Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Categorie: Legislatie 2022

 • Ordin AVR nr. 6021 din 2022

  Legea nr. 326 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Monitorul oficial nr. 1146 din 30.11.20222

 • Ordin AVR nr. 6021 din 2022

  Ordin AVR nr. 6021 din 2022 privind modificarea anexei la Ordinulpreşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitareaunor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice.Monitorul oficial nr. 1124 din 22.11.2022

 • Ordin AVM nr. 5964 din 2022

  Ordin AVM nr. 5964 din 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor decompletare a documentului administrativ în format electronic (e-DA)utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produseaccizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize. Monitoruloficial nr. 1107 din 17.11.2022

 • Legea nr. 309 din 2022

  Legea nr. 309 din 2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privindCodul fiscal. Monitorul oficial nr. 1109 din 17.11.2022

 • OpANAF nr. 2017

  OpANAF nr. 2017 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltatedin criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 1112din 17.11.2022

 • Legea nr. 301 din 2022

  Legea nr. 301 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şipentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentrumodificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizareapersonalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 1107…

 • Legea nr. 286 din 2022

  Legea nr. 286 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional…

 • OpANAF nr. 1985 din 2022

  OpANAF nr. 1985 din 2022 privind completarea anexei la Ordinulpreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscalecare se plătesc în contul unic. Monitorul nr. 1080 din 09.11.2022

 • Ordin AVR nr 5697 din 2022

  Ordin AVR nr 5697 din 2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 1062 din 08.11.2022

 • OpANAF nr. 1923 din 2022

  OpANAF nr. 1923 din 2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante. Monitorul oficial nr. 1058 din 01.11.2022