Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OpANAF nr. 1923 din 2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante. Monitorul oficial nr. 1058 din 01.11.2022

 • Ordin INS nr. 1493 din 2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2023. Monitorul oficial nr. 1044 din 28.10.2022

 • Ordin ANPDPD nr. 1001 din 2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Monitorul oficial nr. 1020 din 20.10.2022.

 • OpANAF nr. 1843 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei. Monitorul oficial nr. 1037 din 25.10.2022

 • OMFP nr. 3900 din 2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei. Monitorul oficial nr. 1023 din 20.09.2022.

 • Legea nr. 283 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Monitorul oficial nr. 1013 din 19.10.2022.

 • OpANAF nr. 1797 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 „Declaraţie privind compensaţia la carburanţi“. Monitorul oficial nr. 1000 din 14.10.2022.

 • OMFP nr. 3265 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. Monitorul oficial nr. 967 din 04.09.2022.

 • HG nr. 1164 din 2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate. Monitorul oficial nr. 937 din 26.09.2022.

 • OpANAF nr. 1654 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale. Monitorul oficial nr. 926 din 21.09.2022.

 • OpANAF nr. 1644 din 2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul national. Monitorul official nr. 926 din 21.09.2022.

 • OUG nr. 125 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Monitorul oficial nr. 922 din 20.09.2022.

 • OpANAF nr. 1679 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 923 din 20.09.2022.

 • Ordin Comun ANAF nr. 1667 din 2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Monitorul oficial nr. 918 din 19.09.2022.

 • OpANAF nr. 1636 din 2022 pentru aprobarea Procedurii şi a condiţiilor de înregistrare a reprezentanţilor persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi pentru stabilirea unor competenţe de administrare. Monitorul oficial nr. 897 din 12.09.2022.

 • OpANAF nr. 1635 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 897 din 12.09.2022.

 • HG nr. 1106 din 2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 887 din 09.09.2022.

 • OpANAF nr. 1610 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene. Monitorul oficial nr. 888 din 09.09.2022.

 • OpANAF nr. 1611 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum şi pentru aprobarea unor formulare. Monitorul oficial nr. 891 din 09.09.2022.

 • OG nr. 31 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 857 din 31.08.2022.