Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

OpANAF nr. 825 din 2024 pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227din 2015 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată”. Monitorul Oficial 398 din 29 aprilie 2024.


OpANAF nr. 825 din 2024 pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227din 2015 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) „Declaraţie informativă privind plăţile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată”. Monitorul Oficial 398 din 29 aprilie 2024.