Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OpANAF nr. 2509 din 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală“ şi a instrucţiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală“. Monitorul official nr. 58 din 20.01.2023

 • OpANAF nr. 59 din 2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul official nr. 59 din 20.01.2023

 • OpANAF nr. 18 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul oficial nr. 47 din 17.01.2023

 • Legea nr. 39 din 2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr.  40 din 13.01.2023.

 • Lege nr. 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial 36 din 12 ianuarie 2023.

 • Ordinul nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul Oficial nr. 29 din 10 ianuarie 2023

 • OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul Oficial, nr. 22 din 09 ianuarie 2023.3.

 • OMFP nr. 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul Oficial nr. 18 din 06 ianuarie 2023.

 • Ordin AVM nr. 6602 din 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile. Monitorul oficial nr. 10 din 05.01.2023.

 • Hotărârea nr. 1568/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare. Monitorul Oficial nr. 1279 din 30 decembrie 2022.

 • OMFP nr. 4636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial, Partea I nr. 1275 din 30 decembrie 2022. În vigoare de la 01 ianuarie 2023

 • OMFP nr. 4635 din 2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina. Monitorul oficial nr. 1281 din 30.12.2022

 • OMFP nr. 4634 din 2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă. Monitorul oficial nr. 1282 din 30.12.2022

 • OpANAF nr. 2578 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Monitorul oficial nr. 1278 din 30.12.2022

 • OUG nr. 192 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei. Monitorul oficial nr. 1274 din 30.12.2022

 • OUG nr. 188 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul ofcial nr. 1272 din 29.12.2022

 • Ordin INS nr. 1263 din 2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Monitorul oficial nr. 1265 din 29.12.2022

 • HG nr. 1555 din 2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023. Monitorul oficial nr. 1267 din 29.12.2022

 • OpANAF nr. 2545 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Monitorul oficial nr. 1264 din 29.12.2022

 • OMFP nr. 4249 din 2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate. Monitorul oficial nr. 1258 din 28.12.20222