Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OMFP nr. 890 din 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.234/2022 privind modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind nomenclatorul de produse“ şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“ şi modalitatea de depunere a „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete


OMFP nr. 890 din 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.234/2022 privind modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind nomenclatorul de produse“ şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“ şi modalitatea de depunere a „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“, precum şi modelul şi conţinutul „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de