Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OpANAF nr. 1330 din 2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 606 din 28.06.2024


OpANAF nr. 1330 din 2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare a formularului 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 606 din 28.06.2024