Contabilitate si fiscalitate cu un buget redus.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OMFP nr. 1667 din 2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi. Monitorul oficial nr. 714 din 15.07.2022.

 • OMFP nr. 1580/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Monitorul oficial nr. 715 din 15.07.2022.

 • OG nr. 16 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. Monitorul oficial nr. 716 din 15.07.2022.

 • OpANAF nr. 1090 din 2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Monitorul official nr. 585 din 16.07.2022.

 • OG nr. 15/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial nr. 716 din 15.07.2022.

 • Legea nr. 195 din 2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Monitorul oficial nr. 668 din 04.08.2022.

 • OMFP nr. 1528 din 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor. Monitorul official nr. 661 din 01.07.2022.

 • OMFP nr. 1525 din 2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară. Monitorul oficial nr. 661 din 01.07.2022.

 • OUG nr. 104 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Monitorul oficial nr. 657 din 30.06.2022.

 • OUG nr. 102 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 654 din 30.07.2022.

 • OUG nr. 106 din 2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 657 din 30.07.2022.

 • OpANAF nr. 1190 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Monitorul official nr. 656 din 30.06.2022.

 • OUG nr. 93 din 2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule. Monitorul oficial nr. 651 din 29.06.2022

 • OpANAF nr. 1150 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 619 din 24.06.2022.

 • Legea nr. 187 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Monitorul official nr. 613 din 22.06.2022.

 • OUG nr. 84 din 2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul official nr. 601 din 20.06.2022.

 • OpANAF nr. 1081 din 2022 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 591 din 17.06.2022.

 • OUG nr. 85 din 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal. Monitorul oficial nr. 594 din 17.06.2022.

 • OMFP nr. 1329 din 2022 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Monitorul oficial nr. 559 din 08.06.2022.

 • OUG nr. 73 din 2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă. Monitorul official nr. 536 din 31.05.2022.