Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Categorie: Legislatie 2022

 • OUG nr. 36 din 2022

  OUG nr. 36 din 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului. Monitorul official nr. 340 din 07.04.2022.

 • Legea nr. 73 din 2022

  Legea nr. 73 din 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Monitorul oficial nr. 315 din 31.03.2022.

 • Legea nr. 72 din 2022

  Legea nr. 72 din 2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 315 din 31.03.2022.

 • OpANAF nr. 449 din 2022

  OpANAF nr. 449 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea…

 • OpANAF nr. 373 din 2022

  OpANAF nr. 373 din 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile…

 • OpANAF nr. 423 din 2022

  OpANAF nr. 423 din 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“. Monitorul oficial nr. 273 din 22.03.2022.

 • OpANAF nr. 362 din 2022

  OpANAF nr. 362 din 2022 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării .creanţelor fiscale. mOnitorul oficial nr. 263 din 18.03.2022.

 • Ordin MMSS nr. 301 din 2022

  Ordin MMSS nr. 301 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina. Monitorul oficial nr. 240 din 10.03.2022.

 • OpANAF nr. 352 din 2022

  OpANAF nr. 352 din 2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Monitorul oficial nr. 242 dun 11.03.2022.

 • Legea nr. 48 din 2022

  Legea nr. 48 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul oficial nr. 236 din 09.03.2022.