Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2021

1) 08.01.2021 Ordin ANOFM nr. 2 din 2021 - pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 17 din 07.01.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2/20212) 12.01.2021 OpANAF nr. 15 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 34 din 12.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 15/2020

3) 12.01.2021 OpANAF nr. 14 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 34 din 12.12.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 14/2021

4) 12.01.2021 OpANAF nr. 3 din 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare. Monitorul oficial nr. 33 din 12.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3/2021

 

5) 13.012021 HG nr. 4 din 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 40 din 13.01.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 4 din 2021


6) 20.01.2021 OpANAF nr. 51 din 2021privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 59 din 19.01.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 51/20217) 21.01.2021 OMFP nr. 58 din 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 66 din 21.01.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 58/2021


8) 31.01. 2021 Ordin MEEMA nr. 3581 din 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Monitorul oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021. Descarca ordinul aici: Ordin MEEMA nr. 3581/2021

 

9) HG nr. 19 din 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020. Monitorul oficial nr. 123 din 05.02.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 19/2021

10) 13.02.2020 Ordin MAI nr. 20 din 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147 din 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Descarca actul normativ aici: Ordin MAI nr. 20/2021

11) 19.02.2021 OUG nr. 8 din 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 168 din 18.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 8/2021

12) 21.02.2021 OMFP nr. 203/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ Monitorul official nr. 174 din 19.02.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 203/2021

13) 23.02.2021. OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Monitorul oficial nr. 174 din 19.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 9/2021

14) 23.02.2021 HG nr. 50 din 2021pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006. Descarca actul normativ aici: HG nr. 50/2021

15) 23.02.2021 OpANAF nr. 239 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul official nr. 182 din 23.02.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 239/2021

16) 25.02.2021 OUG nr. 10 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale . Monitorul oficial nr. 186 din 24.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 10/2021

17) 27.02.2021 OUG nr. 13 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991. Monitorul oficial nr. 197 din 26.02.2021. Descarca actul normtaiv aici: OUG nr. 13/2021

18) 06.03.2021 Ordin nr. 294 din 2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil. Monitorul oficial nr. 226 din 05.03.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin nr. 294/2020 Ministrul Agriculturii

19) 10.03.2021 Legea nr. 15 din 2021 a bugetului de stat pe anul 2021. Monitorul Oficial nr. 236 din 09 martie 2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 15/2021

20) 10.03.2021 Legea nr. 16 din 2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Monitorul Oficial,  nr. 238 din 09 martie 2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 16/2021

21) 21.03.2021 OpANAF nr. 409 din 2021 pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Monitorul oficial nr. 278 din 19.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 409/2021

22) 21.03.2021 OpANAF nr. 398 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“. Monitorul oficial nr. 270 din 18.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 398/2021

23) 21.03.2021 OMFP nr. 267 din 2021 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit annual. Monitorul oficial nr. 258 din 15.03.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 267/2021

24) 23.03.2021 OpANAF nr. 393 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 286 din 22.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 393/2021

25) 23.03.2021 OMFP nr. 410 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 285 din 22.03.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 410/2021

26) 29.03.2021 OUG nr. 19 din 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal. Monitorul oficial nr. 315 din 29.03.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 19/2021

27) 31.03.2021 OpANAF nr. 435 din 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală. Monitorul oficial  nr. 319 din 30.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 435/2021

28) 02.04.2021 Legea nr. 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Monitorul oficial nr. 332 din 01.04.2021. Descarca actul normativi aici: Legea nr. 55/2021

29) 02.04.2021 OpANAF nr. 470 din 2021. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“. Monitorul oficial nr. 336 din 02.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 470/2021

30) 05.04.2021 Legea nr. 58 din 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 345 din 05.04.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 58/2021
 

31) 07.04.2021 Ordin MMPS nr. 214 din 2021pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 350 din 06.04.2021. Ordin MMPS nr. 214/2021

32) 11.04.2021 OUG nr. 26 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Monitorul oficial nr. 363 din 08.04.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 26/2021

33) 13.04.2021 OpANAF nr. 551 din 2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Monitorul oficial nr. 377 din 12.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 551/2021 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999