Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Jurisprudenta 2022


 • Cauza C‑249 din 2022 BM, activitatea publica de radio și televiziune și implicațiile în domeniul TVA când aceste asunt finanțate printr-o taxa obligatorie pentru publicul larg.

 • Cauza C-146 din 2022, YD. Vânzarea unor produse alimentare cu cote diferite de TVA, chiar dacă sunt produse identice sau similare, în funcție de existența unor servicii conexe. Diferența între livrarea cu amănuntul al unui bun alimentar și servicii de restaurant.

 • Cauza C‑355 din 2022, Osteopathie Van Hauwermeiren BV. Posibilitatea sau lipsa posibilității unei instanțe naționale șă aplice o reglementare de drept fiscal în domeniul TVA ce este contrară reglementării comunitare.

 • Cauza C‑505 din 2022 Deco Proteste – Editores Lda. Regimul TVA pentru acordarea de bunuri de mică valoare în scopul stimulării vânzarilor și asimilarea acestura cu o livrare de bunuri cu obligația colectării TVA.

 • Cauza C‑508 din 2022 KL PO. Persoana ce are dreptul la restituirea taxei de primă înmatriculare când a intervenit vânzarea ulterioară succesivă a respectivului autoturism.

 • CCauza C‑323 din 2022, KRI SpA. Livrarea de produse accizabile de catre un antrepozit. Responsabilitatea pentru plata accizelor când un terț independent falsifică Documentul Administrativ de Însoțire și nu se mai poate identifica destinația ulterioară a produselor accizabile.

 • Cauza C‑461 din 2021, Cartrans Preda SRL Justificarea scutirii de TVA pentru importul de bunuri și clasificarea serviciului de recuperare TVA din alte state raportat la impozitul datorat de nerezidenți în România.

 • Cauza C‑453 din 2022 Michael Schütte. Achiziții de bunuri cu o cotă normală de TVA urmată de revânzarea bunurilor cu o cotă redusă de TVA. Anularea deduceri TVA de la achiziție și solicitarea responsabilității trezoreriei la plata diferenței.

 • Cauza C‑344 din 2015, National Roads Authority. Noțiunea de denaturare semnificativă a concurenței atunci când un operator public percepe o taxă de acees la un drum public activitate efectuată simultan și de operatori private.

 • Cauza C‑285 din 2014 Brasserie Bouquet SA. Producţia de bere şi acciza redusă pentru micii producători independenţi de bere când acestia produc un sortiment de bere impus de titularul patentului de bere.

 • Cauza C‑699 din 2015, Brockenhurst College, Servicii de restaurant realizate de o unitate de învățământ și implicațiile în domeniul TVA pentru acestea.

 • Cauza C‑151 din 2016 Vakarų Baltijos laivų statykla” UAB. Combustibili utilizaţi de către o navă ce transportă bunuri într–un transport intracomunitar şi modul de aplicare a accizelor.

 • Cauza C‑331 din 2014, Petar Kezić s.p. Calitatea de persoană impozabilă a unei persoane fizice ce vinde bunuri imobile când aceastea sunt supuse unui regim economic chiar dacă proprietarul le consideră din patrimoniul personal

 • Cauza C‑463 din 2014 Asparuhovo Lake Investment Company OOD. Servicii de consultantă și faptul generator al TVA când acestea se plătesc în baza unui abonament.

 • Cauza C‑180  din 2022, Harry Mensing II. Regimul special al TVA privind marja de profit  pentru opere de artă. Deducerea TVA de la achizițiile efectuate în amonte când se aplică acest regim special pentru TVA.

 • Cauza C-615 din 2021, Napfény-Toll Kft. Suspendarea prescripției extintive, pe termen nelimitat, generată de începerea unei proceduri administrative în domeniul fiscal și principiul securității juridice conform dreptului comunitar, în domeniul TVA.e.

 • În cauza C‑108 din 2022 C. sp. z o.o., O simplă revânzare de servicii de cazare și aplicarea regimului special al TVA la marja de profit pentru servciile turistice.

 • Cauza C‑232 din 2022 Cabot Plastics Belgium SA. Noțiunea de sediul fix din perspectiva TVA, când o societate dintr-un stat membru are un client unic afiliat.

 • Cauza C-833 din 2021, Endesa Generación SAU. Aplicarea unei taxe pentru consumul de cărbune în producerea energiei electrice și justificarea socpului taxei pentru protejarea mediului.

 • Cauza C‑553 din 2021 Shell Deutschland Oil GmbH, Dreptul la restituirea unui impozit când termenul de depunere a unei cereri de restituire este mai scurt decât termenul de prescripție a aceluiași impozit.i.