Prietenii contabilitatii - Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.
 
        Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala !
 
                 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139
   Prietenii Contabilitatii      Legislatie 2022
 
1) 05.01.2022. OpANAF nr. 2127 din 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. Monitorul oficial nr. 10 din 05.01.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 2127/2021
 
 
2) 07.01.2022. Legea nr. 4 din 2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997. Monitorul oficial nr. 13 din 05.01.2022. Monitorul oficial nr. 13 din 05.01.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 4/2022
 

3) 07.01.2022 Ordin ONJN nr. 370 din 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România. Monitorul oficial nr. 21 din 07.01.2022. Descarca actul normativ aici: Ordin ONJN nr. 370/2022

4) 10.01.2022 OpANAF nr. 12 din 2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B. Monitorul oficial nr. 27 din 10.01.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 12/2022

5) 10.01.2022 OpANAF nr. 10 din 2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 28 din 10.01.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 10/2022

6) 10.01.2022 OMFP nr. 1592 din 2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 28 din 10.01.2022. Descarca actul  normativ aici: OMFP nr. 1592/2021

7) 21.01.2022 Legea nr. 20 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Monitorul oficial nr. 60 din 19.01.2022. Descarca actul normtiv aici: Legea nr. 20/2022

8) 21.01.2022 OpANAF nr. 64 din 2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 55 din 19.01.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 64/2022

9) 22.01.2022 OUG nr. 2 din 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 61 din 20.01.2022. Descarca actul normtiva aici: OUG nr. 2/2022

10) 26.01.2022 Ordin INS nr. 5 din 2022privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Monitorul oficial nr. 72 din 2022. Descarca actul normativ aici: Ordin INS nr. 5/2022

11) 27.01.2022 OpANAF nr. 41 din 2022privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale. Monitorul oficial nr. 77 din 26.01.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 41/2022

12) 01.02.2022 OG nr. 4 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen. Monitorul oficial nr. 92 din 28.01.2022. Descarca actul normativ aici: OG nr. 4/2022

13) 01.02.2022 OpANAF nr. 77 din 2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Monitorul oficial nr. 95 din 31.01.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 77/2022

14) 01.02.2022 OMFP nr. 85 din 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 100 din 01.02.2022. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 85/2022 Partea 1

14) 01.02.2022 OMFP nr. 85 din 2022. Depunerea situatiilor financiare pentru anul 2021 - Partea a 2 a. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 85/2022 Partea a II a

15) 01.02.2022 Ordin MMPS nr. 94 din 2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 99 din 31.01.2022. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 94/2022

16) 02.02.2022 OG nr. 11 din 2022 entru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor ter mene. Monitorul oficial nr. 97 din 31.01.2022. Descarca actul normativ aici: OG nr. 11/2022

 

17) 02.02.2022 OpANAF nr. 90 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“. Monitorul oficial nr. 104 din 02.02.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 90/2022

18) 02.02.2022 OpANAF nr. 80 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul official nr. 96 din 31. 01.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 80/2022

 

19) 02.02.2022 OMFP nr. 94 din 2022 privind obligaţiile fiscale şi bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Monitorul oficial nr. 102 din 01.02.2022. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 94/2022

20) 10.02.2020 OpANAF nr. 179 din 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul official nr. 138 din 10.02.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 179/2022

21)  12.02.2022 OpANAF nr. 98 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%. Monitorul oficial nr. 131 din 09.02.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 98/2022

22) 12.02.2022 OpANAF nr. 172 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 144 din 11.02.2022. Desca rca actul normativ aici: OpANAF nr. 172/2022

 

23) 12.02.2022 Ordin MMPS nr. 131 din 2022 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 134 din 09.02.2022. Descarca actul normativ aici: Ordin MMPS nr. 131/2022

24) 17.02.2022 OMFP nr. 152 din 2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Monitorul oficial nr. 159 din 17.02.2022. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 152/2022
 

25) 20.02.2022 OpANAF nr. 146 din 2022 pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi a modalităţilor de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 157 din 16.02.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 146/2022

 

26) 23.02.2022 OpANAF nr. 237  din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 187 din 23.02.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 237/2022

27) 23.02.2022 OMFP nr. 184 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire. Monitorul oficial nr. 176 din 22.02.2022. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 184/2022

28) 27.02.2022 Legea nr. 30 din 2022 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/200 0. Monitorul oficial nr. 192 din 25.02.2022. Descarca actul normatic aici: Legea nr. 30/2022

 

29) 06.03.2022 Ordin ANOFM nr. 64 din 2022.privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2021. Monitorul official nr. 206 din 03.03.2022. Descarca actul normativ aici: Ordin ANOFM nr. 64/2022

30)09.03.2022  OUG nr. 20 din 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară. Monitorul oficial nr. 231 din 08.03.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 20/2022

31)10.03.2022 Legea nr. 48 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 236 din 09.03.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 48/2022

32) 13.03.2022 OpANAF nr. 352 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Monitorul oficial nr. 242 dun 11.03.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 352/2022

33) 13.03.2022 Ordin MMSS nr. 301 din 2022pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina. Monitorul oficial nr. 240 din 10.03.2022. Descarca actul normativ aici: Ordin MMSS nr. 301/2022

34) 20.03.2022 OpANAF nr. 362 din 2022 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării .creanţelor fiscale. mOnitorul oficial nr. 263 din 18.03.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 362/2022

34) 23.03.2022 OpANAF nr. 423 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 273 din 22.03.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 423/2022

