Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OMFP
  nr. 3100 din 2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30
  iunie 2024 a operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 696 din 18.07.2024
 • OpANAF
  nr. 3738 din 2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 216
  „Declaraţie privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare
  mare“, precum şi a Procedurii privind modalitatea în care se realizează
  colaborarea dintre organul fiscal local şi organul fiscal central privind
  primirea/transmiterea unor informaţii referitoare la contribuabilii care
  datorează impozit special pe bunurile imobile de valoare mare. Monitorul
  oficial nr. 689 din 2024

 • OMFP nr. 3044 din 2024 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit şi de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a)-b1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 672 din 12.07.2024

 • OpANAF nr. 3562 din 2024 pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 643 din 05.07.2024

 • OUG nr. 87 din 2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 608 din 28.06.2024

 • OUG nr. 80 din 2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial 607 din 28.06.2024

 • OpANAF nr. 1399 din 2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 605 din 28.08.2024

 • OpANAF nr. 1330 din 2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 606 din 28.06.2024

 • Ordin Comun ANAF și AVM nr 1337, 1268 din 2024  pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport. Monitorul oficial nr. 597 din 27 iunie 2024

 • OUG nr. 78 din 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Monitorul oficial nr. 596 din 26.06.2024

 • OpANAF nr. 1332 din 2024 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 585 din 25.07.2024

 • Legea nr. 192 din 2024 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 576 din 20.06.2024

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69 din 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 582 din 21.06.2024

 • OUG nr. 70 din 2024 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscale. Monitorul Oficial nr. 582 din 21.06.2024

 • OMFP nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite. Monitorul Oficial 539 din 10 iunie 2024.

 • Ordinul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR nr. 233/2024 privind stabilirea normei anuale de venit pentru punctul gastronomic local, precum şi a coeficienţilor de corecţie ai acesteia, pentru anul 2024 Monitorul Oficial 548 din 12 iunie 2024.

 • OUG nr. 59 din 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale. Monitorul oficial nr. 534 din 07.06.2024

 • HG nr. 598 din 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 529 din 06.06.2024

 • HG nr. 571 din 2024 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 504 din 30.05.2024

 • Legea nr. 161 din pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii. Monitorul oficial nr. 507 din 31.05.2024