Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OpANAF nr. 1985 din 2022


OpANAF nr. 1985 din 2022 privind completarea anexei la Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale
care se plătesc în contul unic. Monitorul nr. 1080 din 09.11.2022