Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OMFP nr. 85 din 2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea. Monitorul nr. 75 din 26.01.2024


OMFP nr. 85 din 2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea. Monitorul nr. 75 din 26.01.2024