Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Jurisprudenta 2022


 • Cauza C‑180  din 2022, Harry Mensing II. Regimul special al TVA privind marja de profit  pentru opere de artă. Deducerea TVA de la achizițiile efectuate în amonte când se aplică acest regim special pentru TVA.

 • Cauza C-615 din 2021, Napfény-Toll Kft. Suspendarea prescripției extintive, pe termen nelimitat, generată de începerea unei proceduri administrative în domeniul fiscal și principiul securității juridice conform dreptului comunitar, în domeniul TVA.e.

 • În cauza C‑108 din 2022 C. sp. z o.o., O simplă revânzare de servicii de cazare și aplicarea regimului special al TVA la marja de profit pentru servciile turistice.

 • Cauza C‑232 din 2022 Cabot Plastics Belgium SA. Noțiunea de sediul fix din perspectiva TVA, când o societate dintr-un stat membru are un client unic afiliat.

 • Cauza C-833 din 2021, Endesa Generación SAU. Aplicarea unei taxe pentru consumul de cărbune în producerea energiei electrice și justificarea socpului taxei pentru protejarea mediului.

 • Cauza C‑553 din 2021 Shell Deutschland Oil GmbH, Dreptul la restituirea unui impozit când termenul de depunere a unei cereri de restituire este mai scurt decât termenul de prescripție a aceluiași impozit.i.

 • Cauza C‑127 din 2022 „Balgarska telekomunikatsionna kompania” EAD. Vânzarea unor bunuri ca deșeuri după ce anterior au fost casate. Implicații privind ajustarea deducerii TVA de la momentul achiziției.

 • Cauza C‑620 din 2021, MOMTRADE RUSE OOD. Societate autorizată într-un stat membru realizează servicii sociale pe teritoriul unui alt sta membru. Implicațiile fiscale în domeniul TVA, când nu deține documente ce atestă că serviciile au caracter social și în celălalt stat membru.

 • Cauza C‑114 din 2022, W. sp. z o.o., Refuzul deducerii TVA de la achiziția unei pe motivul încălcării legislației naționale a unui stat membru și reglementările comunitare în domeniul TVA.

 • Cauza C‑365 din 2022, IT. Vânzarea unor autoturisme ca bunuri pentru piese de schimb. Calitatea pe care trebuie să o îndeplinească furnizorul pentru a se putea aplica regimul TVA pentru bunri second hand.

 • Cauza C‑97 din 2021 MV-98.  Ne emiterea bonului fiscal. Posibilitatea existenței a mai multor sancțiuni și proporționalitatea pedepsei.

 • Cauza C‑516  din 2021, Y. Regimul TVA pentru finanțarea în regim de leasing aferentă unor echipamente și linii de producție situate în incinta clădirii ce face obiectul contractului de leasing

 • Cauza C‑677 din 2021 Fluvius Antwerpen. Furnizarea de energie electrică în mod accidental de către o asociație de dezvoltare intracomunitară și obligația colectării TVA.

 • C‑282 din 2022, P. w W., Ce reprezintă punerea la dispoziție a unui punct de încarcare cu energie electrică a autoturismelor din punctul de vedere al TVA – livrare de bunuri sau prestare de servicii.

 • Cauza C‑412 din 2021 Dual Prod SRL Proceduri fiscale din România ce nu sunt conforme cu reglementările Uniunii Europene în domeniul autorizării antrepozitelor fiscale din comerțul cu produse accizabile.

 • Cauza C‑616 din 2021, Gmina L. Efectuarea unor activitati de eliminare a azbestului de către o comună și calitatea de persoană impozabilă.

 • Cauza C‑295 din 2021, Allianz Benelux SA. Plată de dividende intracomunitare. Impozitarea veniturilor din dividende la nivelul societății mama.

 • Cauza C‑612 din 2021 Gmina O. Suportarea unei cote parte din finanțarea unui proiect guvernamental și implicațiile fiscale din perspectiva TVA.

 • C‑282 din 2022, P. w W., Ce reprezintă punerea la dispoziție a unui punct de încarcare cu energie electrică a autoturismelor din punctul de vedere al TVA – livrare de bunuri sau prestare de servicii.

 • Cauza C‑42 din 2022 Generali Seguros SA. Regimul TVA pentru vânzarea de epave ce sunt autoturisme avariate de catre societățile de asigurări ce dețin aceste bunuri în urma despăgubirii proprietarilor.