Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Legislatie 2022


 • Ordin ANV nr. 476 din 2023 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă. Monitorul oficial nr. 246 din 24.03.20233

 • OUG  nr. 10 din 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 128 din 16.03.2023

 • OMFP nr. 1111 din 2023 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete. Monitorul oficial nr. 201 din 10.03.2023

 • OMFP nr. 310 din 2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 201 din 10.03.2023

 • OpANAF nr. 231 din 2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Monitorul oficial nr. 179 din 02.03.2023

 • OpANAF nr. 216 din 2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul official nr. 165 din 27.02.2023

 • Legea nr. 43 din 2023 pentru anularea unor obligații fiscale. Monitorul oficial nr. 163 din 24.02.2023

 • OUG nr. 4 din 2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 138 din 17.03.2023

 • Ordin AVM nr. 247din 2023 privind procedura şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi. Monitorul oficial nr. 120 din 13.02.2023

 • OpANAF nr. 188 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul oficial nr. 120 din 13.02.2023

 • Ordin AVM nr. 195 din 2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic şi a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile. Monitorul oficial nr. 121 din 13.02.2023

 • OpANAF  nr. 172/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul Oficial, nr. 113 din 09 februarie 2023

 • OpANAF nr. 165/7/1272/456/2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurat. Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023.

 • OMFP nr. 890 din 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.234/2022 privind modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind nomenclatorul de produse“ şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“ şi modalitatea de depunere a „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“, precum şi modelul şi conţinutul „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de

 • Ordinul nr. 396/2022 / 883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Monitorul Oficial, nr. 93 din 02 februarie 2023.

 • Hotărârea nr. 60 din 2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Monitorul Oficial nr. 73 din 27 ianuarie 2023.

 • Hotărarea CECCAR nr. 23/701 din 2023 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum si pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Monitorul oficial nr. 56 din 20.01.2023

 • OpANAF nr. 2509 din 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală“ şi a instrucţiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală“. Monitorul official nr. 58 din 20.01.2023

 • OpANAF nr. 59 din 2023 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Monitorul official nr. 59 din 20.01.2023

 • OpANAF nr. 18 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“. Monitorul oficial nr. 47 din 17.01.2023