Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Cauza C-194 din 2021 – X


Cauza C-194 din 2021 – X. Posibilitatea sau imposibilitatea exercitării dreptului de deducere a TVA după expirarea termenului de prescriere a acestui drept conform legislației naționale analizată în raport cu reglementările comunitare.