Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • Lege nr. 370 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. Monitorul oficial nr. 1228 din 20.12.2022

 • OMFP nr. 3954 din 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime. Monitorul official nr. 1210 din 16.12.2022

 • OpANAF nr. 2518 din 2022 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii. Monitorul oficial nr. 1207 din 15.12.2022

 • Legea nr. 341 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul official nr. 1192 din 12.12.20222

 • OpANAF nr. 2420 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 1190 din 12.12.2022

 • OpANAF nr. 2034 din 2022  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Monitorul oficial nr. 1181 din 09.12.2022

 • OUG nr. 168 din 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 1186 din 09.12.2022

 • Ordin MMSS nr. 2171 din 2022  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă. Monitorul oficial nr. 1180 din 09.12.2022

 • HG nr. 1447 din 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 1186 din 09.12.2022

 • OpANAF nr. 2031 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“. Monitorul  oficial nr. 1164 din 05.12.2022

 • OpANAF nr. 2053 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023. Monitorul oficial nr. 1144 din 28.11.2022

 • Legea nr. 326 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial nr. 1146 din 30.11.20222

 • Ordin AVR nr. 6021 din 2022 privind modificarea anexei la Ordinul
  preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea
  unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice.
  Monitorul oficial nr. 1124 din 22.11.2022

 • Ordin AVM nr. 5964 din 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor de
  completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA)
  utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse
  accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize. Monitorul
  oficial nr. 1107 din 17.11.2022

 • Legea nr. 309 din 2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind
  Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1109 din 17.11.2022

 • OpANAF nr. 2017 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate
  din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr.
  207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 1112
  din 17.11.2022

 • Legea nr. 301 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
  Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
  fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
  11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
  modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
  personalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 1107 din
  17.11.2022

 • Legea nr. 286 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“. Monitorul oficial nr. 1054 din 31.10.2022

 • OpANAF nr. 1985 din 2022 privind completarea anexei la Ordinul
  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
  1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale
  care se plătesc în contul unic. Monitorul nr. 1080 din 09.11.2022

 • Ordin AVR nr 5697 din 2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 1062 din 08.11.2022