35) 23.03.2022 OpANAF nr. 373 din 2022pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal. Monitorul oficial nr. 275 din 22.03.2022. Descarca actul normtaiv aici: OpANAF nr. 373/2022

36) 29.03.2022 OpANAF nr. 449 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 298 din 29.03.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 449/2022

37) 31.03.2022 Legea nr. 72 din 2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 315 din 31.03.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 72/2022

38) 01.04.2022 Legea nr. 73 din 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 315 din 31.03.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 73/2022

39) 08.04.2022 OUG nr. 36 din 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului. Monitorul official nr. 340 din 07.04.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 36/2022

40) 11.04.2022 OUG nr. 41 din 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 356 din 11.04.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 41/2022

 

41) 21.04.2022 OUG  nr. 50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim.  Monitorul Oficial, nr. 382 din 19 aprilie 2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 50/2022

42) 27.04.2022 Legea nr. 112 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen. Monitorul Oficial nr. 395 din 26.04.2022. Descarca actul noarmativ aici: Legea nr. 112/2022
 

43) 27.04.2022 OpANAF nr. 765 din 2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului. Monitorul oficial nr. 402 din 27.04.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 765/2022

44) 29.04.2022 Ordin MMSS nr. 705 din 2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului. Monitorul oficial nr. 404 din 27.04.2022. Descarca actul normativ aici: Ordin MMSS nr. 705/2022
 

45) 05.05.2022 OpANAF nr. 802 din 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport. Monitorul oficial nr.  430 din 03.05.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 802/2022

46) 09.05.2022 OpANAF nr. 493 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“. Monitorul oficial nr.460 din 09.05.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 493/2022
 
 
47) 09.05.2022 Legea nr. 128 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Monitorul oficial nr. 456 din 06.05.2022. Legea nr. 128/2022
 

48) 09.05.2022 Legea nr. 125 din 2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Monitorul oficial nr. 456 din 09.05.2022. Descarca actul norhmativ aici: Legea nr. 125/2022

49) 11,05.2022 OpANAF nr. 878 din 2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Monitorul oficial nr. 466 din 10.05.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 878/2022

50) 15.05.2022 OMFP nr 1021 din 2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul official nr. 482 din 13.05.2022. Descarca actul normativ aici: OMFP nr. 1021/2022

51) 15.05.2022 OMFP nr. 856 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 482 din 13.05.2022. Descarca actul normativa aici: OpANAF nr. 856/2022

 

52) 18.05.2022  Legea nr. 135 din 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 489 din 17.05.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 135/2022

53) 18.05.2022 Legea nr. 139 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi Legea nr. 144/2022

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea. Monitorul oficial nr. 490 din 17.05.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 139/2022

53) 18.05.2022 OUG nr. 67 din 2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 494 din 18.05.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 67/2022

54) 23.05.2022 Legea nr. 144 din 2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Monitorul oficial nr. 502 din 23.05.2022. Descarca actul normativa aici: Legea nr. 144/2022
 

55) 23.05.2022 Legea nr. 142 din 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 502 din 23.05.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 142/2022

56) 27.05.2022 OpANAF nr. 1000 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 517 din 26.05.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1000/2022

57) 05.06.2022 OUG nr. 73 din 2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul official nr. 536 din 31.05.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 73/2022

58) 09.06.2022 OMFP nr. 1329 din 2022  privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Monitorul oficial nr. 559 din 08.06.2022. Descarca actul norativ aici: OMFP nr. 1329/2022

59) 16.07.2022 OpANAF nr. 1090 din 2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Monitorul official nr. 585 din 16.07.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1090/2022

60) 19.06.2022 OUG nr. 85 din 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal. Monitorul oficial nr. 594 din 17.06.2022. Descarca actul  normativ aici: OUG nr. 85/2022

61) 19.06.2022 OpANAF nr. 1081 din 2022 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 591 din 17.06.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1081/2022

62) 20.06.2022 OUG nr. 84 din 2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul official nr. 601 din 20.06.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 84/2022

63) 23.06.2022Legea nr. 187 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Monitorul official nr. 613 din 22.06.2022. Descarca actul normativ aici: Legea nr. 187/2022

64) 27.06.2022 OpANAF nr. 1150 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 619 din 24.06.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1150/2022

65) 30.06.2022 OUG nr. 93 din 2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. Monitorul oficial nr. 651 din 29.06.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 93/2022

66) 01.07.2022 OUG nr. 106 din 2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 657 din 30.07.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 106/2022

67) 01.07.2022 OpANAF nr. 1190 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Monitorul official nr. 656 din 30.06.2022. Descarca actul normativ aici: OpANAF nr. 1190/2022

68) 01.07.2022 OUG nr. 102 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 654 din 30.07.2022. Descarca actul normativ aici: OUG nr. 102/2022

69) 01.07.2022 OUG nr. 104 din 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Monitorul oficial nr. 657 din 30.06.2022. Descarca actul normativa aici: OUG nr. 104/2022

70) 01.07.2022 OMFP nr. 1525 din 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară. Monitorul oficial nr. 661 din 01.07.2022. Descarca actul noarmativ aici: OMFP nr. 1525/2022

71) 01.07.2022 OMFP nr. 1528 din 2022  privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor. Monitorul official nr. 661 din 01.07.2022. Decarca actul normativ aici: OMFP nr. 1528/2022


 Domeniul web itva.ro si marca "Prietenii Contabilitatii"  sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414
Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999