Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2021

1) 08.01.2021 Ordin ANOFM nr. 2 din 2021 - pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 17 din 07.01.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2/20212) 12.01.2021 OpANAF nr. 15 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 34 din 12.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 15/2020

3) 12.01.2021 OpANAF nr. 14 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 34 din 12.12.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 14/2021

4) 12.01.2021 OpANAF nr. 3 din 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare. Monitorul oficial nr. 33 din 12.01.2020. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 3/2021

 

5) 13.012021 HG nr. 4 din 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 40 din 13.01.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 4 din 2021


6) 20.01.2021 OpANAF nr. 51 din 2021privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 59 din 19.01.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 51/20217) 21.01.2021 OMFP nr. 58 din 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 66 din 21.01.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 58/2021


8) 31.01. 2021 Ordin MEEMA nr. 3581 din 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. Monitorul oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021. Descarca ordinul aici: Ordin MEEMA nr. 3581/2021

 

9) HG nr. 19 din 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020. Monitorul oficial nr. 123 din 05.02.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 19/2021

10) 13.02.2020 Ordin MAI nr. 20 din 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147 din 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Descarca actul normativ aici: Ordin MAI nr. 20/2021

11) 19.02.2021 OUG nr. 8 din 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 168 din 18.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 8/2021

12) 21.02.2021 OMFP nr. 203/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ Monitorul official nr. 174 din 19.02.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 203/2021

13) 23.02.2021. OUG nr. 9 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Monitorul oficial nr. 174 din 19.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 9/2021

14) 23.02.2021 HG nr. 50 din 2021pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006. Descarca actul normativ aici: HG nr. 50/2021

15) 23.02.2021 OpANAF nr. 239 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul official nr. 182 din 23.02.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 239/2021

16) 25.02.2021 OUG nr. 10 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale . Monitorul oficial nr. 186 din 24.02.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 10/2021

17) 27.02.2021 OUG nr. 13 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991. Monitorul oficial nr. 197 din 26.02.2021. Descarca actul normtaiv aici: OUG nr. 13/2021

18) 06.03.2021 Ordin nr. 294 din 2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil. Monitorul oficial nr. 226 din 05.03.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin nr. 294/2020 Ministrul Agriculturii

19) 10.03.2021 Legea nr. 15 din 2021 a bugetului de stat pe anul 2021. Monitorul Oficial nr. 236 din 09 martie 2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 15/2021

20) 10.03.2021 Legea nr. 16 din 2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Monitorul Oficial,  nr. 238 din 09 martie 2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 16/2021

21) 21.03.2021 OpANAF nr. 409 din 2021 pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Monitorul oficial nr. 278 din 19.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 409/2021

22) 21.03.2021 OpANAF nr. 398 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“. Monitorul oficial nr. 270 din 18.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 398/2021

23) 21.03.2021 OMFP nr. 267 din 2021 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit annual. Monitorul oficial nr. 258 din 15.03.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 267/2021

24) 23.03.2021 OpANAF nr. 393 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 286 din 22.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 393/2021

25) 23.03.2021 OMFP nr. 410 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 285 din 22.03.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 410/2021

26) 29.03.2021 OUG nr. 19 din 2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal. Monitorul oficial nr. 315 din 29.03.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 19/2021

27) 31.03.2021 OpANAF nr. 435 din 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală. Monitorul oficial  nr. 319 din 30.03.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 435/2021

28) 02.04.2021 Legea nr. 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Monitorul oficial nr. 332 din 01.04.2021. Descarca actul normativi aici: Legea nr. 55/2021

29) 02.04.2021 OpANAF nr. 470 din 2021. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“. Monitorul oficial nr. 336 din 02.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 470/2021

30) 05.04.2021 Legea nr. 58 din 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 345 din 05.04.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 58/2021
 

31) 07.04.2021 Ordin MMPS nr. 214 din 2021pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 350 din 06.04.2021. Ordin MMPS nr. 214/2021

32) 11.04.2021 OUG nr. 26 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Monitorul oficial nr. 363 din 08.04.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 26/2021

33) 13.04.2021 OpANAF nr. 551 din 2021 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Monitorul oficial nr. 377 din 12.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 551/2021


34) 22.04.2021 Ordin ONPCSB nr. 79 din 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Monitorul oficial nr. 411 din 20.04.2021. Descarca actul normtiv aici: Ordin ONPCSB nr. 79/2021


35) 23.04.2021 OUG nr. 30 din 2021 privind unele măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 423 din 21.04.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 30/2021

36) 25.04.2021 OpANAF nr. 653 din 2021 pentru aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 „Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie“. Monitorul oficial nr. 429 din 23.04.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 653/2021

37) 27.04.2021 Lege nr. 101 din 2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. Monitorul oficial nr. 446 din 27.04.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 101/2021

38) 05.05.2021 OpANAF nr. 632 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 464 din 04.05.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 632/2021

39) 09.05.2021 OUG nr. 36 din 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 474 din 05.05.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 36/2021

40) 09.05.2021 OUG nr. 37 din 2021pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 474 din 05.05.2021.Descarca actul normativ aici: OUG nr. 37/2021

41) 14.05.2021 Legea nr. 138 din 2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 501 din 13.05.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 138/2021

42) OpANAF nr. 758 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale. Monitorul official nr. 519 din 19.05.2021. Descarca actul norrmativ aici: OpANAF nr. 758/2021

43) Ordin ANARS nr. 243 din 2021 privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020. Monitorul official nr. 534 din 24.05.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin ANRSC. 243/2021

44) 01.06.2021 OUG nr. 43 din 2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr.  561 din 31.05.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 43/2021

