Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Jurisprudenta 2022


 • Cauza C‑746 din 2022, Slovenské Energetické Strojárne a.s. Dreptul la rambursarea TVA şi existenţa unor proceduri administrative cu termene şi condiţii ce limitează acest fapt.

 • Cauza C‑509 din 2022, Girelli Alcool Srl, Noțiunea de caz fortui din perspectiva accizelor și eliberarea în consum ca fapt generator pentru plata accizelor.

 • Cauza C‑68 din 2023 M‑GbR. Achiziții de conținut digital prin intermediul unor bonuri valorice comunicate digital. Elementele de diferențiere între bonuri valorice cu utilizare unică sau utilizare multiplă din perspectiva TVA.

 • Cauza C‑657din 2022 Bitulpetrolium Serv SRL reintroducerea unor produse accizabile în antrepozitul fiscal cu nerespectarea unor proceduri documentare și implicațiile generate de obligația de a se colecta accize și TVA.

 • Cauza C‑89 din 2023, Companhia União de Crédito Popular SA. Vânzarea la licitație a unor bunuri primite prin gaj și noțiunea de activitate accesorie la acordarea de împrumuturi din perspectiva TVA.

 • Cauza C‑122 din 2023, „Legafact” EOOD Procedură în domeniul TVA la depășirea plafonului de scutire de TVA când nu s-a respectat termenul de înregistrare în scopuri de TVA.

 • Cauza C‑151 din 2013 Le Rayon d’Or SARL. Subvenție de preț și colectarea TVA pentru o sumă forfetară primită de la o casă de sănătate.

 • Cauza C-42 din 2018, Cardpoint GmbH, Servicii efectuate în legătură cu
  bancomatele de distribuiere numerar și obligația colectării TVA. 
  Cauza C-42 din 2018, Cardpoint GmbH, Servicii efectuate în legătură cu
  bancomatele de distribuiere numerar și obligația colectării TVA. 
 • Cauza C‑606 din 2022 B. sp. z o.o., Colectarea TVA prin intermediul vânzărilor prin casa de marcat fiscală cu o cotă mai mare decât cea prevăzută în lege și posibilitatea rambursării TVA când nu se emite o factură.

 • Cauza C‑314 din 2022 Consortium Remi Group” AD. Obligația ca legislația fiscală să conțină termene rezonabile de prescriere a dreptului de rambursare a TVA pentru de un contribuabil.

 • Cauza C‑341 din 2022, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA Condiționarea deducerii TVA de realizarea înt-o anumită perioada fiscală un anumit plafon al veniturilor sau realizarea unor active.

 • CCauza C‑676 din 2022 B2 Energy s.r.o. Justificarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare prin probarea faptului că beneficiarul din alt stat membru este persoană impozabilă din perspectiva TVA.

 • Cauza C‑674 din 2022, Gemeente Dinkelland. Majorarea ulterioară a dreptului de deducere a TVA şi solicitarea de la buget a unor penalităţi de întârziere când acestea diminuare de deducere a TVA este generată de erori ale persoanei impozabile

 • Cauza C‑79 din 2012, Mora IPR SRL. Amânarea plății TVA în vamă în vamă condiționată de obținerea unui certificat de scutire de la autoritățile fiscale competente.

 • Cauza C‑733 din 2022 „Valentina Heights” EOOD, Aplicarea unei cote reduse de TVA pentru servicii de cazare în unități turistice și condiționarea unității respective de a deține un certificat de  clasificare a acestor servicii

 • Cauza C‑442 din 2022, P sp. z o.o.  Fraudă în domeniul TVA. Un salariat emite facturi cu datele angajatorului fără să dețină acordul acestuia.

 • Cauza C‑433 din 2022 HPA – Construções SA, Intr-o anumită perioadă de timp s-a aplicat o cotă redusă de TVA pentru servicii cu un mare aport de forță de muncă. Chiar dacă reglementarea comunitară s-a abrogat analizăm cu titlul de exemplu.

 • Cauza C‑791 din 2022, G.A. Importul în mod fraudulos a unor bunuri urmat de transportul intracomunitar al acestor bunuri. Statul unde se datorează TVA de plată.

 • Cauza C‑537 din 2022, Global Ink Trade Kft. Fraudă fiscală realizată de furnizor și exercitarea dreptului de deducere a TVA de către cumpăratorul de bună credință.

 • Cauza C‑140 din 2017, Gmina Ryjewo, achiziția unor bunuri de capital ce nu sunt utilizate inițial într-o activitatea economică dar ulterior sunt folosite într-o activitate taxabila și exercitarea ajustării TVA de la achiziție în favoarea contribuabilului