Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legea nr. 301 din 2022


Legea nr. 301 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 1107 din
17.11.2022