Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • OUG nr. 168 din 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 1186 din 09.12.2022

 • Ordin MMSS nr. 2171 din 2022  pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă. Monitorul oficial nr. 1180 din 09.12.2022

 • HG nr. 1447 din 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Monitorul oficial nr. 1186 din 09.12.2022

 • OpANAF nr. 2031 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“. Monitorul  oficial nr. 1164 din 05.12.2022

 • OpANAF nr. 2053 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023. Monitorul oficial nr. 1144 din 28.11.2022

 • Legea nr. 326 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial nr. 1146 din 30.11.20222

 • Ordin AVR nr. 6021 din 2022 privind modificarea anexei la Ordinul
  preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea
  unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice.
  Monitorul oficial nr. 1124 din 22.11.2022

 • Ordin AVM nr. 5964 din 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor de
  completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA)
  utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse
  accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize. Monitorul
  oficial nr. 1107 din 17.11.2022

 • Legea nr. 309 din 2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind
  Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 1109 din 17.11.2022

 • OpANAF nr. 2017 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate
  din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr.
  207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 1112
  din 17.11.2022

 • Legea nr. 301 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
  Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
  fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
  11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
  modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
  personalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 1107 din
  17.11.2022

 • Legea nr. 286 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“. Monitorul oficial nr. 1054 din 31.10.2022

 • OpANAF nr. 1985 din 2022 privind completarea anexei la Ordinul
  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
  1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale
  care se plătesc în contul unic. Monitorul nr. 1080 din 09.11.2022

 • Ordin AVR nr 5697 din 2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 1062 din 08.11.2022

 • OpANAF nr. 1923 din 2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante. Monitorul oficial nr. 1058 din 01.11.2022

 • Ordin INS nr. 1493 din 2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2023. Monitorul oficial nr. 1044 din 28.10.2022

 • Ordin ANPDPD nr. 1001 din 2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Monitorul oficial nr. 1020 din 20.10.2022.

 • OpANAF nr. 1843 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei. Monitorul oficial nr. 1037 din 25.10.2022

 • OMFP nr. 3900 din 2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei. Monitorul oficial nr. 1023 din 20.09.2022.

 • Legea nr. 283 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Monitorul oficial nr. 1013 din 19.10.2022.