Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OOpANAF nr. 1226 din 2023 pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul oficial nr. 743 din  17.08.2023

 • Ordin ONJN nr. 142 din 2023 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise şi utilizate în domeniul colectării creanţei bugetare reprezentând contribuţia anuală reglementată la art. 10 alin. (4)- (61) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi a caracteristicilor de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a acestor formulare, Monitorul oficial nr. 743 din 16.08.2023

 • Regulament BNR nr. 6 din 2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar. Monitorul oficial nr. 724 din 07.08.2023

 • HG nr. 653 din 2023 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 722 din 04.08.2023

 • OpANAF nr. 1176 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Monitorul oficial nr. 720 din 04.08.2023

 • OUG  nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi. Monitorul Oficial, nr. 691 din 27 iulie 20233

 • OpANAF nr. 1462 din 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial nr. 859 din 25.09.2023

 • Legea nr. 241 din 2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Monitorul oficial nr. 673 din 21.07.2023

 • Legea nr. 222 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. Monitorul oficial nr. 667 din 20.07.2023

 • Rectificarea privind cuprinsul Legii nr. 216/2023, din 13.07.2023. Monitorul Oficial, nr. 643 din 13 iulie 2023.

 • Rectificarea privind cuprinsul Legii nr. 216 din 2023, din 13.07.2023. Monitorul Oficial, nr. 643 din 13 iulie 2023.

 • OMFP nr. 2044 din 2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor. Monitorul oficial nr. 607 din 03.07.2023

 • OOUG nr. 67 din 2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare. Monitorul oficial nr. 602 din 30.06.2023

 • OMFP nr. 927 din 2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Monitorul oficial nr. 587 din 28.06.2023

 • OpANAF nr. 920 din 2023 privind persoanele fizice cu averi mari. mOnitorul ficial nr. 585 din  28.06.2023

 • OMFP nr. 1785 din 2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3.247/1.179/2017 . Monitorul oficial nr. 568 din 23.06.2023

 • OMFP nr. 1730 din 2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 559 din 21.06.2023

 • Legea nr. 170/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume-fructe şi cartofi. Monitorul Oficial, 532 din 15 iunie 2023.

 • HG nr. 523 din 2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură. Monitorul oficial nr. 508 din 09.06.2023

 • Ordin ANOFM nr. 331 din 2023 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 619/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăşurată de organele de control măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale. Monitorul oficial nr. 447 din 30.05.2023