 2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Monitorul oficial nr. 1056 din 04.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1699/2021

99) 05.11.2021 OpANAF nr. 1768 din 2021 pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991. Monitorul oficial nr. 1057 din 04.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1768/2021

100) 05.11.2021 OpANAF nr. 1721 din 2021 rivind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. Monitorul oficial nr. 1051 din 03.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1721/2021

101) 09.11.2021 OMFP nr. 1365 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Monitorul oficial nr. 1065 din 08.11.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1365/2021

102) 10.11.2021 OpANAF nr. 1767 din 2021  pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central. Monitorul oficial nr. 1072 din 09.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1767/2021

103) 11.11.2021 OpANAF nr. 1783 din 2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal. Monitorul oficial nr. 1073 din 09.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1783/2021

104) 19.11.2021 OpANAF nr. 1831 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“. Monitorul oficial nr. 1096 din 17.11.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1831/2021

105) 25.11.2021 OMFP nr. 1420 din 2021 privind publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor cu caracter public. Monitorul oficial nr. 1108 din 22.11.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1420 din 2021

106) 27.11.2021 HG nr. 1237 din 2021 privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă. Monitorul oficial nr. 1137 din 26.11.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 1237/2021

107) 04.12.2021 Decizia CCR Nr. 603 din 30 septembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 29 din 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale. Monitorul oficial nr. 1150 din 03.12.2021. Descarca decizia aici: Decizie CCR nr. 603/2021

108) 10.12.2021 Legea nr. 286 din 2021 pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1168 din 09.10.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 286/2021

109) 10.12.2021 Legea nr. 287 din 2021pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul ofic ial nr. 1168 din 09.12.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 287/2021

110) 13.12.2021 Legea nr. 291 din 2021 pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1172 din 10.12.2021. Legea nr. 291/2021

111) 14.12.2021 OpANAF nr. 1958 din 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declaraţiilor referitoare la numerarul însoţit sau neînsoţit, modelul şi modul de emitere a deciziei autorităţii vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005. Monitorul oficial nr. 1176 din 13.12.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1958/2021

112)17.12.2021 OpANAF nr. 1942 din 2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 3152 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale. Monitorul oficial nr. 1175 din 13.12.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1942/2021

113) 17.12.2021 Legea nr. 301 din 2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1195 din 17.12.2021. Legea nr. 301/2021

114) 18.12.2021 OUG nr. 130 din 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 1202 din 16.18.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 130/2021

115) OpANAF nr. 1984 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“. Monitorul oficial nr. 1205 din 20.12.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1984/2021

116) 29.12.2021 Legea nr. 317 din 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022. Monitorul oficial nr. 1238 din 28.12.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 317/2021

117) 29.12.2021 Legea nr. 318 din 2021 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. Monitorul oficial nr. 1238 din 28.12.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 318/2021


118) 29.12.2021 Legea nr. 315 din 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 1240 din 29.12.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 315/2021

119) 31.12.2021 Legea nr. 322 din 2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  Monitorul oficial nr. 1245 din 30.12.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 322/2021

120 31.12.2021 OUG nr. 142 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 1249 din 30.12.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 142/2021

121) 31.12.2021 OMFP nr. 1582 din 2021 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiei prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 20212022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“. Monitorul oficial nr. 1241 din 29.12.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1582/2021

122) 03.01.2022 OUG nr. 140 din 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Monitorul oficial nr. 1245 din 30.12.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 140/2021 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999