45) 08.06.2021 OUG nr. 44 din 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul oficial nr. 575 din 07.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 44/2021

46) 14.06.2021 Legea nr. 159 din 2021. Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 590 din 11.06.2021. Descarca actul noramativ aici: Legea nr. 159/2021

47) 15.06.2021 Ordinul Ministerul Economiei nr. 991din 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 594 Bis din 14.06.2021. Descarca actul normativ: Ordin Ministerul Economiei 991/2021

48) 16.06.2021 OUG nr. 48 din 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Monitorul oficial nr. 597 din 15.06.2021. Descarca actul normtaiv aici: OUG nr.  48/2021

49) 27.06.2021 HG nr. 677 din 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul official nr. 628 din 25.06.2021. Descarca actul normativ: HG nr. 677/2021


50) 28.06.2021 OUG nr. 51 din 2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 606 din 17.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 51/2021

51) 28.06. 2021 Ordin Ministerul Economiei nr. 1008 din 2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 991/2021. Monitorul oficial nr. 611 din 18.06.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin ME nr. 1008/2021
 

52) 28.06.2021 OUG nr. 53 din 2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. Monitorul oficial nr. 615 din 22.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 53/2021

53) 28.06.2021 OUG nr. 59 din 2021pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 630 din 28.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 59/2021

54) 02.07.2021 OUG nr. 74 din 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. Monitorul oficial nr. 645 din 30.06.2021. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 74/2021
 

55) 02.07.2021 OpANAF nr. 1019 din 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA. Monitorul oficial nr. 652 din 01.07.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1019/2021

56) 05.07.2021 OpANAF nr. 922 din 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior. Monitorul oficial nr. 656 din 02.07.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 922/2021

57) 05.07.2021 OMFP nr. 741 din 2021 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor. Monitorul oficial nr. 650 din 01.07.2021. Descrca actul normativ aici: OMFP nr. 741/2021

58) 09.07.2021 OpANAF nr. 1075 din 2021 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 673 din 08.07.2021. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 1075/2021

59) 09.07.2021 Ordin Ministrul Muncii nr. 596 din 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.  Monitorul oficial nr. 673 din 08.07.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MM nr. 595/2021

60) 16.07.2021 Legea nr. 196 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 693 din 13.07.2021. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 196/2021
 

61) 16.07.2021 OMFP nr. 762 din 2021pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 697 din 14.07.2021. Descrca actul normativ aici: OMFP nr. 762/2021

62) 16.07.2021 OMFP nr. 763 din 2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 699 din 15.07.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 763/2021

63) 16.07.2021 OpANAF nr. 1071 din 2021pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 703 din 15.07.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1071/2021

64) 20.07.2021 Ordin MMPS nr. 585 din 2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003. Monitorul oficial nr. 712 din 19.07.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 585/2021

65) 23.07.2021 Ordin MEAT nr. 1146 din 2021privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr 3.083/2020. Monitorul oficial nr. 723 din 23.07.2021. Descarca actul normativ aici: Ordin MEAT nr. 1146/2021

66) 27.07.2021 Lege nr. 221 din 2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Monitorul oficial nr. 732 din 26.07.2021. Legea nr. 221/2021

67) 05.08.2021 OpANAF nr. 1159 din 2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. M onitorul oficial nr. 763 din 05.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1159/2021

 

68) 08.08.2021 OpANAF nr. 1191 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 766 din 06.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1191/2021

68) 13.08.2021 OpANAF nr. 1193 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcţiilor juridice similare fiduciei, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 779 din 12.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1193/2021

69) 17.08.2021 OpANAF nr. 1252 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal“. Monitorul oficial nr. 787 din 16.10.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1252/2021

70) 18.01.2021 OpANAF nr. 1253 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 791 din 17.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1253/2021

71) 23.08.2021 OpANAF nr. 1251 din 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul official nr. 802 din 20.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1251/2021

72) 23.08.2021 OpANAF nr. 1211 din 2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016. Monitorul oficial nr. 807 din 23.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1211/2021

73) 23.08.2021 OpANAF nr. 1275 din 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare. Monitorul oficial nr. 808 din 23.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1275/2021

74) 24.08.2021 OpANAF nr. 1241 din 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în  România. Monitorul oficial nr. 812 din 24.08.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1241/2021

75) 31.08.2021 OG nr. 8 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 832 din 31.08.2021. Descarca actul normativ aici: OG nr. 8/2021

76) 31.07.2021 OG nr. 11 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale. Monitorul official nr. 832 din 31.08.2021. Descarca actul normativ aici: OG nr. 11/2021

77) OpANAF nr. 1387 din 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 3152 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, precum şi pentru modificarea unor prevederi procedurale. Monitorul oficial nr. 853 din 07.09.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1387/2021

78) 16.09.2021 HG nr. 928 din 2021 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 Monitorul oficial nr. 878 din 14.09.2021. Descarca actul normativ aici: HG nr. 928/2021

79) 16.09.2021 OMFP nr. 764 din 2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020. Monitorul oficial nr. 880 din 14 iulie 2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 764/2021

80) 16.09.2021 OMFP nr. 966 din 2021 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.938/4.735/2018. Monitorul oficial nr. 885 din 15.09.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 966/2021

81) 21.09.2021 OpANAF nr. 1355 din 2021 pentru modificarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.891/2016. Monitorul oficial nr. 899 din 20.09.2021. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1355/2021

82) 22.09.2021 OMFP nr. 1096 din 2021 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2021. Monitorul oficial nr. 900 din 22.09.2021. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1096/2021 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999