Contabilitate si fiscalitate pentru orice buget.

Prietenii contabilitatii, revista electronica de contabilitate si alerta fiscala!
Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139

Autor: xyosecurity

 • Cauza C-594 din 2013

  Cauza C-594 din 2013 „go fair” Zeitarbeit OHG. Punerea la dispoziție de personal ce desfăsoară activități sociale ar putea fi considerată o activitate cu caracter social scutită de TVA?

 • Ordin AVM nr. 5964 din 2022

  Ordin AVM nr. 5964 din 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor decompletare a documentului administrativ în format electronic (e-DA)utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produseaccizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize. Monitoruloficial nr. 1107 din 17.11.2022

 • Legea nr. 309 din 2022

  Legea nr. 309 din 2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privindCodul fiscal. Monitorul oficial nr. 1109 din 17.11.2022

 • OpANAF nr. 2017

  OpANAF nr. 2017 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltatedin criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal. Monitorul oficial nr. 1112din 17.11.2022

 • Legea nr. 301 din 2022

  Legea nr. 301 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şipentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentrumodificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizareapersonalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 1107…

 • Legea nr. 286 din 2022

  Legea nr. 286 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional…

 • OpANAF nr. 1985 din 2022

  OpANAF nr. 1985 din 2022 privind completarea anexei la Ordinulpreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscalecare se plătesc în contul unic. Monitorul nr. 1080 din 09.11.2022

 • Cauza C-194 din 2021 – X

  Cauza C-194 din 2021 – X. Posibilitatea sau imposibilitatea exercitării dreptului de deducere a TVA după expirarea termenului de prescriere a acestui drept conform legislației naționale analizată în raport cu reglementările comunitare.

 • Cauza C-641 din 2021 Climate Corporation Emissions Trading GmbH

  Cauza C-641 din 2021 Climate Corporation Emissions Trading GmbH. Locul prestării de servicii din punctul de vedere al TVA nu se poate schimba nici in ipoteza în care un participant la un lanț de tranzacții știa sau ar fi trebuit să știe că în amonte a existat o fraudă.

 • Ordin AVR nr 5697 din 2022

  Ordin AVR nr 5697 din 2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Monitorul oficial nr. 1062 din 08.11.2022