Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

HG nr. 598 din 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 529 din 06.06.2024


HG nr. 598 din 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 529 din 06.06.2024