Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Cauza C‑219 din 2013 K Oy


Cauza C‑219 din 2013 K Oy. Aplicarea unor cote diferite de TVA pentru livrarea de cărți pe suport hârtie față de livrarea acelorași cărți pe compact‑discuri, CD‑ROM‑uri, memorii USB sau produse echivalente.


Lasă un răspuns