Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OMFP nr. 2495 din 2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020. Monitorul oficial nr. 839 din 18.09.2023


OMFP nr. 2495 din 2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020. Monitorul oficial nr. 839 din 18.09.2023