Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OpANAF nr. 626 din 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora. Monitorul oficial nr. 399 din 09.05.2023

 • OMFP nr. 1429 din 2023 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 395 din 09.05.2023

 • OMFP nr. 1415 din 2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. Monitorul oficial nr. 370 din 02.05.2023

 • Ordinul Autoritatea Vamală Română nr. 724 din 2023 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor. Monitorul Oficial, nr. 359 din 27 aprilie 2023.

 • OMFP nr. 1303 din 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 342 din 24.04.2023

 • HG nr. 355 din 2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003. Monitorul oficial nr. 344 din 24.04.2023

 • Legea nr. 88 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 310 din 12.04.2023Legea nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare. Monitorul oficial nr. 321 din 18.04.2023

 • Legea nr. 88 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 310 din 12.04.2023

 • OUG nr. 21 din 2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist. Monitorul oficial nr. 297 din 07.04.2023

 • OUG nr. 20 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Monitorul oficial nr. 290 din 06.04.2023

 • OpANAF nr. 420 din 2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală“, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscal. Monitorul oficial nr. 291 din 06.04.2023

 • OMFP nr. 1235 din 2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului. Monitorul oficial nr. 261 din 29.03.2023

 • Legea nr. 69 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul official nr. 265 din 30.03.2023

 • OMFP nr. 1178 din 2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate. Monitorul oficial nr. 263 din 30 martie 2023

 • OpANAF nr. 347 din 2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Monitorul oficial nr. 264 din 30.03.2023

 • Ordin ANV nr. 476 din 2023 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă. Monitorul oficial nr. 246 din 24.03.20233

 • OUG  nr. 10 din 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 128 din 16.03.2023

 • OMFP nr. 1111 din 2023 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Monitorul oficial nr. 201 din 10.03.2023

 • OMFP nr. 310 din 2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 201 din 10.03.2023

 • OpANAF nr. 231 din 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 179 din 02.03.2023