Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OpANAF nr. 1635 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 897 din 12.09.2022.

 • HG nr. 1106 din 2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 887 din 09.09.2022.

 • OpANAF nr. 1610 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene. Monitorul oficial nr. 888 din 09.09.2022.

 • OpANAF nr. 1611 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum şi pentru aprobarea unor formulare. Monitorul oficial nr. 891 din 09.09.2022.

 • OG nr. 31 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 857 din 31.08.2022.

 • OUG nr. 117 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Monitorul official nr. 845 din 29.08.2022.

 • OpANAF nr. 1522 din 2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice. Monitorul oficial nr. 808 din 19.08.2022.

 • OMFP nr. 1855 din 2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 807 din 16.08.2022.

 • OMFP nr. 1779 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002. Monitorul oficial nr. 795 din 11.08.2022.

 • OG nr. 18 din 2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine. Monitorul oficial nr. 779 din 04.08.2022.

 • OpANAF nr. 1341 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul official nr. 0761 din 29.07.2022.

 • OpANAF nr. 1363 din 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 „Declaraţie privind compensaţia la carburanţi“. Monitorul oficial nr. 754 din 27.07.2022.

 • Legea nr. 252 din 2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 742 din 22.07.2022.

 • OpANAF nr. 1286 din 2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia. Monitorul oficial nr. 733 din 21.07.2022.

 • OMFP nr. 1966 din 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 723 din 19.07.2022.

 • OMFP nr. 1966 din 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Monitorul oficial nr. 723 din 19.07.2022.

 • Instructiuni la OMFP nr. 1580 din 2022 .

 • OMFP nr. 1667 din 2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi. Monitorul oficial nr. 714 din 15.07.2022.

 • OMFP nr. 1580/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Monitorul oficial nr. 715 din 15.07.2022.

 • OG nr. 16 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. Monitorul oficial nr. 716 din 15.07.2022.