Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OMFP nr. 52 din 2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare. Monitorul oficial nr. 29 din 12.01.2024


OMFP nr. 52 din 2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare. Monitorul oficial nr. 29 din 12.01.2024