Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Categorie: Legislatie 2022

 • OMFP nr. 94 din 2022

  OMFP nr. 94 din 2022 privind obligaţiile fiscale şi bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Monitorul oficial nr. 102 din 01.02.2022.

 • OpANAF nr. 80 din 2022

  OpANAF nr. 80 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse […]

 • OpANAF nr. 90 din 2022

  OpANAF nr. 90 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“. Monitorul oficial nr. 104 din 02.02.2022.

 • OG nr. 11 din 2022

  OG nr. 11 din 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor ter mene. Monitorul oficial nr. 97 din 31.01.2022.

 • Ordin MMPS nr. 94 din 2022

  Ordin MMPS nr. 94 din 2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, […]

 • OMFP nr. 85 din 2022

  OMFP nr. 85 din 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Monitorul oficial nr. 100 din 01.02.2022.

 • OpANAF nr. 77 din 2022

  OpANAF nr. 77 din 2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. […]

 • OG nr. 4 din 2022

  OG nr. 4 din 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen. Monitorul oficial nr. 92 din 28.01.2022.

 • OpANAF nr. 41 din 2022

  OpANAF nr. 41 din 2022 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale. Monitorul oficial nr. 77 din 26.01.2022.

 • Ordin INS nr. 5 din 2022

  Ordin INS nr. 5 din 2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Monitorul oficial nr. 72 din 2022.