Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OMFP nr. 5308 din 2023 pentru abrogarea nr. crt. 120 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii. Monitorul oficial nr. 1105 din 08.12.2023


OMFP nr. 5308 din 2023 pentru abrogarea nr. crt. 120 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii. Monitorul oficial nr. 1105 din 08.12.2023