Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OpANAF nr. 888 din 2024 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 448 din 15 mai 2024

 • Legea nr. 126 din 2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 437 din 13 mai 2024

 • OpANAF nr. 874 din 2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. Monitorul oficial nr. 422 din 09.05.2024

 • OUG nr. 43 din 2024 pentru modificarea unur acte normative in domeniul financiar contabil și fiscal. Monitorul oficial nr. 409 din 30.04.2024

 • OpANAF nr. 825 din 2024 pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227din 2015 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată”. Monitorul Oficial 398 din 29 aprilie 2024.

 • HG nr. 451 din 2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1 din 2016 Monitorul Oficial nr. 410 din 30 aprilie 2024.

 • OpANAF nr. 779 din 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale. Monitorul oficial nr. 374 din 22.04.2024

 • OpANAF nr. 723/31/474/1.264/2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024.

 • Legea nr. 107 din 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009. Monitorul oficial nr. 370 din 18.04.2024

 • OMFP nr. 643 din 2024 pentru abrogarea art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 5.433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele petrol şi gaze naturale potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial 339 din 10.04.2024

 • OpANAF nr. 665 din 2024 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii. Monitorul oficial 344 din 12.04.2024

 • OpANAF nr. 748 din 2024 privind aprobarea procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole. Monitorul oficial nr. 347 din 12.04.2024

 • OUG nr. 34 2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen. Monitorul oficial nr. 347 din 12.04.2024

 • Legea nr. 74 din 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 290 din 3 aprilie 2024

 • OUG nr. 30 din 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. Monitorul oficial nr. 272 din 29.04.2024

 • OUG nr. 31 din 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 274 din 29.03.2024

 • OMFP nr. 470 din 2023 cu privire la raportarea informaţiilor referitoare la finanţările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial. Monitorul oficial nr. 239 din 20.03.2024

 • Ordinul AVM nr. 679 din 2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic şi a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile. Monitorul oficial nr. 199 din 11.03.2024

 • Ordin AVM nr. 648 din 2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului şi ieşirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii. Monitorul oficial nr. 197 din. 11.03.2024

 • OpANAF nr. 355 din 2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/ sponsorizărilor/mecenatului“. Monitorul oficial nr. 205 din 12.03.2024