Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Jurisprudenta 2022


 • Cauza C‑97 din 2021 MV-98.  Ne emiterea bonului fiscal. Posibilitatea existenței a mai multor sancțiuni și proporționalitatea pedepsei.

 • Cauza C‑516  din 2021, Y. Regimul TVA pentru finanțarea în regim de leasing aferentă unor echipamente și linii de producție situate în incinta clădirii ce face obiectul contractului de leasing

 • Cauza C‑677 din 2021 Fluvius Antwerpen. Furnizarea de energie electrică în mod accidental de către o asociație de dezvoltare intracomunitară și obligația colectării TVA.

 • C‑282 din 2022, P. w W., Ce reprezintă punerea la dispoziție a unui punct de încarcare cu energie electrică a autoturismelor din punctul de vedere al TVA – livrare de bunuri sau prestare de servicii.

 • Cauza C‑412 din 2021 Dual Prod SRL Proceduri fiscale din România ce nu sunt conforme cu reglementările Uniunii Europene în domeniul autorizării antrepozitelor fiscale din comerțul cu produse accizabile.

 • Cauza C‑616 din 2021, Gmina L. Efectuarea unor activitati de eliminare a azbestului de către o comună și calitatea de persoană impozabilă.

 • Cauza C‑295 din 2021, Allianz Benelux SA. Plată de dividende intracomunitare. Impozitarea veniturilor din dividende la nivelul societății mama.

 • Cauza C‑612 din 2021 Gmina O. Suportarea unei cote parte din finanțarea unui proiect guvernamental și implicațiile fiscale din perspectiva TVA.

 • C‑282 din 2022, P. w W., Ce reprezintă punerea la dispoziție a unui punct de încarcare cu energie electrică a autoturismelor din punctul de vedere al TVA – livrare de bunuri sau prestare de servicii.

 • Cauza C‑42 din 2022 Generali Seguros SA. Regimul TVA pentru vânzarea de epave ce sunt autoturisme avariate de catre societățile de asigurări ce dețin aceste bunuri în urma despăgubirii proprietarilor.

 • Cauza C‑664 din 2021 Nec Plus Ultra Cosmetics AG. Importanța deținerii și prezentării la termen a documentelor justificative pentru probarea realizărilor de  livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA.

 • Cauza C‑695 din 2020, Fenix International Ltd Only Fans. Baza de calcul a TVA pentru sumele încasate de această societate în numele și pentru furnizorii de conținut.

 • Cauza C‑556 din 2020 Schneider Electric SE și alții – regimul fiscal al dividendelor plătite o filială dintr-un stat membru către o societate mamă din alt stat membru.

 • Cauza C‑519 din 2021 ASA. Calitatea de persoană impozabilă din perspectiva TVA în cadrul contractelor de asociere în participațiune când sunt edificate bunuri imobile ce sunt destinate vânzării catre terți și responsabilitatea asupra TVA a participanților la asociere.

 • Cauza C‑676  din 2021 A-Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. Rambursarea unei taxe pentru circulația autoturismelor și limitarea în timp a acestui drept în funcție de perioada utilizării autoturismului pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

 • Cauza C‑590 din 2013, Idexx Laboratories Italia Srl. Nerespectarea unor obligații formale nu impiedică exercitarea drepturilor fundamentale in domeniul TVA.

 • Cauza C‑584 din  2013, Mapfre warranty SpA. Regimul fiscal al TVA la garanția de bună execuție acordată de vânzătorul unui autoturism rulat.

 • C‑282 din 2022, P. w W., Ce reprezintă punerea la dispoziție a unui punct de încarcare cu energie electrică a autoturismelor din punctul de vedere al TVA – livrare de bunuri sau prestare de servicii.

 • Cauza C‑607 din 2020, GE Aircraft Engine Services Ltd. Program de fidelizare a salaruaților prin acordarea de tichete cu valoare și implicațiile privind TVA asupra castor tichete de valoarea

 • Cauza C‑141 din 2020, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH, Grupul de societăți din perspectiva TVA când există o afiliere faptică.