Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Cauza C-641 din 2021 Climate Corporation Emissions Trading GmbH


Cauza C-641 din 2021 Climate Corporation Emissions Trading GmbH. Locul prestării de servicii din punctul de vedere al TVA nu se poate schimba nici in ipoteza în care un participant la un lanț de tranzacții știa sau ar fi trebuit să știe că în amonte a existat o fraudă.


Lasă un răspuns