Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OpANAF nr. 779 din 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale. Monitorul oficial nr. 374 din 22.04.2024


OpANAF nr. 779 din 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale. Monitorul oficial nr. 374 din 22.04.2024